Alla inlägg av Adam Cwejman

Stefan Edman svarar Adam Cwejman

Nej, Västerhavet är inte döende! På ledarsidan i tisdags påstår Adam Cwejman att ”västkusten är döende”. Men lyckligtvis har ledarskribenten missförstått saken. Skagerack är faktiskt det jämförelsevis renaste och artrikaste av våra svenska kusthav. Tack vare decennier av åtgärder mot övergödning och gifter har de negativa kurvorna vänt. Även fiskbestånden förvaltas bättre idag vilket på … Läs mer ››

Älvstaden svarar Adam Cwejman

Cwejman skriver (8/5) att ”varje detaljplan görs med helt separat gatustruktur som inte kommunicerar med omkringliggande stad” och ger Älvstaden, centrala området runt älven, som exempel. Han har till viss del rätt i sin analys. Vi står inför stora utmaningar i arbetet med stadsdelsövergripande stråk, gator och kopplingar mellan nya och befintliga områden.  Stadsbyggnadskontoret … Läs mer ››

Social resursförvaltning replikerar Adam Cwejman

Replik på Adam Cwejmans artikel om alkoholtillstånd: Att få tillstånd för att få servera alkohol på krogen tar ungefär lika lång tid i Mölndal som i Göteborg, Ale, Kungälv, Orust, Öckerö och Stenungsund. På ledarsidan i söndagens GP hänvisar Adam Cwejman till en rapport från Näringslivets regelnämnd (NNR) som hittat stora skillnader mellan kommunerna. Men kommunerna har … Läs mer ››

Replik på Adam Cwejmans artikel om förlossningsvården

Replik på Adam Cwejmans artikel om förlossningsvården i Sverige: Adam Cwejman fångar onekligen läsarens uppmärksamhet med rubriken ”Något är ruttet med förlossningsvården” (GP 2/8) där han beskriver förlossningsskador och hur de hanteras av den svenska vården. Vi som arbetar inom förlossningsvården i Göteborg känner inte igen oss. Vad värre är: osakligheten kan skapa onödig oro för födande … Läs mer ››

Miljöförvaltningen svarar Cwejman

Miljöförvaltningens grunduppdrag är att skydda människors hälsa och miljön. Precis som Adam Cwejman skriver i ledarkrönikan 3 juni, ”Kommunens saltade fakturor”, är vi skyldiga att kontrollera att verksamheter som utsätter människor för höga ljudnivåer inte överskrider gränsvärden och därmed riskerar att skada besökarnas hörsel. Vårt uppdrag är att genomföra kontrollen så enkelt, snabbt och billigt … Läs mer ››