Alla inlägg av Adam Cwejman

Älvstaden svarar Adam Cwejman

Cwejman skriver (8/5) att ”varje detaljplan görs med helt separat gatustruktur som inte kommunicerar med omkringliggande stad” och ger Älvstaden, centrala området runt älven, som exempel. Han har till viss del rätt i sin analys. Vi står inför stora utmaningar i arbetet med stadsdelsövergripande stråk, gator och kopplingar mellan nya och befintliga områden.  Stadsbyggnadskontoret … Läs mer ››

Social resursförvaltning replikerar Adam Cwejman

Replik på Adam Cwejmans artikel om alkoholtillstånd: Att få tillstånd för att få servera alkohol på krogen tar ungefär lika lång tid i Mölndal som i Göteborg, Ale, Kungälv, Orust, Öckerö och Stenungsund. På ledarsidan i söndagens GP hänvisar Adam Cwejman till en rapport från Näringslivets regelnämnd (NNR) som hittat stora skillnader mellan kommunerna. Men kommunerna har … Läs mer ››

Replik på Adam Cwejmans artikel om förlossningsvården

Replik på Adam Cwejmans artikel om förlossningsvården i Sverige: Adam Cwejman fångar onekligen läsarens uppmärksamhet med rubriken ”Något är ruttet med förlossningsvården” (GP 2/8) där han beskriver förlossningsskador och hur de hanteras av den svenska vården. Vi som arbetar inom förlossningsvården i Göteborg känner inte igen oss. Vad värre är: osakligheten kan skapa onödig oro för födande … Läs mer ››

Miljöförvaltningen svarar Cwejman

Miljöförvaltningens grunduppdrag är att skydda människors hälsa och miljön. Precis som Adam Cwejman skriver i ledarkrönikan 3 juni, ”Kommunens saltade fakturor”, är vi skyldiga att kontrollera att verksamheter som utsätter människor för höga ljudnivåer inte överskrider gränsvärden och därmed riskerar att skada besökarnas hörsel. Vårt uppdrag är att genomföra kontrollen så enkelt, snabbt och billigt … Läs mer ››

Stadsbyggnadskontoret svarar Adam Cwejman

Per Osvalds, projektledare stadsbyggnadskontoret replikerar på Adam Cwejmans artikel om Norra Masthugget: Adam Cwejman oroar sig för att detaljplanen för Masthuggskajen skall skapa döda bostadsenklaver istället för levande stad. Han vänder sig mot bilfria zoner, uppbruten stadsstruktur och dåligt samband med Långgateområdet. Vi tar gärna del av kritiken, men mycket är sådant som vi redan har … Läs mer ››

Mikael Jansson (SD) svarar Adam Cwejman

Mikael Jansson (SD), försvarspolitisk talesperson och riksdagsledamot svarar Adam Cwejman: Militära kapaciteter tar decennier att bygga medan staters utrikespolitik kan ändras från vecka till vecka. Det är en säkerhetspolitisk förutsättning vi alla känner till. Därför var det en farlig politik när Sverige fortsatte att nedrusta efter sekelskiftet. Den nedrustning som redan skett efter murens fall var … Läs mer ››

Klas Friberg, Polisen svarar Adam Cwejman

Klar Friberg, Regionpolischef Väst svarar Adam Cwejman: Adam Cwejman skriver om Polisens organisatoriska haveri. Jag vill förklara varför hans beskrivning av Polisen är felaktig. Vår nya organisation trädde i kraft 2015. Polisreformen stöddes av en enig riksdag. I förarbetena hade polisanställda fått berätta varför de ville ha en enad polismyndighet och hur den skulle utformas. De … Läs mer ››