Ingrid Lomfors svarar Aleksandra Boscanin

I GP 14/12 påstår Aleksandra Boscanin att jag hävdat det inte finns några svenska värderingar eller någon inhemsk svensk kultur. Därmed sällar hon sig till de nättroll som spridit denna villfarelse. Jag aldrig uttalat mig om svenska värderingar.

Boscanin borde har kollat sina källor. Om kultur har jag däremot sagt följande: ”Föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider, den bygger inte på fakta. Vi har alltid stått under influenser utifrån.”

Med andra ord; all kultur är dynamisk.

Boscanins uppfattning att jag skulle vara ”rädd för svenskhet” eller vill förminska dess betydelse är inget annat än en tendentiös förvrängning av verkligheten. Det är ett allvarligt misstag av en ledarskribent som ska stå för saklighet och opartiskhet. I över trettio år har jag forskat om och undervisat i historia, med inriktning på Förintelsen, antisemitism och svensk-judisk historia. Dessa frågor har jag också skrivit om i denna tidning, och även på denna ledarsida.

På den tiden tillämpande man källkritik på GPs ledarsida.

Ingrid Lomfors
Historiker

Aleksandra Boscanin svarar:

Jag har enbart nämnt Ingrid Lomfors som ett exempel på någon som hävdat att det inte finns någon inhemsk svensk kultur. Resten av resonemanget i min text varken handlade om eller riktade sig till Lomfors. Därför blir anklagelserna om osaklighet tomma när det gäller den delen av texten.

När det kommer till påståendet att Lomfors hävdat att det inte finns någon inhemsk svensk kultur talar hennes svar snarare för än emot det. Kanske var det inte så hon menade, men det var så det framstod. Som myndighetschef bör man tänka på hur man formulerar sig. Att anklaga sina kritiker för att vara ”nättroll”, i stället för att erkänna att man formulerat sig illa, är ovärdigt någon i Lomfors position.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer om “Ingrid Lomfors svarar Aleksandra Boscanin

  1. Hej.
    Tyvärr, dagens ledare i er tidning, som var skriven av Aleksandra Boscanin, var ett lågvattenmärke av sällan skådat slag. Boscanin vill totalt avdramatisera ett samarbete mellan M och SD, hon ser det precis lika naturligt som allianssamarbetet. Kära nån, försök inte att normalisera det svenska rasistpartiet, som grundades av nazister så sent som 1988! Partiet som visar sin avskyvärda sida i stort sett dagligen med rasistiska utspel och alla tänkbara former av skandaler. Att en ledarkrönikör är så otroligt illa bevandrad i europeisk nutidshistoria är en stor skam för en ”liberal” tidning. Anser GP att Kinberg-Batra skall göra en modern ”von Papen”? För ni vet väl vem von Papen var? Eller…

Kommenteringen är stängd.