Svenska Malisoldater ska ha välfyllt skafferi

Dagens Nyheter rapporterar om att de svenska FN-soldaterna i Mali inte får i sig tillräckligt mycket näring eftersom FN inte levererar tillräckligt mycket råvaror till den svenska kontingenten. Resultatet blir att många av de 250 soldaterna, som riskerar sina liv på plats i 40-gradig värme, får sämre kapacitet att utföra det uppdrag de tilldelats.

Överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson, chef för Malistyrkan, säger till DN att ”Ett förbands förmåga kommer att gå ned under insatsen.”

Det är ett märkligt uttalande – själva insatsen är ju förbandets existensberättigande och därmed torde förbandet få de bästa möjliga förutsättningarna för att utföra det.

DN visar också tydligt på att kommunikationen inte verkar fungera mellan Högkvaretet och campen i Mali. I Stockholm verkar man inte känna till problemen trots att chefen för Malistyrkan menar att de påtalats.

Utlandsmissioner är per definition ”trial and error”-situationer. Allt blir inte alltid som det planerats inför, och det finns situationer som uppstår som det heller inte går att planera inför. Det är också därför Försvarsmakten lägger ner stor möda på att hitta rätt personer för denna typ av uppdrag – personer som tål påfrestningar, är beredda på en utmaning samt förstår att en utlandsmission är en uppoffring i personlig komfort. Därmed är det anmärkningsvärt att personer i missionen känt sig nödgade att skicka signaler till Högkvarteret via Dagens Nyheter om att de gärna äter sig mätta om dagarna.

Om uppgifterna stämmer är det rimligt att det nu blir en offentlig prestigematch mellan ÖB Sverker Göransson och försvarsminister Peter Hultqvist (S) att illa kvickt se till att Sveriges söner och döttrar får den mat de behöver för att utföra det livsfarliga uppdrag vi ombett dem att göra.

Gör om – Gör rätt.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer om “Svenska Malisoldater ska ha välfyllt skafferi

Kommenteringen är stängd.