Grönt flyktingbråk

”Invandringen och integrationen börjar likna ett fiasko. Människor i tiotusental väntar i förtvivlad sysslolöshet på en oviss framtid, statsfinansiellt skenar ett tåg mot stupet, nationellt grävs klyftor av moralisk natur som skiljer överheten från folket, storstäder från landsort, city från förorter och rika kommuner från fattiga.”

Orden är inte författade av en Sverigedemokrat, inte ens en desperat Kristdemokrat eller Folkpartist som dammat av migrationskortet för att väcka liv i sina falnande opinionssiffror. Inte heller är det en kommunpolitiker inom Moderaterna som vill markera mot partistyrelsen i Stockholm.

Nej, orden tillhör Bertil Torekull som i en debattartikel i Expressen (5/4) under rubriken ”Dags att tillfälligt stoppa invandringen” konstaterar att ”Svensken i gemen framstår gärna i enkäter som en barmhärtig samarit men ser nog problemen. Att ett tag stänga landet för villkorslös invandring skulle många uppfatta som ett klokt beslut för att goda krafter tillsammans först ska få en chans att kunna besvara frågorna om våra olika roller som individer och myndigheter.

Vem är då Torekull, kan man undra? Ja, det är inte vem som helst, vare sig gällande partitillhörighet eller yrkesbakgrund. Torekull var under åren 1989-1991 chefredaktör för Svenska Dagbladet, och före det chefredaktör för Veckans affärer och Östgöta-Correspondenten. Han var även med om att grunda Dagens Industri i mitten på 1970-talet och var även dess första chefredaktör. Han har även författat ett 20-tal böcker. I mitten på 1990-talet satt Torekull även med i granskningskommissionen av mordet på statsminister Olof Palme (S).

Således en man med djupt etablerade publicistiska och ekonomiska kunskaper.

Inför valet 2010 meddelade Torekull i en debattartikel i Expressen att han övergav alliansen och uppmanade läsarna att rösta på Gustav Fridolin (MP). För detta belönades han fyra år senare med en ersättarplats i riksdagen för just Miljöpartiet. Han innehöll även plats 14 på Miljöpartiets lista till EU-parlamentet våren 2014.

Torekull har även beskrivits som något av en mentor åt just Fridolin. Med detta i bakgrunden, och det faktum att Miljöpartiet, även under Torekulls aktiva rådgivning till just Fridolin, fört den mest liberala migrationspolitiken i riksdagen, gör Torekulls omtag i frågan till politiskt sprängstoff.

Torekull åberopar Luciabeslutet från 1989, som togs av Ingvar Karlssons regering just den 13 december det året. Bakgrunden var vad som då bedömdes vara en ohanterlig flyktingström, 20 000 människor. Regeringen slog i bromsen och avfärdade tidigare humanitära skäl och meddelade nu att endast så kallade FN-flyktingar skulle mottas. Det var ett beslut som Miljöpartiet då var emot. Beslutet upphävdes den 19 december 1991 av den nya regeringen under Carl Bildt.

Såhär sade ansvarigt statsråd, invandrarministern Maj-Lis Lööw (S), i riksdagens kammare då hon tillkännagav beslutet:
”Påfrestningarna har medfört att mottagandet inte längre kan ske i de värdiga former som eftersträvas och som ofta tas upp i debatterna här i kammaren.”

Hon kallar även situationen för ”ohållbar”.

Lösningen var enligt Lööw att:
”Regeringen har därför funnit att andra åtgärder måste vidtas för att man skall komma till rätta med situationen. Asyl kommer endast att ges till de asylsökande som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilda starka skyddsbehov.”

Lööw var mån om att poängtera att barnfamiljer fortsatt skulle undantas från bromsen.

Lööw fortsatte i sitt anförande:

”Herr talman! Ökningen av antalet asylsökande i Sverige har föranletts av flera samverkande faktorer: den snabba handläggningen av asylansökningar, bra mottagning i kommunerna och en generös lagstiftning. Detta har gjort det naturligt för många att söka asyl i Sverige i stället för i andra länder i Europa. Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av.”

Gullan Lindblad (M) höll med: ”Det är bara att konstatera att verkligheten nu har nått regeringen.”

Rune Backlund (C): ”Det råder inget tvivel om att vårt flyktingmottagande är mycket ansträngt” samt ”Man kan konstatera att invandrarverkets personal är på gränsen till slutkörd. Tillgången på förläggningsresurser är snart uttömd, i varje fall när det gäller den södra delen av landet, och – vilket kanske är allvarligast – landets kommuner signalerar allt oftare att de inte är beredda att öka antalet kommunplatser.”

Dessutom sade Backlund: ”Vi menar från centerpartiets sida att detta gör att man inte under någon längre tid kan acceptera att vi har två så olika uppfattningar: en uppfattning att vi kan ta emot i princip hur många flyktingar som helst och en andra uppfattning, som finns från kommunernas sida, att man i kommunerna inte kan bereda plats för mer än en begränsad andel av dem som kommer över gränsen. Detta förutsätter någon form av ställningstagande.”

Ingela Mårtensson (FP) bet dock ifrån: ”Efter detta besked kan jag inte låta bli att tänka på hur det skulle se ut om tredje världen, som ju tar emot de allra flesta flyktingarna, skulle göra som Sverige nu har beslutat att göra. Världen skulle då bli mycket inhuman, tycker jag.”

Lööw svarade senare i debatten: ”Men i själva verket har Sverige genom stora ansträngningar skapat en sådan flyktingpolitik som gör att Sverige har blivit ett attraktivt land att söka sig till. På något annat sätt kan man inte tolka den utveckling som har skett under det senaste halvåret, om man jämför hur flyktingströmmarna i vår omvärld har sett ut.”

Såhär såg debatten om flyktingmottagande anno 1989 ut, då mot en bakgrund av att 20 000 människor anlänt till Sverige.

Bloggen Cornucopia, av författaren Lars Wilderäng, skrev i december 2014 ett långt blogginlägg om Luciabeslutet, där han gör ett ordentligt grävarbete om hur diskussionerna gick i Socialdemokraternas verkställande utskott inför Luciabeslutet. Bland annat citeras statsministern Ingvar Carlsson:
”Det kan bli en situation som vi inte har sett maken till i modern tid. Detta kan vi inte utåt diskutera.”

Socialdemokraternas rädsla för 20 000 flyktingar kom dock att visa sig vara en sifferparantes. Enbart 1994 tog Sverige emot nästan 60 000 människor på flykt från Balkan – och det svenska samhället gick knappast under för det.

Migrationsverkets prognoser gör nu gällande att omkring 100 000 människor kommer söka asyl i Sverige endast under 2015, med liknande siffror under de kommande åren. Boverket har, baserat på Migrationsverkets prognoser, beräknat att det behövs 80 000 nya lägenheter mellan 2015-2018 enkom för de flyktingar som redan finns i eller beräknas komma till Sverige.

Att en centralt placerad miljöpartist skrivit ett debattinlägg om att ett nytt Luciabeslut bör tas, har givetvis inte gått obemärkt förbi inom rörelsen. Upprördheten är stor. Debatten på Twitter har varit omfattande.

Idag hölls en debatt mellan Torekull och Maria Ferm, MP:s migrationspolitiske talesperson i SR:s Studio Ett. Ferm delar Torekulls problembeskrivning men säger också:
”Jag tycker att det finns många saker som man behöver förbättra och det löser man inte genom att göra migrationspolitiken mer restriktiv.”

Dessutom säger Ferm:
”Det sämsta man kan göra i en tid när många människor är på flykt är att sluta sig mot omvärlden.”

Torekull pratade återigen om Luciabeslutet 1989 och säger att ”Vi behöver en tid av eftertanke”.

”Det är i sak orealistiskt att genomföra. Det går inte att genomföra juridiskt” säger Maria Ferm.

”Hur kommer det sig att Sverige och Tyskland är de enda som idag tar sitt ansvar” kontrar Torekull med.

På Twitter är miljöpartisterna inte lika sakliga som Ferm var i dagens debatt med Torekull.

Här ett axplock från Twitter:
Joachim Höggren, språkrör för Grön Ungdom Öst och riksvalberedare för Miljöpartiet:

  Nils Karlsson, kommunalråd för Miljöpartiet i Malmö:

Jakop Dalunde, riksdagsledamot och partiets försvarspolitiske talesperson, skrev en serie tweets med anledning av Torekulls debattartikel:

Tron på öppna samhället är central i grön ideologi. Att vilja stänga gränser som grön är nära på lika orimligt som att vilja öka utsläpp.

— Jakop Dalunde (@JakopDalunde) April 5, 2015

Dalunde utesluter dock att Torekull skulle kunna få några förtroendeuppdrag inom Miljöpartiet efter dennes debattartikel:

Troligtvis kommer denna interna diskussionen dö ut rätt snabbt. En migrationspolitik som inte fortsätter på de inslagna nivåerna kommer att avfärdas och kallas för oseriös, samt det ständigt återkommande argumentet: ej ansvarsfullt.

Huruvida det kommer bli ett nytt Luciabeslut i Sverige återstår att se – men då som nu får det bli Socialdemokraterna som drar i bromsen. Och då spricker regeringen.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

6 kommentarer om “Grönt flyktingbråk

 1. ”Enbart 1994 tog Sverige emot nästan 60 000 människor på flykt från Balkan – och det svenska samhället gick knappast under för det.”
  Det var då det, men hur ser det ut i dagen Göteborg, 20 år efteråt? Har dessa människor blivit integrerade på ett bra sett, eller kan vi se några problem?
  Om vi tycker att vi har problem idag, hur ser det då ut om ytterligare 20 år?
  ”Migrationsverkets prognoser gör nu gällande att omkring 100 000 människor kommer söka asyl i Sverige endast under 2015, med liknande siffror under de kommande åren.”

 2. Man ,dvs vi är många som känner,tycker att det mediapolitiska
  etablissemanget inte vill kännas vid oss
  det s.k folket längre.
  De skäms för oss. De verkar ha gått
  i landsflykt och sitter någonstans och
  förbittrar sig över att ingen längre tar dem på allvar.

 3. Jag tycker Bengt Torekull har helt rätt av samma skäl som regeringen 1989 bromsade upp den väntade flyktingströmmen om 20 000 från Balkan. Sverige kunde inte garantera ett värdigt mottagande då och kan det ännu mindre nu när 100.000-tals väntas. Jag skulle tro att bl a bristen på bostäder är ännu större nu för att inte tala om vad situationen blir på daghem och skola – och jobb. Många jobb i industrin har också försvunnit sedan dess. Dags för andra länder att ta ett ansvar.

 4. Bertil Torekull´s CV imponerar! Hur denne kompetente man kunnat bli Miljöpartist är för mig en gåta. Kan man tolka hans debattartikel om invandringsstopp som en tillnyktring och att han därför kanske rent av välkomnar en uteslutning?
  Till att inse att ett haveri inom asyl- och anhöriginvandringen är nära förestående, krävs ingen Einstein och Torekull är sannerligen inte ensam om den insikten.
  Om mediaetablissemanget i vår representativa demokrati hade fungerat som tänkt och fullgjort sitt demokratiska uppdrag, d.v.s. granskat makten samt förmedlat korrekta och sanningsenliga nyheter hade den styrande makten satt ned foten för länge sedan. Då hade vi sett och hört från morgon till kväll hur hela den samlade journalistkåren ställt makten mot väggen med tuffa frågor om ”var skall alla med uppehållstillstånd bo”? ”Hur skall de kunna försörja sig i arbetslöshetens Sverige”? ”Förstår Ni inte att så många sysslolösa människor i ett nytt hemland skapar utanförskap och riskerar att hamna i kriminalitet?” o.s.v. o.s.v.
  Snälla journalister, börja gör Ert jobb, bättre sent än aldrig! Överlämna de politiska besluten åt väljarna och tänk på allas våra barns och barnbarns framtid i Sverige!!!

 5. Ett textstycke hämtat från Maria Ferms replik till Bertil Torekulls artikel i Expressen.
  ”Hur vi agerar nu kommer avgöra hur de som kommer efter oss ser på oss och på vår tid”.
  Svårtolkat det här sa Bill, så sant sa Bull.

Kommenteringen är stängd.