Stefan Edman svarar Adam Cwejman

Nej, Västerhavet är inte döende!

På ledarsidan i tisdags påstår Adam Cwejman att ”västkusten är döende”. Men lyckligtvis har ledarskribenten missförstått saken. Skagerack är faktiskt det jämförelsevis renaste och artrikaste av våra svenska kusthav. Tack vare decennier av åtgärder mot övergödning och gifter har de negativa kurvorna vänt. Även fiskbestånden förvaltas bättre idag vilket på sikt kommer att ge oss hållbara bestånd av vuxen torsk och annan vitfisk.

De arter som minskat sedan mellankrigstiden – och som återges i den rapport Cwejman bygger sin ledare på – var redan på 1930-40-talen ovanliga och har ingen betydelse för produktionen i havet. Forskningen visar istället att det är de vanliga arterna som spelar roll för ekosystemens funktion. Och de behöver inte heller vara många; ta Östersjön som av naturliga orsaker är ungefär tio gånger artfattigare än Västerhavet men som ändå – före miljöproblemens tid – hade ett av världens rikaste torskbestånd.

Skagerack kräver fler åtgärder. Men ingen GP-läsande havsnjutare skall i brist på saklig information behöva ängslas för att västerhavet är på väg att dö. Med vetenskapen i ryggen påstår jag att det är precis tvärtom!

STEFAN EDMAN
Biolog, fd mångårig miljökrönikör på GPs ledarsida

Adam Cwejman svarar:

Mitt påstående är mycket enkelt:

”Sedan 1920-talet har tre fjärdedelar av alla arter minskat i omfattning. Mer än hälften av alla arter har försvunnit. Havsmiljön har förändrats och med den de djur och växter som finns där.”

Jag har inte skrivit en stavelse om nivån av övergödning, giftnivå eller de vanligare fiskarnas bestånd.  Inte heller har jag skrivit något om dessa arters (det är rätt många!) bidrag till ekosystemet.

Jag har gjort ett påstående (vilket Edman i sak inte kan ge mig fel för, enbart tona ned konsekvenserna av,), och detta är en direkt hänvisning till Svenska artprojektet som tillsammans med Göteborgs universitet gjorde undersökningen, som är att artbeståndets omfattning och blandning minskat. Det är anmärkningsvärt och är värt att uppmärksamma även om det finns helt andra omständigheter på västkusten som förbättrats avsevärt (vilket Edman påpekar).

Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt: Artrikedomen kan bli fattigare samtidigt som mycket annan utveckling gått åt rätt håll. Naturen är ingen enhetlig monolit, det kan både bli sämre och bättre samtidigt. Med det sagt tycker jag inte att man ska tona ned faran med att artrikedomen minskar med hänvisning till att mycket annat blivit bättre på västkusten.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone