Biskop Per Eckerdal svarar Mathias Bred

I GP den 10/8 kommenterar Mathias Bred en debattartikel införd i DN 9/8. Artikeln var undertecknad av fem företrädare för judendom, kristendom och islam i Sverige. De betonar det gemensamma ansvaret och sin vilja att samverka mot extrema krafter som hotar att splittra och söndra. De tar som ledare avstånd från allt religiöst motiverat våld.

Mathias Bred ger intryck av att ha läst men inte förstått. Jag måste därför ta upp två punkter:

1. Bred menar att det är ”politiskt märkvärdigt” att påstå att människor med olika religiös tillhörighet har levt och lever som goda grannar i Europa. Hans argument är de stora ansträngningar som i dag görs för att bygga upp ett skydd mot ”islamistisk terrorism”. Jag är förvånad över att en ledarskribent inte förmår göra skillnad mellan vanliga människors samhällsliv och religiösa tillhörighet å ena sidan och extrema terrorgrupper å andra sidan som använder sin religion som förevändning. Konsekvenserna av en sådan sammanblandning är förödande i en så segregerad stad som Göteborg och leder till en stigmatisering av våra medborgare med islamsk bekännelse. Det är uppseendeväckande och ansvarslöst att GP ger sig in i en sådan argumentation.

  1. Bred har dessutom helt missuppfattat skribenterna när han påstår att de vill göra religion till politik. Vad de driver är att religion behöver finnas med som en naturlig del av samhällsdiskursen så att samhälle och politik inte står handfallna när religiöst präglad argumentation dyker upp i olika sammanhang. Det förutsätter också kunskap och – inte minst – respekt för religionens betydelse.

Med adekvat kunskap hade Bred också kunnat utelämna sin avslutande reflektion. Luthers tvåregementslära utgår från att den kristna fursten/staten är Guds redskap för den yttre välfärden likaväl som biskopen är det för den andliga välfärden. Idén om ett sekulärt samhälle hade Luther inte ens kunnat stava till. Det kan däremot jag och vill vara en del av ett sekulärt samhälle som räknar med religionens betydelse.

Per Eckerdal, biskop i Göteborg

 

Mathias Breds slutreplik

Biskopen har säkert rätt om Luther och tvåregementsläran. Dess direkta betydelse för samhällsutvecklingen kan nog ofta ha överdrivits. Men vad Luther däremot bidrog till var att lära människor att läsa. Ärkebiskopens text som biskopen menar att jag missförstått finns tillgänglig för alla att bilda sig sin egen uppfattning.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

3 kommentarer om “Biskop Per Eckerdal svarar Mathias Bred

  1. Märkligt. Biskopen upprepar ju bara just det som Mattias Bred kritiserar honom för. Hans argument är att upprepa samma argument som i artikeln, och sedan påstå att Mattias har fel. Det är ju verkligen ett logiskt felslut.

Kommenteringen är stängd.