Kaka intervjuar make

Journalisters yrkesetik har diskuterats intensivt de senaste veckorna. Svenska Dagbladets utrikeskorrespondent Catrin Ormestad har, generöst nog, gett oss ännu mer att dryfta.

Förra söndagen intervjuade hon sin sambo, journalisten Gideon Levy, i en artikel om de knivattacker som har skett i Israel – utan att nämna deras relation (SvD 17/1). Detta uppmärksammades av SR:s program Medierna. De hörde av sig till Svenska Dagbladets redaktionschef Maria Rimpi för att fråga henne om lämpligheten i att en journalist intervjuar sin egen sambo.

Märkligt nog tyckte inte Rimpi att det var etiskt problem. Det var olyckligt att Ormestad inte omnämnde Levy som sin sambo, men det är inget problem att intervjua honom i en artikel.

I dag kan man läsa ett stort reportage i Svenska Dagbladet där Catrin Ormestad, återigen, intervjuar Gideon Levy. Denna gång med anledning av att Levy är en av årets Palmepristagare. Förvisso är Ormestad öppen med att Levy är hennes sambo. Men artikeln, med rubriken ”Han är det israeliska samhällets samvete”, är närmast ett idolporträtt. Han beskrivs som en frälsare, som en av få som vågar skriva om obekväma sanningar.

Hon ställer inte en enda kritisk fråga till Levy, trots att han definitivt hade gjort sig förtjänt av några. Levy är en mycket kontroversiell journalist som har gjort sig känd för sin ensidiga kritik av Israel. Potentiella invändningar avfärdas i stället av Ormestad själv:

”Det faktum att Gideon inte talar arabiska är något som hans kritiker gärna framhåller. De menar att det gör honom lättare att dupera, och att han alltför godtroget accepterar palestiniernas version av händelserna.

Han har också anklagats för att inte vara tillräckligt skarp i sina fördömdanden av Hamas – kritik som Gideon bemöter med att så länge ockupationen pågår är det inte israelernas sak att kritisera palestinierna.”

I stället för tuffa frågor får vi läsa om hur Levys arbete på Västbanken uppskattas, hur han mottar en välsignelse av en palestinsk kvinna. Vi får ta del av hur han plaskar runt i sina badtofflor efter sin dagliga simtur, och hur han hänger upp tvätt i trädgården – komplett med bild på Levy i joggingdress.

Opartiskhet brukar räknas som en av journalistikens grundpelare. Men här har Ormestad i stället upphöjt partiskheten till en dygd. Det tycks varken ha slagit henne eller Rimpi att det är djupt problematiskt att en av Israels mest ifrågasatta journalister intervjuas av sin egen partner.

Förvisso är nog Ormestad den som vet allra mest om hur hans badtofflor låter efter ett bad vid det närliggande badhuset. Men hon är knappast rätt person att granska Levys journalistiska gärning eller att ställa tuffa frågor.

I en tid när journalisters uppsåt ifrågasätts och de anklagas för att ha en dold agenda är det än viktigare att försöka hålla en hög yrkesetisk standard. Rimpi eller Ormestad kanske inte tycker att det är problematiskt. Men den här typen av reportage riskerar att påverka förtroendet för en hel yrkeskår.

Det bästa man kan säga om Ormestad är att hon åtminstone inte har en dold agenda. Den är tvärtom mycket tydlig.

NAOMI ABRAMOWICZ

Uppdatering: I söndagens reportage i SvD benämndes Gideon Levy som Ormestads make. SvD:s chefredaktör Fredrik Karén meddelade idag att Levy är hennes sambo. Därför har även blogginlägget uppdaterats därefter.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

9 kommentarer om “Kaka intervjuar make

 1. Det rör sig om två frågor:
  A) Journalistisk etik
  B) Sakfråga

  Den första frågan är här i fokus.
  Fråga A kopplas dock i Naomis artikel indirekt till fråga B, sakfrågan.

  Sakfrågan existerar dock oberoende av journalistisk etik – oberoende av vad journalister har för uppfattning om etik har det som har hänt i Israel eller Palestina hänt.

  Eftersom Naomis artikel inte berörde sakfrågan kvarstår att utreda vad som har hänt, varför det har hänt och värdera det som har hänt. Hur bör en journalist, t.ex. från GP, utreda dessa frågor?

  Hur tacklar GP idealet om opartiskhet i denna fråga – dvs. Israel-Palestina?
  Eller är idealet att ta parti för en sida, Israel, eftersom i den andra sidan ingår Hamas som ska fördömas?

  Om GPs ideal i detta fall är att vara partisk, att ta ställning för Isarel, så är Naomis artikel förklarlig utifrån sakfrågan men inte utifrån journalistisk etik. Då bör även GP redovisa sin etik vad gäller rapporteringen och analysen av Israel-Palestina konflikten.

  Om GPs ideal är opartiskhet i Israel-Palestina konflikten klargör detta GPs upprördhet över den etiska frågan, dvs. fråga A. Samtidigt som GP och Naomi undviker hur de själva ska leva upp till detta ideal (opartiskhet) när det gäller analys och värdering av sakfrågsan, Israel-Palestinakonflikten.

 2. Mycket sorgligt att ni inte kan diskutera själva artikeln o dess innehåll som ju är det viktiga istället för ovidkommande saker. Vadå jäv? Catrin O beskriver hur situationen är för palestinier under ockupation av Israel. Har någon av er andra uppgifter. Gideon Levy får Olof Palme-priset 2015. Bra, det är han värd för att han som få israeler vågar stå upp o kritisera förtrycket. Tillsammans med en palestinsk kristen präst.

  Helena Toivonen

 3. Det är väl ganska symptomatiskt att ett sambopar som är så ensidigt blinda för terror, och stöder enpartistyrda ”Västbanken” och terroriststyrda Gaza inte förstår vad de gör för fel? Att ansvarig utgivare och redaktör låter det passera, och mer än en gång, är däremot helt obegripligt.

 4. Catrins Ormestads intervjuer av sin man Gideon Levy i SvD är exempel på korruption. Det är allvarligt att redaktionschefen Maria Rimpi inte erkänner det. Trovärdigheten för SvD riskerar att ifrågasättas av sådana händelser. Wallströms lägenhetsaffär är också exempel på korruption. Det har kommit i skymundan av diskussioner om mutbrott. Det är viktigt för tilliten i samhället att korruption diskuteras och erkänns när det förekommer.

 5. Det bästa man kan säga om dig är att du åtminstone inte har en dold agenda. Den är tvärtom mycket tydlig.

 6. de Paola…
  Hennes make intervjuas i Nyhetsmorgon.
  Hon gör inte intervjun.
  Hon poängterar dock att det är hennes man….
  Var finns trovärdigheten att hon inte finns bakom frågor och svar?

 7. Hej!
  Jag tycker det här är djupt problematiskt! I alla andra sammanhang (som rättsväsendet till exempel) är jäv strikt förbjudet. Det kan, förutom att vara korrumperande, göra att trovärdigheten hos journalisterna blir sämre.
  Jag kommer att säga upp min prenumeration på SvD. Tyvärr må jag säga eftersom jag alltid har tyckt att de varit snäppet bättre i sina analyser (ni på GP må vara ursäktade i och med detta).
  Tack för att ni granskar alla, även era egna!
  Med vänligaste hälsningar
  Anders

 8. Heder åt Dig Naoimi som belyser detta missförhållande- jag reagerade oerhört kraftfullt mot artikeln i dagens SvD. Ormestad som ersättare för Cordelia Edvardsson – nej tack.

Kommenteringen är stängd.