Svenska Kyrkan svarar Mathias Bred

Matthias Bred kommenterar i GP 16/4 en undersökning beställd av Svenska kyrkan, som visar att det absolut vanligaste skälet till att medlemmar utträder är att de inte tror på Gud. Bred anser att underlaget på drygt 5000 svarande personer är en ”svag grund”.

Varje år genomför Svenska kyrkan en så kallad omnibussundersökning med frågor om bland annat hur människor möter Svenska kyrkan och upplevelsen av dessa möten. 2016 års undersökning innehöll även frågor om den svarande gått ur Svenska kyrkan och vad som i så fall var det främsta skälet till detta. Enkäten besvarades av drygt 5000 individer.

Urvalet görs utifrån undersökningsföretaget Norstats webpanel som består av cirka 80 000 telefonrekryterade panelister. Rekrytering till webbpanelen sker slumpvis över hela Sverige i åldrarna 15 år och uppåt. Initiativet vid rekrytering kommer alltid från Norstat, det är alltså inte fråga om en självrekryterad panel. Syftet med att använda denna urvalsmetod är att de svarande 5000 ska kunna ge en representativ bild av befolkningen som helhet.

Denna typ av enkätundersökning har i likhet med andra liknande undersökningar en slagsida mot att äldre och högutbildade blir något överrepresenterade. De bedöms dock som tillräckligt goda verktyg för att följa opinioner och göra olika typer av ”barometrar” över tid.

Som framgår av det pressmeddelande Mathias Bred refererar till kommer det också en kompletterande undersökning i höst, som särskilt har utträdena under 2016 i fokus, och de skäl som uppges till dessa.

Mathias Bred berör också ett antal andra ämnen, bland annat det han kallar kyrkoledningens ”ovilja att erkänna eller ens tala om kristnas svåra situation i Mellanöstern”. På Svenska kyrkans webbplats går det att ta del av ingående information om hur Svenska kyrkan arbetar med förföljda kristna och utsatta troende i Mellanöstern och andra delar av världen.

Pernilla Jonsson
Analyschef, Kyrkokansliet i Uppsala

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone