Sveriges Radio svarar Adam Cwejman

Replik till Adam Cwejman – Sveriges Radios mångfaldsarbete – så funkar det

”Sveriges Radios mångfaldspolicy är i första hand ett internt dokument – ett arbetsdokument. Därför är det kanske inte helt glasklart för den som befinner sig utanför företaget vad som menas med olika formuleringar. Till exempel begreppet ”spegla”. Man kan lätt förledas att tro att det är som organisation som Sveriges Radio ska spegla ”Sverige som det ser ut”.

I själva verket handlar det om vad programverksamheten har för uppdrag. Ett uppdrag som är formulerat i sändningstillståndet. Att spegla Sverige som det ser ut handlar om att vårt utbud ska vara relevant för många olika grupper, för hela Sveriges befolkning. Och för att kunna göra ett relevant programutbud krävs att vi också tänker mångfald när vi rekryterar – så att vi får in personer med många olika perspektiv, nya förmågor med olika bakgrund, erfarenhet och kunskap. Kort sagt: människor som tillför det vi inte redan har.

Carolina Wikström

Personaldirektör, Sveriges Radio”

Adam Cwejmans slutreplik:

”Den uppmärksamme läsaren noterar nog snabbt att Wikström enbart rekapitulerar innehållet i min artikel. I sak invänder hon inte mot mina sakuppgifter. Hon bekräftar därmed att SR betraktar etnisk mångfald som en väsentlig del av rekryteringspolicyn då det samspelar med det publicistiska ansvaret och sändningstillståndet som det är utformat idag.

Inte med en stavelse bemöter Wikström min kritik mot att detta är en vantolkning av sändningstillståndet och att det inte finns ett likhetstecken mellan människors ursprung och deras uppfattningar eller erfarenheter. SR har rätt i att de eftersträvar en mångfald av perspektiv men landar helt fel när de drar slutsatsen att en blandning av etniciteter skulle vara ett mått på detta.

SR behöver ingenstans eftersträva etnisk mångfald, vilket förskjuter fokus från kunskaper, erfarenheter och meriter till något oföränderligt som födelseplats och etniska rötter. De kan gott fullgöra uppdraget som getts i sändningstillståndet utan att räkna huvuden, det vore att hedra det demokratiska uppdrag som givits.

Wikströms replik bevisar med plågsam tydlighet att det behövs en stor dos normkritik, såväl internt som av externa aktörer som genomlyser den märkliga kultur som på SR satt likhetstecken mellan etnicitet och mångfald.”

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone