Andreas Andersen: Ett vågspel att inte göra något alls

 Mathias Bred skriver att Lisebergs Jubileumsprojekt är ett vågspel med andras pengar, som borde utretts bättre innan kommunfullmäktige sa ja. De ideologiska invändningarna skall jag inte kommentera, men det finns en del andra saker i ledaren som förtjänar att bemötas.

Först och främst: utredningarna som ligger till grund för projektet är särdeles genomarbetade. Och framtaget av internationell konsultexpertis. Möjlighetsstudier, kostnadsanalyser, affärsmodellanalyser, känslighetsanalyser, juridiska utredningar, riskanalyser, operatörsanalyser samt koncept- och programformuleringar – tusentals sidor med utredningar. Det är en aning lättköpt att be om mer och bättre underlag utan att ha läst det som finns – eller ens peka på var man anser att de befintliga utredningarna brister.

 Det samma gäller påståendet om att Lisebergs ledning har tappat perspektivet, när man säger sig vilja konkurrera med nöjesanläggningar som Disneyland. För det har ingen på Liseberg någonsin påstått. Liseberg har ingen ambition om att konkurrera med Orlando eller Dubai om internationella turister. Men vi vill väldigt gärna ha en konkurrenskraftig produkt för alla de svenska turister som annars åker utomlands.  

Och här är vi sakens kärna. Jubileumsprojektet handlar inte om en ledning som har tappat perspektivet. Eller om ett vågspel med andras pengar (vi har sagt det förr och vi säger det igen: projektet finansieras av Lisebergs eget kassaflöde, inte av skattepengar). Nej, vad projektet handlar om är Lisebergs långsiktiga överlevnad på en marknad, som genomgått mycket stora strukturella förändringar de senaste åren.

Liseberg är inte det självspelande piano som man ibland målar upp det som. Det är en verksamhet som kräver stora investeringar, som i sin tur innebär en stor kommersiell risk. Det är en risk som ägarna, det vill säga göteborgarna, bär redan i dag.

Något förenklat skulle man kunna säga att Jubileumsprojektet är långt mindre riskfyllt än Lisebergs nuvarande affärsmodell. I den är man är beroende av stora gästvolymer under en kort och intensiv sommarsäsong där faktorer som ligger utanför vår kontroll, som vädret, får en alltför stor påverkan på resultatet.

Något vågspel är inte Lisebergs Jubileumsprojekt. Det hade varit betydligt mer vågat, ja till och med oansvarigt, att inte göra något alls.

Andreas Andersen, vd Liseberg

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone