Lisebergs styrelse svarar Mathias Bred

Lisebergs Jubileumsprojekt tål att debatteras

Mathias Bred skriver att Lisebergs Jubileumsprojekt bör utredas bättre, att man bör ta reda på hur näringslivet påverkas av planerna och att frågan om det är ett vattenland Göteborg behöver mest, bör undersökas.

 Men faktum är att alla de svar som Mathias Bred efterlyser redan finns.

 Vi vet att näringslivet och hotellnäringen är positivt inställda till projektet. Detta är utrett i en oberoende konkurrensanalys, utförd av advokatfirman Lindahl.

Vi vet att projektet kommer att generera ytterligare 500 mkr i turistekonomiska effekter och 185 000 extra gästnätter till Göteborg och att 130 000 av dessa gästnätter kommer att tillfalla hotell på stan. Det är utrett och analyserat av en av världens ledande konsulter inom besöksnäringen, LDP.

Vi vet också att kombinationen hotell och vattenland är den absolut mest gynnsamma för såväl Liseberg som turistnäringen och våra ägare. Det vet vi eftersom det från början formulerades 33 alternativa expansionsidéer, som alla testades.  

Frågorna är alltså ordentligt utredda, inte bara av Liseberg, utan av externa konsulter, juridiska experter och i tät dialog med andra intressenter. Alla de underlag som nu tillställs kommunfullmäktige vilar på fakta och tre års analyser.

 Och det är först nu, när frågan lämnas över till politikerna i fullmäktige, som ärendet kan debatteras på riktigt – en debatt som vi välkomnar eftersom vi känner oss trygga med det vi lägger fram. För projektet är på intet sätt gripet ur luften. Lisebergs Jubileumsprojekt grundar sig på branschkunskap, analyser och respekt för våra olika intressentgrupper.

 Gunilla Carlsson (S), Ordförande, Lisebergs Styrelse

Erik Norén (V), Vice Ordförande, Lisebergs Styrelse

Christer Holmgren (M) , Andra Vice Ordförande, Lisebergs Styrelse

 

 

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer om “Lisebergs styrelse svarar Mathias Bred

  1. Hej,
    Räknar ni med att det inte skall bli någon Västlänk, eller hur skall ni klara av att ha en byggarbetsplats i båda ändar av parken?

Kommenteringen är stängd.