Livsfarligt radon saneras inte

Har ägnat större delen av eftermiddagen åt radon efter flera tips om hyresvärdar som inte gör något åt för höga radonhalter.

Den osynliga och radioaktiva gasen dödar 500 personer varje år i Sverige. Efter diverse runtringande visar det sig att miljöförvaltningen har hundratals ärenden på gång. De privata hyresvärdarna är värst.

Kim Mc Coy bor hos Familjebostäder på Slottsskogsgatan sedan tio år.  2009 uppmättes det för höga halter av radon i hennes hus. Den informationen fick hon först i år.

– Familjebostäder utgår från att man går in på deras hemsida.  Jag tycker inte att det är rätt sätt att informera om en sån här sak. Det är nonchalant när man kan göra något åt det själv. Det finns andra kanaler, säger Kim, som har en son på två och ett halvt år.

– Det är klart att jag blir orolig.

Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3. I Kims hus visar mätningar mellan 130–230. Men i andra av Familjebostäders hus finns det betydligt högre halter. På Tjärblomsgatan 4 a till exempel, där värdet är 580 Bq/m3. Enligt miljöbalken är hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen ansvarig för att bostäderna inte överstiger riktvärdet, men det är ett långsiktigt arbete som tar lång tid. Regeringens miljömål är att radonmängden ska vara under 200 Bq/m3 i alla bostäder och skolor 2020.

När Familjebostäders mätningarna gjordes varierar. Förr var det miljöförvaltningen som stod för kontrollen, men sedan flera år tillbaka görs den av fastighetsägarna själva.

– De flesta är bara ett par år gamla men vissa siffror har vi ärvt från när miljöförvaltningen skötte mätningarna, de kan vara ända från 1994. Jag ska kolla mer på detta till nästa vecka, säger Maria Wheeler, som är miljöcontroller på Familjebostäder.

Angående informationen till hyresgästerna så hänvisar hon till hemsidan och till Familjebostäders egen tidning, där man i decembernumret kommer att ta upp arbetet med radon. På  Slottsskogsgatan och Tjärblomsgatan görs det nu åtgärder för att komma åt radonproblemet.

Och efter ett samtal till Irene Sjöberg, inspektör på miljöförvaltningen, visar det sig att allmännyttan är de som sköter radonsaneringen bäst.

– De har många fastigheter med blåbetong. De  tar sitt ansvar och mäter och åtgärdar. Däremot har vi flera andra fastighetsägare som har förelägganden från 2005. Vi har ett 20-tal framöver som har slirat på det här och som inom en snar framtid kommer att få föreläggande om vite. Det kostar från 200 000 kronor och uppåt. Vi får se om vi får fart på dem på det sättet, säger hon.

Miljöförvaltningen har hundratals ärenden på gång gällande radon.

Vi kommer att bli hårdare med att skicka fastighetsägare som inte sköter sig till Hyresgästföreningen.

Något som gäller för samtliga hyresvärdar är vikten av att informera sina boende så de själva kan göra det som går för att minska radonhalten i lägenheten, poängterar Irene Sjöberg.

Har du haft problem med radon? Har din hyresvärd gjort något åt det?

Jag ringde också till Lars Barregård, överläkare och professor på Västra Götalands miljömedicinska centrum:

Hur farligt är  egentligen radon?

– Det är en viktig miljöhälsofaktor och den näst vanligaste orsaken till lungcancer förutom rökning. Om man har höga halter bör man absolut göra någonting åt det. Radon beräknas orsaka ungefär 500 lungcancerfall per år i Sverige. Det innebär naturligtvis att man drabbas även här i Göteborg.

Kan man märka av det på något annat sätt än att mäta?

– Om om man vet att det finns blåbetong i byggnadsmaterialet så kan man gissa att det är höga radonhalter. Om man vet att huset är byggt på en plats med radonhalt i marken så kan man också gissa. Men säkert vet man inte förrän man har mätt. Radonhalten beror också på hur mycket man ventilerar bostaden.

Har det blivit bättre eller sämre med radonhalter i våra boenden?

– Det är ingen större skillnad. När man har mätt i slumpmässigt utvalda bostäder i olika delar av Sverige så ser man en liten sänkning men inga drastiska skillnader.

Men man märker alltså inte av det förrän man blivit sjuk?

– Nej. Och då är det för sent. Det är tyvärr så med lungcancer att när man får symptom är man oftast obotbar.

Här finns en radonguide från Boverket.

Och här finns ett utdrag ur Familjebostäders lista med radonmätningar som Maria Wheeler skickade.

/Cecilia

 

Adress Resultat
Tjärblomsg 2 A 280
Tjärblomsg 2 B 320
Tjärblomsg 2 C 260
Tjärblomsg 2 C 370
Tjärblomsg 4 A 580
Tjärblomsg 4 A 220
Tjärblomsg 4 B 160
Tjärblomsg 4 C 240
Tjärblomsg 4 C 240
Tjärblomsg 6 A 50
Tjärblomsg 6 A 220
Tjärblomsg 6 A 250
Tjärblomsg 6 B 140
Konvaljeg 1 A 380
Konvaljeg 1 A 340
Konvaljeg 1 A 280
Konvaljeg 1 B 320
Konvaljeg 1 C 170
Konvaljeg 1 C 290
Konvaljeg 1 C 170
Konvaljeg 1 C 180
Konvaljeg 3 A 340
Konvaljeg 3 B 210
Konvaljeg 5 A 290
Konvaljeg 5 A 390
Konvaljeg 5 A 250
Konvaljeg 5 A 300
Konvaljeg 5 B 300
Konvaljeg 5 B 420
Konvaljeg 5 C 220
Konvaljeg 5 C 200
Konvaljeg 5 C 380
Konvaljeg 5 C 280
Slottsskogsg 6 A 140
Slottsskogsg 6 A 230
Slottsskogsgatan 6B 130
Slottsskogsgatan 6B 230
Slottsskogsg 6 C 70
Slottsskogsg 6 C 130
Slottsskogsg 6 C < 30
Slottsskogsg 6 C 110
Slottsskogsg 6 D 220
Slottsskogsg 6 D 270
Slottsskogsg 6 D < 30
Slottsskogsg 6 D 260
Slottsskogsg 6 D 430
Slottsskogsg 6 D 120

 

9 kommentarer om “Livsfarligt radon saneras inte

 1. i masthugget hos familjebostäder är radon halten inte mätt
  detta enligt boverkets enkät som hänger i trapphusen

 2. Radon är ett problem, och PCB ett annat. Användes som fogmaterial 1956-73 och alla fastigheter skall enligt lag vara pcb-sanerade senast 2011. PCB är snarlikt DDT och läcker till luft mark och vatten. Jag tvivlar på att alla fastighetsägare har rensat sina hus från allt PCB.

 3. man ska ringa miljöförvaltningen om man vill ha reda på gamla radon mätnings resultat.. där finns även regel å lagverk om ämnet.

 4. Kolla upp Balltorp i Mölndal också! Det snackades allmänt om radon som hinder för att bygga ut Balltorp för 20 år sen, men det verkar som om man struntade i det……

 5. Vår hyresvärd vägrade mäta om tidigare för höga halter, så hyresgästföreningen fick be sina medlemmar mäta på HGF:s bekostnad. Vi har 360 bq/m3 som årsmedelvärde i vår lägenhet, mätt under förra vinterhalvåret.

  Hyresvärden menar att det inte är bevisat att de halterna i skadliga, utan lutar sig mot att 200 bq/m3 inte är tvingande värden utan ”enbart” socialstyrelsens riktvärde/allmänna råd.

  Ihop med att ventilationen inte fungerar om inte fönster/balkondörr står öppen (finns inga tilluftsventiler, t.ex. spaltventiler) så känns det inte så hälsosamt att bo här.
  Iom att huset ligger vid en ganska trafikerad gata, skulle ljudnivån bli för hög om man öppnade sovrumsfönstret. Och nu på vintern – för kallt.

  Hyresvärden menar att gränserna för radon på 200 mq/m3 blir tvingande förrän 2020, och kommer därför att vänta tills 2020 med att införa mekanisk frånluft + köksfläkt (och åtgärda de dåliga fönstrena)

  Och, ja, det är en liten privat hyresvärd vi har.

 6. Försökte få lite historik av miljöförvaltningen avseende radonfall i Bostadsbolaget – och möttes av rejäl ovilja och hänvisning till den berömda självsaneringsprincipen! Hamnar väl snart i en cirkus med bostadsbolag, miljöförvaltning och hyresgästförening (tre Socialdemokratiska organ) som skall bli intressant!

 7. Det är överlag väldigt svårt att hitta information om radon. Letar man på Toltorpsdalen och radon så får man leta länge, men till slut hittade jag en utredning av kommunen där de hade kollat 400 fastigheter och bara 30 eller något i den stilen hade värden som låg under gränsvärdena. Är man rädda för att huspriserna ska falla om man avslöjar hur det står till?

 8. Här måste även vi hyresgäster ta ansvar. Bor man i en lägenhet som har självdragsventilation och ligger i riskzonen för hög radongashalt måste friskluftsventilerna vara öppna. Det finns alldeles för många som stänger till dessa för att de tycker det drar kallt. Finns även de som tapetserar över ventilerna. Värt att nämnas är också att om du inte röker så är ovanstående värden nästan garanterat ofarliga. På en arbetsplats är gränsen 400 bq/m3 innan det anses att risk föreligger.
  Men som sagt, rökare är de som drabbas i första hand

Kommenteringen är stängd.