Skatteanalys (S)

Den så kallade Arenagruppen, med tidskriften Arena som huvudman, har i dagarna presenterat sin egen socialdemokratiska valanalys. Så mycket konkreta nya idéer lyckas man inte föra fram, vilket inte hindrar att analysen som sådan delvis är intressant. Bland annat diskuteras hur socialdemokraterna hamnade fel när det gällde finanskrisen och gjorde en bristande analays av verkligheten.

Ett litet resonemang om skattefrågan får mig dock att stanna upp. När det gäller jobbskatteavdragen hävdar gruppen att syftet varit att sänka löneökningstakten och pressa lönerna i vissa sektorer av samhället.

Nog känns det som en önskeanalys. Gruppen bortser helt från ett annat, och tydligt uttalat, motiv nämligen att arbete skall löna sig bättre och att människor med små marginaler skall ges ökade möjligheter att stå på egna ben och i högre grad kunna styra sin egen tillvaro.

Nog är det lite egendomligt. I varje lönerörelse handlar det om att försöka öka människors standard. Den politiska debatten handlar om klyftor och att hjälpa de svaga.

Men just skattevägen, genom sänkt skatt och mer i plånboken, är det otänkbart att åtgärda dessa problem. Då plockas konspirationstänkandet fram.

Det är klart att det har betydelse för ett vårdbiträde eller en undersköterska med en inkomstförstärkning som är upp mot en extra månadslön om året. Att försöka blunda bort detta, som Socialdemokraterna i valrörelsen, skapar givtevis trovärdighetsproblem.

Arenagruppens analys blir därmed i sig också en illustration av vad den kallar en bristande analays av hur verkligheten ser ut.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer om “Skatteanalys (S)

  1. ”Men just skattevägen, genom sänkt skatt och mer i plånboken, är det otänkbart att åtgärda dessa problem. Då plockas konspirationstänkandet fram.”

    Det är ett kännt faktum att skattesänkningar leder till lägre löneökningar. Det är också ett känt faktum att arbetsmarknadspolitik av den typ alliansen för inte kan ge en arbetslöshet under 5 % strecket. Vem som vinner på denna typ av politik kan man självklart ha åsikter om. Men att anse att det är konspirationstänkande från åsiktsmotståndarna att anse att detta inte gynnar löntagarna är varken särskilt god argumnetationsteknik eller särskilt trovärdigt.

Kommenteringen är stängd.