Patrik Strömer replikerar Aleksandra Boscanin

Replik på Aleksandra Boscanins artikel om snus:

Aleksandra Boscanin skriver förtjänstfullt om förmynderiet som det största hotet mot människors liv och frihet att göra egna val. (GP 15 september).

Från Svenska Snustillverkarföreningen är det bara att instämma i detta. Många länder har med hård repressiv politik försökt få människor att sluta röka. I Sverige och Norge, där snus är tillåtet, har rökningen minskat, till stor del tack vare att människor frivilligt fimpat. De politiker och myndigheter som av olika anledningar ogillar tobak tycks ändå inte vara nöjda och stolta över att detta också givit avtryck i hälsostatistiken.

Vuxna och myndiga människor bör självklart vara fria utan att ha statliga förmyndare. Så långt är vi överens. Men ingen kan väl på allvar ifrågasätta påståendet att rökning påverkar din hälsa negativt? Ändå finns det många i Sverige som fortfarande tror att det är lika skadligt att snusa som att röka, en felaktig uppfattning som tyvärr fick näring av den norska studien som spreds i svensk media.

Av just det skälet är det angeläget att politiker, forskare och myndigheter inte förvränger fakta. Ändå kom nyheten från Norge att den norske hälsoministern Bent Höye stoppat en oberoende forskningsrapport om snus, för att resultaten inte passade hans ideologiska korståg mot alla former av tobak. Snustillverkarföreningen skäms inte för att säga att snus är ett betydligt bättre alternativ än cigaretter, helt enkelt därför att det är sant. Och om vi inte ens förmår värna produkter som inte ens kan sägas vara ett samhällsproblem, vad återstår då?

Det är inte rimligt att från politiskt håll likställa cigaretter och snus. Eller att media sprider en felaktig bild. Frihet från förmynderi behöver inte innebära frihet från fakta.

Patrik Strömer,
Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

Aleksandra Boscanin svarar:

Det är glädjande att Svenska Snustillverkarföreningen med Patrik Strömer i spetsen delar min syn på förmynderiet som ett stort hot mot människors frihet. Svenska Snustillverkarföreningen är en viktig aktör när det gäller att stå upp mot dessa tendenser. Därför är det av vikt att tänka på vilken retorik de använder och hur den uppfattas.

Strömer har rätt i att det är orimligt att likställa cigaretter och snus. Det är inte konstigt att man vill slå hål på de felaktiga myter som finns om snuset och att man gör detta genom att påtala de skillnader som finns när det gäller hälsorisker.

När det gäller den norska studien förstår jag att den gav upphov till frustration och att man vill påtala felaktigheter. Detta behöver man dock inte göra genom att ställa cigaretter mot snus på det sättet jag redogjorde för i min ledare. Det ger bara de som vill styra människors livsval vatten på sin kvarn. Då det är de som är det största hotet även mot snusindustrin så riskerar den retoriken att på sikt slå tillbaka.

Fortsätt påtala felaktigheter som kommer från politiskt håll och media. Men glöm inte bort att ni sitter i samma båt som cigarettindustrin, även om era produkter skiljer sig åt.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone