Kretslopp och vatten svarar Peter Hjörne

Kretslopp och vatten bemöter felaktigheter i Peter Hjörnes ledarkrönika 4/2.

Göteborg har en utmaning att minska risken för översvämningar vid skyfall. I ett projekt vid Viktor Rydbergsgatan, Lorensberg, vill Kretslopp och vatten ta hand om regnvattnet genom att skapa synliga dagvattenlösningar och kombinera det med spännande konst i hög internationell klass.

Ett förslag är att Kretslopp och vatten använder sig av den så kallade enprocentsregeln som är beslutad i fullmäktige. Det skulle innebära att vi avsätter en procent av byggkostnaden för ett antal projekt vi bygger ovan mark till konstnärlig gestaltning, vilket motsvarar 500 000 kronor.

Resterande del ska andra finansiärer kunna gå in och bidra med. Det är viktigt att taxemedel och privata medel används respektfullt och där de får rätt effekt.

Att ta hand om regnvattnet är nödvändigt för att minska risken för översvämningar i fastigheterna i området. Genom att skapa konst gör vi något bra av denna markyta som vi behöver ta i anspråk.

Hur det slutliga förslaget kommer att se ut och i vilken mån andra kommer att bidra, förutom de 500 000 kronor som nämnden kan avsätta enligt Göteborgs Stads enprocentsregel, återstår att se. När förslaget är klart kommer nämnden att fatta beslut i vanlig ordning.

Henrik Kant, direktör Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Peter Hjörne svarar:

Förvaltningen kretslopp och vatten har påpekat att det finns faktafel i min krönika i söndags.

Jag beklagar felen. Rätt skall givetvis vara rätt!

Jag skrev att ”kretslopp och vatten planerar nu att satsa tio miljoner kronor på konstnärlig utsmyckning som skall visa att Göteborg är världens bästa stad när det regnar”.

Från kretslopp och vatten påpekar man att man visserligen vill satsa tio miljoner på konstnärlig utsmyckning men att förvaltningen själv enbart skall stå för 500 000 kronor. ”Övriga medel är tanken att andra finansiärer skall skjuta till.”

Enligt en artikel i GP skulle de finansiärerna vara park- och naturförvaltningen och privata finansiärer.

Vidare skriver kretslopp och vatten: ”Att ta hand om regnvattnet är nödvändigt för att minska risken för översvämningar i fastigheterna i området. Genom att skapa konst gör vi något bra av denna markyta som vi behöver ta i anspråk.”

Således kvarstår faktum att man vill att det skall satsas tio miljoner på konst. Jag ifrågasatte det rimliga i den satsningen, liksom påståendet att man ”sätter Göteborg på världskartan” genom konstnärlig utsmyckning av dagvattenledningar.

Kretslopp och vatten vill heller inte kännas vid regnvattenleken i Renströmsparken. Den är Park- och naturförvaltningens projekt, påpekar Kretslopp och vatten. Givetvis skall inte en förvaltning behöva ta ansvar för en annan förvaltnings projekt. Från ett medborgarperspektiv så är dock båda projekten Göteborgs stads.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone