Säkerhet A och O i Kriminalvården

Säkerhet är av största vikt för Kriminalvården både när det gäller klienter och personal.

All personal som börjar hos oss får utbildning. För kriminalvårdare är det en tjugo veckor lång, betald, utbildning där stor vikt läggs vid bemötande av klienter, regelverk och säkerhet. I utbildningen ingår fem veckor praktik. Vikarier får en två veckors introduktion som också berör ovan nämnda delar.

I Göteborg annonserar vi tidigt efter sommarvikarier för att de ska kunna börja vikariera på timmar under våren och hinna få erfarenhet och känna sig trygga. Årets första sommarvikarier har redan börjat.

I region Väst strävar vi efter en sommarbemanning som inte understiger 50 procent ordinarie personal och som går mot 75 procent där det behövs.

Vi har praktikhandledare på varje verksamhetsställe som ihop med ledningen stöttar nyanställda och på de flesta verksamhetsställen har vi även faddrar.

Inom Kriminalvården gör vi riskbedömningar för att se vilka säkerhetsåtgärder som behövs kring varje intagen. Vi arbetar nära de intagna för att få en bra relation och tidigt kunna märka av orosmoment. Våra klienter har inte tillgång till droger och vapen, något som man kan möta inom annat socialt arbete och säkerhetsarbete ute i samhället.

Kriminalvården har ett viktigt samhällsuppdrag i att verkställa påföljder och att ge klienter relevanta insatser för att de inte ska återfalla i brott. Vi är stolta över våra medarbetare som varje dag, på ett professionellt sätt, bidrar till det arbetet. I Kriminalvården finns goda möjligheter att vidareutbilda sig, prova på nya arbetsuppgifter och göra karriär. Vi arbetar med att ta tillvara erfarenhet och vi har precis startat svenskundervisning för vikarier som behöver förbättra sin svenska för att kunna gå grundutbildningen och få fast anställning.

Sanela Ovcina Regionchef Kriminalvården

Replik på ledarkrönikan ”Myndighet erbjuder farligt sommarjobb”.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone