Wallströms comeback

Med pukor och trumpeter lanserade SVT:s Agenda på söndagskvällen att Margot Wallström kan tänka sig att åter på något sätt gå i socialdemokratins tjänst. Det har nu Wallström sagt även tidigare under våren, men minnet inom medierna brukar vara kort, särskilt om det gäller lansering av egna nyheter. Mot bakgrund av den pompösa presentationen framstod Wallström … Läs mer ››