Sahlgrenska Universitetssjukhuset svarar om förlossningsvården

Representanter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset svarar Alice Teodorescu angående henne artikel om förlossningsvården som publicerades på ledarsidan den 20 maj.

”Det är tråkigt att läsa GP:s ledare lördagen den 20 maj 2017. Det finns flera faktafel och i raljerande ton dissas sjukvården i Göteborg och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i synnerhet. Visst kan vi bli bättre på mycket, visst är det så att det ibland inte går så bra som vi önskar.

Det stämmer att vi fått kritik från Arbetsmiljöverket, det stämmer också att vi fått kritik från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men vi jobbar tillsammans med myndigheter och personalorganisationer för att bli bättre.

Men insinuationen att flytten av förlossningen från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset skulle ha något annat motiv än säkerhet för patienterna är ett lågvattenmärke. I själva verket är det inte en dag för tidig att genomföra flytten av just patientsäkerhetsskäl. En samlad förlossningsvård i Göteborg ger bättre vård för mammor och barn.

Förlossningslokalerna på Mölndals sjukhus är uttjänta och avsaknad av komplett neonatalavdelning med specialistkompetens alla veckans dagar dygnet runt, gör att flytten till Östra sjukhuset och en där samlad förlossningsvård, är självklar.

Att Östra sjukhuset skulle ha platsbrist är ett rent påhitt från ledarskribentens sida. På Östra finns ingen platsbrist, vi har sängar till de som kommer till oss för att föda barn. Däremot kan en del nyblivna mammor få dela rum och partnern kan inte alltid erbjudas sängplats i samma utsträckning som de önskar. Vårt uppdrag och vår uppgift är att i första hand prioritera mammor och barn och ge så bra och säker vård som möjligt. Men i de allra flesta fall kommer vi inom ett år att även kunna erbjuda partnern att stanna kvar på sjukhuset under vårdtiden.

I fjol föddes 10 232 barn inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vid toppar, då många blivande mammor kommer samtidigt, får vi göra omfördelning av platserna. Men vi tar emot alla.

Att vi skulle vara dåliga på att erbjuda amningsstöd eller psykologiskt stöd stämmer inte heller. Sanningen är en annan och vi erbjuder omfattande stöd efter hemgång:

  • Vi har en särskild amningsmottagning som också fungerar som kompetenscentrum för barnhälsovården och mödrahälsovården.
  • Vår Auroramottagning finns för kvinnor som haft en svår förlossning och är i behov av ytterligare uppföljning och stöd.
  • Vid mer uttalad psykisk ohälsa/sjukdom ges stöd redan under graviditeten genom mödrahälsovården, i samråd med psykiatri på SU, och en särskild plan finns för eftervården på BB.
  • Nyförlösta får innan hemgång från BB information om att kontakta oss, barnhälsovården eller mödrahälsovården vid tecken på förlossningsdepression.

Förlossningsvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ligger idag högt i ranking när det gäller medicinsk kvalitet och säkerhet för mammor och barn.  Under åren 2013 till 2016 lyckades till exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset genom systematiskt kvalitetsarbete minska antalet allvarliga bristningar till 1,9 procent av alla vaginalförlösta, en lägre andel än andra regionsjukhus i landet.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen att föda barn i och det är bra att förlossningsvården debatteras politiskt, men man måste utgå från fakta.”

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ian Milsom, områdeschef Kvinnosjukvården och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Corinne Pedroletti, verksamhetschef Obstetrik, Med Dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Alice Teodorescu svarar:

”Innan man anklagar andra för att inte hålla sig till fakta kanske man ska fundera på det egna förhållningssättet?

Det är inte jag som insinuerar något i min artikel, utan den bild jag förmedlar och som fått många kvinnor från regionen att höra av sig, och instämma i, kommer från källor som citerats i tidningen tidigare, vilket också hänvisas till i min artikel (GP 29/4, 30/4).

Det är alltså facket som resonerar kring de egentliga skälen för nedläggningen, inte jag. Det är Socialstyrelsen som i sin rapport hävdar att det exempelvis råder tids- och platsbrist, inte jag.

Det är barnmorskor jag talat med och som kontaktat mig som hänvisar till övriga uppgifter som förekommer i artikeln, barnmorskor verksamma över hela landet som ger samma bild: KAOS.

Till syvende och sist finns vården till för patienterna, inte tvärtom, oavsett det höga tonläget från replikanterna. Att inte hörsamma patienternas befogade oro, liksom de anställdas, är gravt allvarligt i ett läge när ständiga rapporter om bristerna i vården uppmärksammas. Det är fantastiskt att man lyckats få ner problematiken med bristningar men det är knappast skäl att luta sig tillbaka. Patienterna har rätt, givet det svenska skattetrycket, att kräva världens bästa vård. I den kampen borde vi stå enade.”

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone