Rätten att få veta

Dag 9.

En kvinna ringde mig i morse. Hon hade haft en lång dust med sin hyresvärd eftersom hon ville få ut handlingar från företagets diarie. Företaget ville inte lämna ut dessa.

Detta är intressant eftersom bolaget i fråga är kommunalt, och därmed lyder under offentlighetsprincipen. Det betyder att handlingar som inkommer till bolaget ska vara öppna för journalister – och för allmänheten.

Det finns undantag, när allmänna handlingar får hållas hemliga. Men då ska de skydda något av följande intressen:

  • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
  • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
  • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
  • intresset att förebygga eller beivra brott
  • det allmännas ekonomiska intresse
  • skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
  • intresset att bevara djur- eller växtart

Var det så i det här fallet? Det tittar vi närmare på idag.

 

Gunilla träffar bostadsminister Stefan Attefall. Hon har plockat med sig ett gäng av de frågor som ni läsare skickat in.

Ljusskygga värdar: Vi fortsätter att få tips om värdar som inte vill skriva kontrakt, och som sätter sina boende i en obehaglig beroendeställning. Men de som tipsar vill vara anonyma, vilket vi självklart respekterar.

Har du liknande erfarenheter? Vågar du prata om det med oss? Hör av dig till Cecilia!

/Eric