Rätt tid för Ivarsson att lämna

Kassören lämnar skutan, Ulf Ivarsson ställer sin plats till förfogande inför IFK Göteborgs årsmöte 7 mars. Det kan ses på några olika sätt.

Dels att föreningens valberedning föreslår ett annat namn som kassör för IFK Göteborg framöver.

Dels att Ulf Ivarsson, som han säger, har väldigt mycket att göra i sina civila uppdrag under 2016.

Men också att Ulf Ivarsson känner att hans idéer, strategier och tankar inte biter i det blåvita styrelsearbetet. Jag vet inte.

Helt klart är ekonomin, som en föreningskassör i slutändan alltid är ansvarig för, kräver mycket tankemöda, energi och kluriga lösningar. Gasa för att inte hamna på efterkälken, bromsa när intäkterna inte kommer som budgeterat.

En förenings ekonomi, särskilt den med en stor tjänstemannaorganisation som IFK Göteborg, är aldrig en persons ansvar, aldrig bara kassörens ”fel”.

Det gäller även i det här fallet.

Det är alltså inte Ulf Ivarsson som enskilt skall hängas för att föreningen IFK Göteborg tvingats sälja sin kamratgård, eller kapitalisera på den som uttrycket var vid medlemsmötet i december.

Jag tolkar Ulf Ivarssons beslut att inte stå till valberedningens och styrelsens förfogande som att det snart presenteras ett ekonomiskt resultat som blir svårt för en sittande styrelse att motivera.

Det är dock viktigt att Ulf Ivarsson, om det stämmer, inte görs till ensam syndabock.

Föreningsarbete är alltid lagarbete.

Däremot tror jag att det är bra att man lämnar ett såpass viktigt uppdrag om man känner den minsta tvekan i förmåga och ork att driva det och ta itu med de utmaningar som väntar.

IFK Göteborg har ett väldigt bra fotbollslag, men också en kostsam verksamhet, där nya Prioritet Serneke Arena exempelvis kostar cirka två miljoner per år.

Det skall kompenseras med intäkter, vilket Ulf Ivarsson talar om här.

Nyligen var Ulf Ivarsson med och kommunicerade styrelsens beslut att entlediga Martin Kurzwelly från uppdraget som klubbdirektör.

Under vintern har även försäljningschefen Jonas Henriksson och marknadschefen Andrej Häggblad gjort sina sista arbetspass på Kamratgården.

Det har bland annat lett till att sittande ordförande Karl Jartun har tagit rollen som tillförordnad klubbdirektör, men också att sportchefen Mats Gren fått fler arbetsuppgifter på sitt bord.

Det är inte aktuellt att Mats Gren blir ny klubbdirektör.

7 kommentarer om “Rätt tid för Ivarsson att lämna

  1. Hur kan det komma sig att en förening / företag i denna storlek har något så gammaldags som en kassör? Har inte företaget en ekonomichef? Ta annars bort kassörsrollen ur stadgarna. Ekonomichefen rapporterar till Klubbchef och styrelse.

      1. En professionell förening som drivs som ett företag bör inte ha en kassör anser jag. I grunden är det en fråga hur föreningens stadgar ser ut. Troligtvis anges där att styrelsen ska ha en kassör och att denne utses av styrelsen bland valda ledamöter. Föreningen borde på årsmötet stryka detta och istället besluta att ekonomichefen har ansvaret för den dagliga ekonomiska verksamheten. Styrelsen har alltid det yttersta ansvaret.

  2. Tjena Balkander,

    I dina intervjuer syns du i jeans, långärmad svart skjorta samt slitna bruna kängor i sommarvärmen. Vad sägs om lite shopping i Dubai?

    I övrigt, härligt med bevakning av Blåvitt!

Kommenteringen är stängd.