Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning svarar Aleksandra Boscanin

GP:s ledarsida lyfter frågan om äldres tillgång till information på andra sätt än digitala. Vi som arbetar med kommunikationsfrågor i Göteborgs Stad håller helt med om detta, det måste finnas flera sätt att få information från kommunen. I Örgryte-Härlanda är grunden digital information, vår information som riktar sig till äldre ska alltså gå att hitta digitalt, tex träffpunktsprogram, menyer till våra välbesökta restauranger för seniorer, program till Hälsoteket, Kulturhuset Kåken, fixartjänst och mycket annat. Men, självklart har vi också andra sätt att sprida information: broschyrer, affischer, telefon, uppsökande besök och inte minst Göteborgs Stads kontaktcenter där du kan få hjälp med det mesta och även på olika språk. Att vi lägger ner livsstilsmagasinet Seniorliv, som gått till seniorer i en av Göteborgs tio stadsdelar, innebär inte att all information blir digital. Vi har begränsade resurser i kommunen och behöver se över hur vi använder våra pengar för information och verksamhet så effektivt som möjligt, men vi har fortsättningsvis både digital och ”analog” information för äldre.

Karin Kärrby, kommunikationschef Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda

Aleksandra Boscanin svarar

Givetvis är det bra att det fortfarande finns andra kanaler än digitala för att nå äldre personer. Likväl är nedläggningen av tidningen Seniorliv ett steg i den olyckliga utvecklingen där äldre hamnar allt mer utanför till följd av ökad digitalisering. Att skattemedel ska användas effektivt är jag den första att skriva under på. Det är emellertid stötande att se hur kommunen gång på gång slösar i det stora – Intraservices omtalade resor är ett gott exempel på detta – men sparar in på sådant som har stort mervärde samtidigt som kostnaderna är relativt små: som julbord för hemtjänstpersonal eller tidningen Seniorliv.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone