Vänsterpartiet svarar Aleksandra Boscanin

Vänsterpartiets förslag om att ge alla som vistas i Sverige rätt till sjukvård har kritiserats på Göteborgspostens ledarsida av Aleksandra Boscanin. Hennes grundinställning är att de som betalar skatt ska ha rätt till vård och att svenska medborgare därmed ska hävda sin ensamrätt till att få alla sorters vård när landstingen har svårt att klara sitt åtagande. Vi vill istället ge rätt till full sjukvård för asylsökande och papperslösa i Västra Götalandsregion i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens grund som uttrycks som att alla människor har rätt till vård efter behov, oavsett bakgrund. Det är humant att rätten till vård inte villkoras. Vi vill dessutom inte att vårdpersonal ska ställas inför dilemmat att fråga den vårdsökande om hens status i samhället och sen ge en vård som anpassas efter svaret. Vidare ser inte att attraktionen i att få vård är grunden för att stanna för de desperata människor utan uppehållstillstånd som väljer att söka skydd i Sverige.

Eva Olofsson (v) regionråd
Carina Örgård (v) ledamot i psykiatriberedningen
Jessica Wetterling (v) ledamot i kommittén för mänskliga rättigheter


Aleksandra Boscanin svarar:

Vänsterpartiet i Västra Götaland har konsekvent använt sig av begreppet ”papperslösa”. Det bör därför nämnas att ”papperslös” är en omskrivning för en person som sökt uppehållstillstånd men fått avslag och därför inte har laglig rätt att vistas i landet. Det måhända handla om desperata människor, men skyddskäl har de inte. Självklart påverkas incitamenten att lämna Sverige av vilka förmåner man får här. Resurserna är begränsade och vi bör därför fokusera på att hjälpa dem som har rätt att vistas i landet. Alla människor omfattas av mänskliga rättigheter, men alla omfattas inte av medborgerliga rättigheter i Sverige.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

6 kommentarer om “Vänsterpartiet svarar Aleksandra Boscanin

  1. Vänsteranhängare är dom största bidragstagarna vi har ! Därför slåss dom om rätten till bidrag ! Att nån ska betala förstår dom inte ! 1+1 =20 i deras värld

  2. Bra svar av Aleksandra Boscanin. Instämmer till fullo. Asylrätten sätts ur spel och fungerar inte om de som fått avslag och ska lämna landet kan ignorera beslutet och allt fortsätter som om ingenting hänt.
    Stig

  3. Vänsterpartiet måste nån gång inse att en värfärärdsstat kräver nationsgränser. Om man vill bistå hela världen, att alla människor som uppehåller sig i Sverige, har rätt till vård så kommer till slut samhällskontraktet försvinna. Varför betala halva sin lön för att föda barn med sin navelsträng hängande i snön vid vägen för att BB lagt ner eller Varför betala halva sin sin lön för endast en patrullerande polisbil i hela Dalsland. Om medborgarna inte får det mest grundläggande tillbaka för sina skattpengar så kommer till slut välfärdsstaten att krackelera.

  4. Har svårt att behålla mitt lugnt när jag läser vänsterpartiets förslag. Har själv suttit på akuten 13h och väntat på hjälp. Sveriges välfärd är dödsdömd och jag förstår varför när jag läser denna typ av insändare. Vänsterpartister lever i en drömvärld som inte finns och aldrig kommer fungera. Det är därför omöjligt att någonsin kunna ta de på allvar, något saknas.

  5. Kan man inte prioritera ska man inte syssla med politik. Vården håller på att klogga igen. Märker inte V det? Vill V att asylutvisade ska stannna indefinitely?

  6. Naturligtvis kan Sverige inte bekosta vård till samtliga människor som kliver över gränsen. Av hänsyn till både kostnader, invånare och vårdpersonal finns en gräns för vad samhället mäktar med och den gränsen är nådd med råge för länge länge sedan. Något många i ovan nämnda kategorier redan idag betalar ett högt pris för!
    Vänsterpartiet saknar som vanligt förmåga att se verkligheten.

Kommenteringen är stängd.