Sluta motarbeta initiativ för mer rörelse i skolan

GP:s Susanna Birgersson sätter i sin ledare (16/1) fingret på en attityd och utbredd kunskapsbrist kring samband mellan fysisk aktivitet och hjärnans hälsa och funktion, bland annat för kreativitet, lärande och minne – rön som Brain Athletics och flera framgångsrika skolprojekt bygger på. Birgersson skriver om träningshets och överdrivet fokus på hälsa och fitness: ”motion är varken vägen till lycka eller lösningen på den svenska skolans djupgående problem”.

Stillasittandet är vår tids folksjukdom och ökar i alla åldrar. I skolan kan alla få förutsättningar att röra sig mer, oavsett stöd hemifrån och ekonomiska premisser. Fler idrottstimmar på schemat kräver långsiktiga lösningar, fler behöriga idrottslärare och trygga omklädningsrum – men det finns andra sätt att röra sig mer i skolan: aktiva raster, matte utomhus, en dans på engelskalektionen och andra ”brain breaks” är några av dem.

Det handlar inte bara om betyg och att svettas i en idrottshall, utan om att hitta och bevara rörelseglädje, röra sig mer i vardagen och skapa goda vanor för livet – och att vända en negativ polariserande trend, där ungdomar som inte idrottar på fritiden blir allt mer fysiskt inaktiva och faktiskt drabbas av sjukdomar som förr sågs främst hos äldre personer.

Fysisk aktivitet har avgörande betydelse för hälsan och bör ses som en naturlig del av livet. Mer rörelse i skolan bidrar till mer jämlikhet och skapar förutsättningar för hjärnans funktioner. Är det ens etiskt försvarbart att motarbeta detta?

 

Kjell Selander, ordförande i Brain Athletics

Jenny Nyberg, hjärnforskare och vice ordförande i Brain Athletics

Mikael Mattsson, organisationskonsult, kreativ ledare i Brain Athletics

Kajsa Asp Jonson, leg. dietist och ledamot i Brain Athletics

Daniel Hermansson, leg. lärare engelska och franska samt pulsledare på Vammarskolans pulsprojekt i Valdemarsvik

Mats Nahlbom, leg. lärare i matematik och NO samt pulsledare

Mike Andersson, leg. lärare i idrott och hälsa samt pulsledare

Daniel Kristoffersson, leg. lärare i idrott och religion samt pulsledare Grossvadsskolan, Finspång

Björn Wannebo, ordförande Strokeföreningen

 

Susanna Birgersson svarar:

Jag vill verkligen inte motarbeta att fler barn rör på sig mer. Som sagt, skolorna får gärna bli bättre på att ordna frivilliga fysiska aktiviteter och infoga sådant som kan kallas ”vardagsmotion” i skoldagen. Men att aktivera eleverna på rasterna är något annat än att lägga in fler obligatoriska idrottstimmar i läroplanen. Det är det senare jag vänder mig emot. För hur bra det än är med fysisk träning, hör det inte till skolans huvuduppdrag, som är – eller borde vara – att lära ut kunskap. Om det är något svensk skola behöver, är det ett större fokus på just detta.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

3 kommentarer om “Sluta motarbeta initiativ för mer rörelse i skolan

 1. Håller helt med de som skriver inlägget, och reagerar på Susanna Birgerssons sätt att argumentera i GP-ledare den 16/1. Där hon kopplar ökad rörelse och motion i skolan inom schematid, till ökad träningshets och överdriven fokus på hälsa och fitness. Att som Birgersson i en ledare runt ökad rörelse och motion i skolan, inte alls ta upp den mkt omfattande forskningen som visar positiv koppling mellan fysisk aktivitet och hjärnas hälsa och funktion, är ju en stor skandal. Samt mkt långt ifrån den önskan som finns i Peter Hjörnes ledarkrönika i GP den 15/1, om att debattera sakligt och belysa frågor ur olika perspektiv. Så Susanna Birgersson, du motverkar verkligen främjandet av att röra på sig mer, med ditt fördömande att inom schematid öka rörelse och motion. Samt löjliga kommentarer som ”motion är varken vägen till lycka eller lösningen på svenska skolan djupgående problem”. Istället för att ta upp frågan på vilka sätt vi kan använda ökad schematid i läroplanen för ökad rörelse på bästa sätt, som passar alla elever. Att främja ökad hälsa och skapa bättre förutsättningar för hjärnas funktioner för barn och ungdomar , det hör verkligen ”till skolans huvuduppgifter”.
  Anders Berggren

 2. Skolans verksamhet optimeras med mer idrott
  Birgerssons svar till debattinlägget ovan vittnar om vad som tyvärr är ganska oklart för många och avslutas med: ”För hur bra det än är med fysisk träning, hör det inte till skolans huvuduppdrag, som är – eller borde vara – att lära ut kunskap.”.
  Man kan se skolans uppgift på olika sätt. Ett är som beskrivet ovan; att lära ut kunskap. Men vad skolan lär ut är tämligen irrelevant om kunskapen inte internaliseras. Skolan bör istället se till att eleverna tar in och bibehåller så mycket kunskap som möjligt, vilket beskrivs i Skollagen (2010:800): ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.”.
  Och det är just det fysisk aktivitet gör. Upprepade forskningsstudier visar tydligt att ökad fysisk träning gör att ämnesbetygen (språk, matematik mm) höjs. Dessutom ökar barnens välbefinnande och koncentrationsförmåga. Fysisk aktivitet förbättrar inlärning och minnesförmågor, och det sker faktiska förändringar av viktiga strukturer i hjärnan! Detta är alltså helt i linje med det som uttrycks i Skollagen.
  Var tredje svensk är otillräckligt aktiv. Risken att dö i förtid är mellan 30 och 40 procent högre om man rör sig för lite. Vart tionde dödsfall hör ihop med för låg nivå av fysisk aktivitet. Mindre stillasittande kan förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar och bygga en långsiktigt bättre samhällsekonomi. Mer fysisk aktivitet och friskvård är, och måste börja ses som en säker investering, och inte som en kostnad.

  Kjell Selander, ordförande i Brain Athletics
  Jenny Nyberg, hjärnforskare och vice ordförande i Brain Athletics
  Mikael Mattsson, organisationskonsult, kreativ ledare i Brain Athletics
  Kajsa Asp Jonson, leg. dietist och ledamot i Brain Athletics
  Daniel Hermansson, leg. lärare engelska och franska samt pulsledare på Vammarskolans pulsprojekt i Valdemarsvik
  Mats Nahlbom, leg. lärare i matematik och NO samt pulsledare
  Mike Andersson, leg. lärare i idrott och hälsa samt pulsledare
  Daniel Kristoffersson, leg. lärare i idrott och religion samt pulsledare Grossvadsskolan, Finspång
  Björn Wannebo, ordförande Strokeföreningen

Kommenteringen är stängd.