Musikverket svarar Aleksandra Boscanin

Svar på Aleksandra Boscanins ledarkrönika om jämställda musikfestivaler:

Det är glädjande att GP i Aleksandra Boscanin 10 oktober i ledaren ”Kvoterade festivaler om staten får bestämma” uppmärksammar att Musikverket i höst lanserar en ansökningsomgång med prioriterat stöd för musikfestivaler. Den viktiga frågan om jämställd programläggning av musikfestivaler är värd att samtala om. Att bidra till att stärka kvinnors och mäns lika villkor i musiklivet är ett prioriterat område i Musikverkets uppdrag.

Bakgrunden till detta stöd till jämställd bokning på festivaler är att Musikverket i samtal och samråd musiker och artister och med festivalarrangörernas organisationer mött en efterfrågan på särskilda resurser för att kunna utveckla en mer jämställd festivalscen. Det finns en optimism i musiklivet och en vilja att arbeta ännu mer fokuserat med jämställdhet och den utvecklingen vill vi bidra till i denna ansökningsomgång. Vi ser det som ett stöd för konstnärlig utveckling – på ett jämställt sätt.

Det finns drygt tre miljoner kronor att fördela, det ger möjlighet att stimulera positiv utveckling för de festivaler som vill ta det här steget.

Också viktig är frågan om det tuffa klimatet för festivalpubliken, att kvinnor känner sig hotade och otrygga på festivaler är helt oacceptabelt. Det finns ingen motsättning mellan jämställd artistbokning och trygghet i festivalpubliken. Men frågan ligger utanför Musikverkets ansvarsområde, vår uppgift är att främja och stötta det fria musiklivet med musiker, musikskapare och arrangörer. Vi hoppas dock att fler kvinnor på scenerna kan skapa en positiv publikutveckling även vad gäller säkerheten.

Stödet innebär en möjlighet för festivaler att finansiera en utveckling av artistbokningen. Det är festivalerna själva som avgör om de vill söka stödet. Det finns dryga tre miljoner att fördela och vi ser med spänning fram mot vad det ska kunna leda till.

Allt om vårt stöd till jämställda festivaler finns på http://musikverket.se/artikel/jamstalldhetsutveckling-for-musikfestivaler/

Jonas Burman

Chef för Musikplattformen som handlägger Musikverkets stöd till musiklivet

Aleksandra Boscanin svarar:

Jag ifrågasätter inte att jämställdhet är bra eller att det skulle behövas, utan den definition som Musikverket använder. Varför skulle en jämn könsfördelning vara samma sak som jämställdhet? Jämställdhet handlar om lika möjligheter, inte lika utfall. Nog för att ojämn fördelning i utfall ibland kan indikera att förutsättningarna från början inte är lika, men om så är fallet är lösningen att försöka förbättra kvinnors möjligheter att utöva musik snarare än att detaljstyra könsfördelningen bland bokade artister.

Bidrag för ”jämställda” festivaler riskerar ur ett jämställdhetsperspektiv att vara kontraproduktivt. Det gör att kvinnliga artister, oavsett hur bra de är, lyfts fram för att de är kvinnor – inte för att de är bra. Kvinnliga musiker som uppfyller målgruppens preferenser hade sannolikt blivit bokade även utan bidrag. När arrangörerna nu kan få bidrag i stället för att betala själva kan de i stället lägga en större del av sin egen budget på att boka manliga artister. Då skickas signalen att kvinnliga artister, till skillnad från manliga, inte skulle vara värda att betala för ur egen ficka. Är det att öka jämställdheten?

I teorin finns ingen motsättning mellan trygghet för publiken och en jämn könsfördelning på scen men i verkligheten handlar det om att prioritera med resurser som inte är oändliga. Sannolikt hade festivalerna blivit mer jämställda om man lagt tre miljoner kronor på att öka tryggheten, än på att jämna ut könsfördelning.

Här kan Musikverket givetvis inte hållas ansvara då trygghetsfrågan ligger utanför deras ansvarsområde, vilket har påpekats. Men kritiken i min text var inte primärt riktad till Musikverket, utan till ansvariga politiker som ligger bakom deras tveksamma direktiv.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone