Grundproblematiken i Gillbergfallet kvarstår

Europadomstolen slog i går fast att svenska staten inte gjort sig skyldig till något rättsövergrepp mot professor Christopher Gillberg som 2005 dömdes för tjänstefel efter att ha vägrat lämna ut känsligt medicinskt forskningsunderlag till en sociolog och en barnläkare som varit kritiska mot hans forskning om barn och ungdomar med adhd. I stället för att låta kritikerna granska underlaget lät professor Gillbergs medarbetare strimla hela forskningsmaterialet för att skydda de barn och unga som under löfte om sekretess deltagit i studierna.
Det är bara att beklaga domstolens beslut. Än värre är att grundproblematiken kvarstår. Enligt normal forskningsetisk praxis faller inte underlag under offentlighetsprincipen. De människor som deltar i känsliga studier måste kunna lita på att deras uppgifter inte kommer ut till obehöriga. Det seriösa forskare som är kritiska till resultat kolleger kommit fram till brukar göra är en jämförande studie. På så sätt kan man visa om något inte stämmer. Det som däremot inte görs är att kräva att få detaljgranska andras underlag.
Skulle det framöver visa sig att svenska forskare i framtiden bör räkna med att i princip vem som helst, från läkemedelsbolag till nyfiken allmänhet, kan begära ut varje del i ett material är det ett hot mot hela forskningssamhället.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

4 kommentarer om “Grundproblematiken i Gillbergfallet kvarstår

 1. Fundera ett varv till.

  Hur skulle trovärdigheten för vetenskapssamhället se ut om man började klippa sönder sin grundforskning vid varje tillfälle en forskarkollega ville utsätta den för prövning.

  Någon som tycker det verkar sunt?

 2. Kan vem som helst granska vetenskapliga studier?En barnläkare utan forsknings meriter och forsknings kunskaper ville granska en studie,gjorda av personer,högt meriterade och uppskattade utomlands .Han bör göra egen studie för att bevisa motsatsen.Men eftersom det krävs kunskap,mångårigt arbete och patientens förtroende,väljer han enklare väg-att granska. Hur kan patienterna lita på forskare i framtiden,om sekretess bryts?
  Prof.Gillberg och hans medarbetare gjorde helt rätt.
  Medicinsk etik och juridiken skiljer sig ibland i bedömningar
  Barnläkare

 3. Hur kan jag veta att Gillbergs forskning är baserat på fakta och inte fria fantasier nu när han lät frugan klippa sönder materialet? Man tar sig för pannan.

 4. Instämmer! Att förstöra forskningsmaterial inkl. resultat är drastiskt men Gillberg gjorde rätt enl. mig. Barnen, ungdomarna med familjer ställde upp med löfte om absolut sekretess. För mig är därmed saken klar!
  Huruvida Gillberg har brutit mot något avtal med finansiärer eller liknande kan jag inte avgöra.
  Är det något vi saknar i vårt samhälle av idag är det medborgare med kurage. Gillberg förtjänar all respekt för just sitt kurage!

Kommenteringen är stängd.