IFK Göteborg backar i driften – men stärker egna kapitalet

IFK Göteborg går med vinst – tack vare försäljningen av Kamratgården. Därmed ökar det egna kapitalet från 13,5 miljoner kronor till drygt 15, erfar GP.

I fjol (2014) backade IFK Göteborg med 10,4 miljoner kronor. Enligt en delårsrapport i augusti bedömdes driftresultatet för 2015 bli bättre.

Så blev det inte.

Därför ”kapitaliserade” föreningens styrelse i december Kamratgården. IFK Göteborgs träningsanläggning såldes till Varbergs Stenfastigheter, vilket kommunicerades vid ett känsloladdat medlemsmöte före jul.

IFK Göteborgs rörelseresultat blir enligt vad GP erfar minus elva miljoner, det vill säga i paritet med fjolårets. Försäljningen av Kamratgården innebar enligt uppgifter till GP cirka 13 miljoner kronor.

Det ger en ”vinst” på cirka två miljoner kronor, vilket stärker föreningens egna kapital med samma belopp.

Därmed går IFK Göteborg in i 2016 med ett eget kapital på drygt 15 miljoner kronor, enligt uppgift till GP.

GP har varit i kontakt med föreningens avgående ordförande Karl Jartun, som vill vänta med att kommentera bokslutet.

7 mars håller föreningen ordinarie årsmöte på Burgårdens Kongress.

På fredag är sista dag för inlämnande av motioner.

Enligt vad GP erfar väntas styrelsen bland annat föreslå två årligen återkommande informationsmöten för medlemmar, något även medlemmar föreslagit.

Förklaringen till att IFK Göteborg på nytt går cirka tio miljoner back i driften är en kombination av för höga kostnader och missbedömningar på intäktssidan.

IFK Göteborg förväntas inom kort presentera sin verksamhetsberättelse och bokslut för helåret 2015.

8 februari kunde GP avslöja att IFK Göteborgs ordförande (Karl Jartun), vice ordförande (Conny Blessner) samt kassör (Ulf Ivarsson) av olika skäl inte ställer för omval. Dagen efter avslöjade GP även valberedningens förslag till ny ordförande, Frank Andersson.

Under året har flera nyckelpersoner lämnat eller tvingats lämna föreningen, däribland klubbdirektören Martin Kurzwelly, marknadschefen Andrej Häggblad och försäljningschefen Jonas Henriksson.

9 kommentarer om “IFK Göteborg backar i driften – men stärker egna kapitalet

 1. Det spelar liksom ingen roll hur Räkne-Nissarna förklarar sig och ursäktar sig. Inte ens om de har rätt i sak. Förtroendekapitalet, det enda som räknas i en kamratförening som vår, är naggat i kanten. Nästan förbrukat.

  För att ta ett steg fram måste vi nu ta ett steg tillbaka. Tillbaka till det trista, lite gråa men trygga och pålitliga ”sossestyret”. Alla för en, en för alla. Vi är kamrater och Kamratgården är vår borg.

  Så vad är priset – i kronor och ören, i uppoffringar och slit – för att få tillbaka Kamratgården?

 2. Det egna kapitalet har ju givetvis också gått ner. Kamratgårdens värde var en del av det egna kapitalet som nu har omvanflats till likvida medel.

  1. Beror ju i och för sig på vad det var bokfört till samt vad det såldes för. Tolkar att det blev en vinst från försäljningen på 13 så detta räddar upp minusresultatet. Kassan borde stärkas med försäljningsbeloppet.
   Sen står det att rörelseresultatet var -11 men borde vara ännu mer då där rimligen var några försäljningar gjorda? Bla Vibe
   Kan ju debatteras vad som är rörelseresultat för en fotbollsklubb men man brukar ju titta innan spelarförsäljningar

  2. Inte om vi skall använda de korrekta ekonomiska termerna. De materiella anläggningstillgångarna har minskat och de likvida medlen har ökat. Allt har därmed skett på tillgångssidan av balansräkningen, och inte påverkat Eget kapital/Skulder. Eget kapital påverkas – i stort sett – enbart av årets resultat.

   1. Jag tror Anders menar så här (hittar givetvis på dessa orealistiska siffrorna):

    Om vi låtsas att IFK endast ägde Kamratgården och har bokfört en anläggningstillgång på 5 miljoner och sedan sålde för 17 miljoner innebär detta en ökning av det egna kapitalet med 13 miljoner.

    Nu tror jag ändå att GP-skribenten är ute och tokcyklar, ovanstående scenario är orimligt.

   2. Om vi ska vara korrekta så är det ju så att IFK tagit upp lån (ca. 30 mkr) i samband med att den ”nya” Kamratgården byggdes. Köpeskillingen för Varbergs Stenfastigheters förvärv av Kamratgården består därför dels av en kontant del (som enligt ovan uppgår till ca. 13 mkr) och dels att Varbergs Stenfastigheter övertar de lån som IFK Göteborg tagit upp i samband med bygget. Sammantaget så innebär försäljningen att (i) de materiella anläggningstillgångarna minskar; (ii) de långfristiga skulderna minskar; och (iii) IFK gör en vinst på försäljningen om ca. 13 mkr vilket innebär att årets resultat (trots driftsunderskott om ca. 11 mkr) blir 2 mkr vilket innebär att det egna kapitalet stärks.

Kommenteringen är stängd.