Anna Maria Corazza Bildt svarar Aleksandra Boscanin

Svar på Aleksandra Boscanins ledarkrönika Vapendirektivet illustrerar ett systemfel:

Jag respekterar självklart ledarsidans åsikter om vapendirektivet men jag känner att jag har ett ansvar att lyfta fram osaklighet och vilseledande påståenden som retar folket i onödan.

Hela artikeln har stoppat klockan och förhåller sig till kommissionens ursprungliga förslag, som är dött och begravet. Försvarets remiss som det hänvisas till är från december av 2015 och riksdagens yttrande är från januari 2016. Jag har starkt kritiserat förslaget. Sen har vi tagit krafttag under ett års förhandlingar och med över 1000 ändringsförslag har vi lyckats radikalt förändra det.

Vad vi precis antagit är en överenskommelse  mellan Europaparlamentet och ministerrådet som är lagstiftarna. Vi är folkvalda politiker som arbetar i demokratisk ordning.

Vi har involverat jägare och sportskyttar under hela processen och på punkt till punkt tagit hänsyn till deras oro och åtgärdat dom. Resultatet är att de kan fortsätta med sina fritidsaktiviteter och behålla sina vapen som tidigare.

Vi har drivit full subsidiaritet vilket gör att de länder som Sverige som har ett väl fungerande system ska kunna behålla det. Genomförandet i Sverige för ett direktiv med minimiregler görs via riksdagen och jag kommer slå vakt att det inte läggs till begränsningar i onödan.

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M)
Ansvarig förhandlare för EPP-Gruppen och Första Vice Ordförande i Inre Marknad och Konsumentutskottet.

Aleksandra Boscanin svarar:

Min krönika handlade om det förslag som röstades igenom under tisdagen. Ingenstans skriver jag att det handlar om kommissionens ursprungliga förslag. Att det skett förändringar ansåg jag vara underförstått då det ligger i sakens natur att förslagen genomgår bearbetning under tidens gång.

Den version som röstades igenom under tisdagen är bättre än det ursprungliga förslaget från kommissionen. Jag vet att Anna Maria Corazza Bildt arbetat hårt för att få till en bättre lösning och det var även därför som jag inte riktade någon kritik direkt mot henne eller hennes moderata kollegor i parlamentet. Att det ursprungliga förslaget var sämre än den nya varianten som röstades igenom betyder emellertid inte att det framröstade vapendirektivet är bra. Att det kunde ha blivit ännu värre är helt enkelt inte ett argument för att vara nöjd.

Sveriges jägare och sportskyttar har tyvärr inte skäl att sluta oroa sig. Att de kan fortsätta sina fritidsaktiviteter och behålla sina vapen som tidigare är inte sant. Bland annat på grund av den oklara magasinfrågan där det blir olagligt att använda pistoler med magasinkapacitet på över 20 skott och gevär med över 10. Förvisso ska det vara möjligt att göra undantag för aktiva sportskyttar, men då infinner sig två frågor: vad är vitsen med regeln om man ändå ska få göra undantag? Och varför ska inte jägare kunna få det? Även tidsbegränsningen på fem år för licenser är ett skäl till oro.

Vad gäller Försvarsmaktens kritik så är min bedömning att den fortfarande är aktuell för den version som röstades igenom, då problematiken som den bottnade i kvarstår: nämligen att det blir svårare för civila att äga legala vapen.

Stora delar av vapendirektivet riktar in sig på regleringar för legala vapen, trots att det är illegala vapen som är ett problem. Corazza Bildt och hennes moderata kollegor har otaliga gånger försvarat direktivet, men jag har aldrig sett något svar på frågan om hur det fyller sitt syfte: att försvåra illegalt vapenägande. 

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer om “Anna Maria Corazza Bildt svarar Aleksandra Boscanin

  1. Hej

    Bra att detta uppmärksammans. Att ge sig på legala vapen är som att skjuta budbäraren..det är ju de illegala vapnen man behöver få koll på..och det gör man inte med detta direktiv. Det bara ställer till problem och byråkrati och fördyrar för legala och laglydiga jägare och sportskytteutövare. Skrota direktivet i sin nuvarande form!

Kommenteringen är stängd.