Regeringen handfallen inför flyktingsituationen

Under fredagens presskonferens meddelade Stefan Löfven  att flyktingmottagandet är en av Sveriges största ”humanitära insatser”.  Därför måste alla kommuner dela på ansvaret och även i Europa behöver ansvaret fördelas lika.

Men så enkelt är det inte.

Förhandlingarna om att  EU skulle komma överens om ett gemensamt system, som fördelar flyktingar efter en särskild modell, strandade innan de ens hade påbörjats. Tysklands öppenhet föll samtidigt som borgmästaren i München insåg omfattningen på mottagandet. Nu har alla tågresor från Österrike stoppats. Det entusiastiska  välkomnandet i Tyskland och Sverige har snabbt, när verkligheten trängt sig på, förbytts i ökad realism. Utifrån detta perspektiv är det märkligt att Löfven upprepar att EU ”måste göra något”.

Dublinförordningen, som stipulerar att medlemsländer ska  registrera flyktingar i det första land de anländer till, har kollapsat. I nuläget släpper EU-länder igenom flyktingar, enkom för att de vill slippa att ta ansvar för att registrera och ombesörja för deras grundläggande behov.

Någon gemensam europeisk flyktingpolitik existerar inte i nuläget. Konsekvensen är att fler företar farliga resor över Medelhavet, Egeiska havet och passerar Turkiska gränsen för att ta sig till Europa. Att bidragen till organisationerna som arbetar med flyktinglägren i och nära Syrien lider av underfinansiering bidrar till situationen .

Den humanitära insatsen i Sverige, som Löfven berömde, sker på bekostnad av den humanitära insats Sverige skulle kunna intensifiera i flyktinglägren.Det har upprepats att detta inte är något nollsummespel, vi kan hjälpa både här och där. Men i praktiken är det ett nollsummespel. Omfördelningen av resurser får dessutom konsekvensen att fler väljer att lämna flyktingläger där man sparar in på matransoner. Statens resurser är inte oändliga och ökade kostnadsposter på en plats medför sänkningar på andra ställen.

Antalet mottagna flyktingar den senaste veckan är det största i svenska historia. Merparten av de flyktingar som kom under andra världskrigets slutskede återvände oftast till sina hemländer. Dagens flyktingar kommer med stor sannolikhet att vilja stanna i Sverige.

Konsekvensen är att många kommuner överbelastas. Akuta insatser kostar betydande summor, i synnerhet eftersom det saknas befintliga lokaler, personal och material för att hålla den grundnivå vi vant oss vid. Det blir helt enkelt svårt att skala upp när det inte finns någon förutsägbarhet att arbeta mot. Hela mottagningssystemet är underdimensionerat. Det är helt orimligt att  ansvaret förskjuts till kommunerna. Accepterar regeringen nuvarande nivå av asylsökande är även ansvaret deras, inte kommunernas, att lösa mottagandet på ett värdigt och humant sätt.

Akutlösningar i form av tältläger är otillräckliga.  Vad är regeringens plan för att de människor som kommit till Sverige ska få en bostad och ett fungerande mottagande i samhället? Yrvaken krishantering räcker i några månader, men det kommer en framtid och den har Stefan Löfven inte planerat för.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

16 kommentarer om “Regeringen handfallen inför flyktingsituationen

 1. Regeringen handfallen!
  Ensamkommande flyktingbarn.
  Självfallet är Sverige målet,för vilket land ställer upp med gratis skola
  gratis bostad o gratis mat samt lite fickpengar.
  Hade jag varit ung grabb i Afgahnistan Irak o alla de andra länderna i regionen hade jag försökt ta mej till sagolandet Sverige med alla medel.
  Den bästa lösningen är att EU ser till att Kurderna får en egen stat.
  Jag ska minsann inte kasta pengar nån mer gång på Turkarna.(semesterresa)
  De har behandlat Kurderna fruktansvärt för det finns olja i dessa områden.

 2. Sigurd: du trollar, va? Eller tror du att drakoniska nedskärningar och skattehöjningar som utstuderat drabbar de svenska skattebetalarna och deras intressen, samtidigt som invandrarnas födkrokar fredas, skulle minska stödet för SD?

 3. Flyktingproblemet måste lösas vid källan, mottagande av flyktingar är bara en tillfällig lösning som riskerar att permanentas. När strömmen blir för stor upphör möjligheten till integration.

 4. Därför att kräva rationalitet när människor lider nöd är ”omoraliskt”, givet den i vår kultur rådande defininitionen av ”moral”.

 5. Om det är stopp i avloppet och vattnet rinner över då stänger man kranen.
  Ett litet barn förstår detta men inte Sveriges Regering. Blev mycket besviken efter presskonferensen. Inte en ända åtgärd för att strypa flödet, utan det skall byggas tältläger.

 6. Det är naivt att tro att Sverige kan ha öppna gränser för alla som vill komma hit. Förutom dom som ges asyl får man räkna med en anhöriginvandring gånger 5.

 7. Detta är inga nyheter ! SD som enda parti har i decennier beskrivit hur man hjälper långsiktigt och humant, och i alla fall önskat samtal och debatt.
  Vi alla som också insett detta och också sett att migrationen i volymer som varit kommer förändra vårt samhälle för alltid, har kallats för fascister, rasister och ointelligenta. Läskigt nog har hån och hatet varit samstämmigt från all Svensk media och politiker.

 8. Därför att man varit förblindad av ideologiska värderingar och skrikit rasist så fort någon fört ordet ”volymer” på tal. Det har varit viktigare att SD inte får rätt än att våga se verkligheten och fatta de ”rätta” besluten. De kör hellre köra landet i botten än att ge SD rätt.

 9. Sanningen om ”flyktingvågen” 1: endast 35% av de asylsökande till Sverige tredje kvartalet i år avsåg personer från Syrien (källa: Migrationsverket)
  Sanningen om ”flyktingvågen” 2. endast 21% av de asylsökande till hela EU andra kvartalet i år avsåg personer från Syrien (källa: Eurostat)
  Sanningen om ”flyktingvågen” 3: endast 31% av samtliga beviljade uppehållstillstånd 1980-2014 avsåg flyktingar medan däremot anhöriginvandringen stod för hela 41%
  (källa: Migrationsverket)

  Övriga kan på goda grunder anses vara ekonomiska migranter.
  Man måste fråga sig varför dessa siffror inte publiceras i svenska media?

 10. Det måste vara odiskutabelt att den nuvarande flyktingmottagningen kostar pengar, ja mycket pengar, och detta får inte vara orsak till att vi inte skall ta emot människor som flyr för sitt eget liv och framtid. Vi måste klara ekonomiskt denna fråga, som dessutom innehåller en omställningstid, kanske fem till tio år, innan dessa flyktingar är så produktiva att de genererar överskott for Sverige. Helt enkelt vi måste som nation avstå från någonting, antingen från gemensamma investeringar typ samhällsbyggen, eller individuellt i form av ökade skatter m m. Det är viktigt att redan nu lägga fast vad vi skall avstå ifrån, för annars kommer framtidens politiker löpande putsa varje liten anslagspost år från år. Först måste det läggas fast att vård, omsorg och skola, utom de orättfärdiga höjningarna av lärarlöner inte skall drabbas. Investeringar som kan skjuta på framtiden är alla satsningar på höghastighetståg, satsningar på vägar, främst motorvägar samt bidrag till kommunala byggen för sort, idrott och fritid. På skattesidan måste fastighetsskatt återinföras, högre skatter på drivmedel mm införas och inte minst måste alla flygtrafik beskattas på samma sätt som trafik på marken. Ytterligare putsningar av jobbskatteavdragen måste ske samt höjningar av statsskatten för de som tjänar över 40.000/ månad. Att inte göra detta nu ger SD fritt spelrum de närmsta åren och de civiliserade politiska partierna måste nu inse allvaret.

 11. Sveriges välbetalda politiker har förtvivlat klamrat sig fast i en förnekelsefas, i förhoppningen om att om man bara blundar tillräckligt länge så löser säkert någon annan problemet, eller så försvinner det. Precis som GPs ledarsida idag skriver så borde politiker för länge sedan ha reagerat på UNHCRs och andras rop på bättre finansiering till flyktingläger och andra internationellt samordnade hjälpinsatser. Om vi fokuserar på 100.000 människor så lämnar vi 4 miljoner i fortsatt misär i flyktingläger. Den riktigt stora humanitära uppgiften är att föra en politik tillsammans med andra FN-länder som med en rättvis ekonomisk utveckling lyfter den fattigaste miljarden människor i världen, som ger barn hälsa och skola och som får stopp på utnyttjandet av flickor och unga kvinnor. Ju mer av biståndsbudgeten till 100.000 desto mindre till alla de andra.

 12. Varför har inte politiker och journalister sett att detta skulle komma? Varför har kritiker mötts med diverse påklistrade epitet och varför har varningssignaler från biståndsorganisationer, säkerhetstjänster och utländska medier mötts med en axelryckning?

 13. Någon får gärna förklara för mig hur man, efter att ha rest genom ett flertal säkra länder, ändå har rätt att söka asyl i Sverige. För mig är det glasklart att detta handlar enbart om ekonomiska migranter, som eftersträvar ett bättre liv och hur det kan vara asylskäl övergår iaf mitt förstånd!
  Skärpta gränskontroller, sänkta ekonomiska bidrag och TUT nu ! ! !
  Varför pressas inte Regeringen av samtlig media på var alla dessa migranter skall bo i bostadsbristens Sverige?
  Hur skall dom försörja sig i arbetslöshetens Sverige?
  Hur skall våra ungdomar kunna flytta hemifrån?
  Vem kan ställas inför rätta när Välfärdssverige krackelerar helt och hållet?
  Var det så här generationerna före oss hade tänkt att vi skulle förvalta det de byggde upp åt oss?
  Jag skäms när jag ser en äldre fattigpensionär!!!

Kommenteringen är stängd.