Älvstaden svarar Adam Cwejman

Cwejman skriver (8/5) att ”varje detaljplan görs med helt separat gatustruktur som inte kommunicerar med omkringliggande stad” och ger Älvstaden, centrala området runt älven, som exempel. Han har till viss del rätt i sin analys. Vi står inför stora utmaningar i arbetet med stadsdelsövergripande stråk, gator och kopplingar mellan nya och befintliga områden.  Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling tar nu fram en gemensam målbild och planstruktur för Älvstaden som beräknas vara klar under hösten.

Mycket kraft läggs på lösningar under och över, eller genom, barriärer som t ex Hamnbanan och Lundbyleden. Att säkerställa bra, robusta, långsiktiga, väl fungerande kopplingar är avgörande för att skapa den stad och det stadsliv vi vill ha. Vi definierar vilka platser som är mest lämpliga för att knyta samman staden och där spelar broar, färjetrafik, linbana och andra kopplingar en nyckelroll. Att hitta befintliga stråk som kan förlängas över älven in i nya gatusträckningar är avgörande för genomförandet av visionen för Älvstaden. Om 30 år när vi går längs Östra Hamngatan, över en lågbro till Frihamnen och vidare upp till Backaplan så kommer vi kunna vara stolt över den stad vi planerade och byggde.

Anders Svensson, projektchef Älvstaden, stadsbyggnadskontoret
Henrik Persson Hvarfner, projektchef Älvstaden, Älvstranden Utveckling AB

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer om “Älvstaden svarar Adam Cwejman

  1. Tyvärr så är blogginlägget mest ett icke-svar och addresserar inte den verkliga problematiken som gäller i Göteborg att det finns många avstånd som är korta fågelvägen men som i restid är betydande. Som mellan Majorna och Lindholmen.

Kommenteringen är stängd.