Biskop Per Eckerdal svarar Mathias Bred

I söndagens GP (20/11) finns en ledare signerad Mathias Bred. Ledaren handlar om en av årets kyrkomötesmotioner och karaktäriserar Svenska kyrkan som trångsynt och fylld av elakheter. Jag förväntar mig mer av saklighet på GP:s ledarsida. Några korta kommentarer till ledaren:

Bred tycker synd om ”tre äldre landsbygdspräster” som han påstår ”verkar inom klassisk kristen tro”.  Med detta avser Bred den så kallade Missionsprovinsen vars tillkomst beror på att man inte kunde acceptera kvinnliga präster och inte heller att Svenska kyrkan bara prästviger dem som samarbetar fullt ut med både kvinnor och män bland sina prästkollegor.

Domkapitlet i Göteborg arbetar från samma rättsprinciper som det allmänna rättsväsendet, med jurister som handläggare och domarkompetens bland ledamöterna. Att en prövningsinstans vid ett överklagande kommer till andra slutsatser är inget märkligt utan ett uttryck för samma rättssäkerhet som i det övriga samhället. Att hänga ut enskilda ledamöter som Bred gör är osakligt.

Motionen Bred avser handlar inte om dessa tre äldre präster. Deras fall är utagerat. Den handlar om att dra nytta av erfarenheten från detta fall för att komplettera Svenska kyrkans ordning. Präster i Svenska kyrkan som vigs för tjänst i just Svenska kyrkan ska inte efter eget gottfinnande kunna använda sitt prästämbete i vilket annat sammanhang som helst. Man kan inte både ha kakan och äta upp den. Det är inte fråga om elakhet utan ärlighet och konsekvens. Mångfald finns det definitivt rum för i Svenska kyrkan, men också en förväntan att den som får förtroendet att bli präst ska företräda sin kyrka och stå för kyrkans vägval. Också när det gäller att viga kvinnor till präster och biskopar. Att kunna diskutera, fatta beslut och sedan vara konsekvent är om något klassisk kristen tro.

Per Eckerdal

 

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone