Hemlig – även på Kamratgården

I morgon fredag eller senast kommande måndag offentliggör IFK Göteborgs valberedning kandidaterna till posterna som ordförande, respektive ledamöter (två stycken) till styrelsen.

I nuläget är kännedomen om vilka kandidaterna är begränsad till en mycket liten skara.

Antalet ordförandekandidater har successivt minskat och löpande uppmanats att inte föra valberedningens kontakt vidare.

Enligt uppgift till GP vet ingen på Kamratgården vem som sannolikt under morgondagen föreslås leda föreningens verksamhet under 2014.