Gudrun Schyman svarar Adam Cwejman

Fi väljer fred – vi säger nej till både Trumps och Putins militär

I en vilt attackerande ledare i GP den 11 september så beskriver Cwejman den svenska fredsrörelsen och Gudrun Schyman (Fi) som ryska inflytelseagenter. Allt för att Fi protesterar mot krigsövningen Aurora där USA:s trupper för första gången över krig i Göteborg.

Den oresonliga ilskan avslöjar en militaristisk hållning som äventyrar göteborgarnas säkerhet, och en syn på demokrati som liknar Putins egen.

I september 2017 så kommer det genomröstade värdlandsavtalet med Nato att testas i full skala för första gången. I den största krigsövningen på 25 år så bjuds stridskrafter från ett flertal Nato-länder in för att öva på krig med Ryssland på svensk mark. I Göteborg tas i dagarna amerikanska och franska stridskrafter emot, inklusive attackhelikoptrar och avancerade robotsystem.

Inom Feministiskt initiativ menar vi att Aurora 17 inte bara är ansvarslöst slöseri med 600 miljoner kronor i skattemedel, den är också direkt skadlig för svenskars och göteborgares faktiska säkerhet. Att göra Göteborg till en Nato-hamn i händelse av exempelvis en konflikt i Baltikum är farligt, inte minst då både Nato och Ryssland hotar att använda kärnvapen.

Gudrun Schyman kommer på lördag att tala på Gustav Adolfs torg för en stor manifestation för nätverket “Stoppa Aurora 17”. Det upprör Adam Cwejman. Demonstrationer för fred tycker han uppenbarligen inte om. I en ilsken ledare anklagar han fredsrörelsen för att gå Rysslands ärenden, en tråkig taktik som använts förr. Men han stannar inte där, han frågar sig om Gudrun Schyman är avlönad av Kreml. Även med GP Ledares speciella position i svensk press, så måste detta vara ett nytt lågvattenmärke. Att kalla politiker och demonstranter för utländska agenter är precis vad Putinregimen brukar göra, och det är vad ryska feminister och fredsaktivister också kallas av ledande tidningar. Det är tråkigt, men avslöjande, att se Cjewman kopiera denna anti-demokratiska förhållningssätt till samhällsdebatt.

Militarismen känner inga gränser. Feministiskt initiativ är skarpt kritiska till all militarism och chauvinistisk nationalism. Vi fördömer Putinregimens brott mot mänskliga rättigheter och auktoritära styre. Den använding av militär i Ukraina och Syrien som Ryssland gör världen mer osäker.

Av samma anledningar kritiserar vi president Trumps farliga kärnvapenhot mot Nordkorea, och hans regerings aktiva försök att sabotera kärnvapenförbud i FN. Inte minst kritiserar vi de Nato-länder som genom övertro till militära lösningar varit med och störtat ned Irak, Afghanistan, Libyen och Syrien i kaos. Allt för många av våra nya göteborgare har fått fly från de krig som militära män skapat.

Det får vara ett slut på mäns kärlek till vapen, våld och militär. Vi sätter ner foten här i Göteborg. Fi vill inte att Sverige skall delta i en upprustningsspiral kring Östersjön. Och vi vill definitivt inte göra Göteborg till en stridszon för en konflikt mellan Nato och Ryssland.

För två fel blir inte ett rätt. Att satsa på militära styrkemätningar och att upprusta leder inte till säkerhet, utan tilltagande osäkerhet. Vad Sverige behöver är en omrustning för att möta nya typer av civila säkerhetshot. Vad Ryssland behöver är dialog, ett stödjande av demokratiska krafter och att bryta landets isolering. Först då kan vi nå avspänning, annars fortsätter utvecklingen förvärras till mer låsningar, mer maktmätningar och allt större incidentrisker.

1982 styrdes Kreml av en regim som var ännu mer auktoritär och anti-demokratisk än Putins. Ändå samlades 70 000 personer i Göteborg för att protestera mot Nato:s planer på att placera ut kärnvapen i Europa. Även då hördes det från högermän att fredsrörelsen gick ryssens ärenden, men genom god hjälp av inte minst Olof Palme så kunde en gradvis dialog mellan kärnvapenmakterna komma igång. Militarismen hade nått vägs ände och Europas folk ville inte se krig. 1986 undertecknades det första START-avtalet som begränsade kärnvapnen. Ett par år senare upphörde det kalla kriget.

Till helgen sås fröet till en ny återvitaliserade fredsrörelse. Du är välkommen att gå med oss Adam Cwejman.

Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ

Martin Jordö, ekonomiskpolitisk talesperson Feministiskt initiativ

Adam Cwejman svarar:

Feministiskt Initiativ driver en försvarspolitik som stärker auktoritära regimers ställning genom att skapa splittring och tvivel inför att demokratiska stater överhuvudtaget behöver en försvarsmakt. Det är en politik som innehåller lika delar naivitet som historielöshet.

Sovjetunionen föll främst för att de rustade ned i en ekonomisk kris.  Det var USA:s och  Västeuropas uthållighet och militära kapacitet som gjorde att Sovjetunionen till slut föll och det överhängande hotet om krig i  Europa upphörde. Det finns inga som helst empiriska bevis på att Gudrun Schyman, och i förlängningen Feministiskt Initiativs, försvarspolitik  (eller avsaknad därav) skulle leda till att auktoritära regimer skulle nedrusta eller kollapsa.

När det kommer till Aurora 17 är Schyman tvingad att förvränga sanningen för att därmed framställa övningen som någon sorts preludium till ett svenskt anfallskrig.

Aurora 17 är en övning som handlar om att träna det svenska totalförsvaret i en defensiv militärövning, inte offensiv. Svenska hemvärnet, myndigheter och stridsförband deltar tillsammans med andra länder. Det är alltså inte en NATO-övning utan en övning där olika länder deltar, däribland flera NATO-länder. Om vi överhuvudtaget ska öva militärt är det rätt svårt att undvika att samarbeta med länder som Danmark och Norge, som råkar vara NATO-länder.

Man kan såklart göra som Feministiskt Initiativ och utgå från att det inte behövs en försvarsmakt. Att Sverige unilateralt ska nedrusta och hoppas på att världen gör detsamma. Men fred och stabilitet kommer endast komma som en konsekvens av att demokratiska, fredliga och progressiva stater är starkare än deras auktoritära och reaktionära fiender.

Sedan till kritiken mot min artikel.

Ska man kritisera en text är det elementärt att man läser den innan man skriver en replik. Jag hävdade aldrig att Gudrun Schyman var avlönad av Kreml. Ordagrant skrev jag:

”Det vore riktigt illa om personer som Gudrun Schyman (F!), Stig Henriksson (V) och Walter Mutt (MP), som alla ska delta i manifestationen i Göteborg på lördag mot Aurora 17, vore betalda av Putinregimen. Det finns det inga tecken på, kanske då det inte behövs. De jobbar nämligen alldeles gratis för Europas mest aggressiva och auktoritära regim.”

Jag tror alltså inte att Schyman är betald av Putinregimen. Hon arbetar alldeles gratis för dess sak. Hennes linje spelar Putinregimen i händerna: Genom att framställa en defensiv försvarsövning som tränar det svenska totalförsvarets beredskap och kapacitet som ett hot mot ”svenskars och göteborgares säkerhet” motverkar hon det svenska försvarets beredskap.

Putinregimen har en konsekvent strategi att vända alla sina offensiva handlingar, däribland ockupationen av Krim och kriget i Ukraina, till defensiva handlingar, samtidigt som man framställer alla övningar och militära samarbeten i Västeuropa som hotfulla och aggressiva. Schyman spelar med i detta spel när hon angriper Aurora 17.

Våra europeiska grannländer är beroende av att samarbeta militärt för att freda sig, sina befolkningar och demokratiska system. Sveriges försvarsmakt kämpar för vår och regionens kollektiva säkerhet. Det är ett ansvarstyngt och viktigt uppdrag som Schyman och Feministiskt Initiativ beblandar med ”krigshets” och ”mäns kärlek till vapen”. Den svenska försvarsmakten tränar för att sådana som jag och Schyman ska ha möjlighet att ha en fri och öppen debatt, även i framtiden. Det är synd att det arbetet hånas av Schyman och Feministisk Initiativ.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

3 kommentarer om “Gudrun Schyman svarar Adam Cwejman

  1. Det är märkligt att Schyman för över sin kärlek till Sovjetunionen på det kleptokratiska Putinlandet.

  2. hej adam – varför ej fråga varför fi/m.fl. ej protesterade mot rysk-kinesiska övningen i östersjön?

Kommenteringen är stängd.