GP:s Ledarredaktion

GP:s ledarredaktion är oberoende liberal.
Politisk redaktör är Alice Teodorescu. Ledarsidans övriga medarbetare är Adam Cwejman, Susanna Birgersson och
Naomi Abramowicz (vik).

64 kommentarer om “GP:s Ledarredaktion

 1. Hej Alice!

  Vi kommer att sakna dig under mammaledigheten. Jag, mamma till två flickor och mormor till 3 barnbarn, upplevde den glädjen går du igenom nu. Önskar av all mitt hjärta lycka till med allt du står framför!
  Jag vill tillägga att vi är också en av dem som åter prenumererat på GP efter flera års uppehåll. Förtjänsten är din.

  Önskar allt väl,
  Anna-Maria, en före detta landsman

 2. Jag vill bara kortfattat kommentera David Eberhards krönika den 3 mars 2017 om att det inte finns någon rättvisa.

  Han styrker sitt resonemang genom att flera gånger upprepa ”i naturen finns det ingen rättvisa”. Vad vill han säga med detta?
  Ska vi skrota samhället, rättsstaten etc?
  Ska vi lita på en gammal filosofisk tanke om ”naturrätten”?

  Jag blir förbryllad av vad Eberhardt vill säga, vad GP vill, vad liberaler vill och vart samhället är på väg?

 3. Hej,
  har precis beställt Faces of moderation av Aurelian Craiutu. Det lät intressant med tanke på den tid vi lever i. Någon som har läst den redan? Skulle vara spännande att läsa tankar(positiva/negativa) om detta i GP

 4. Hej Alice
  Läser dina välformulerade krönikor för din insiktsfullhet och klarsynthet. Nu senast den som handlade om vinster i välfärden. Vänstern har snöat in på just välfärden, men vinster görs ju av alla företag som upphandlas av stat och kommun. Alla upphandlingar gällande vägar, järnvägar, byggande mm. betalas med skattepengar där företag gör vinst för sin existens. Vad är det för skillnad på pengar? Tycker debatten hamnat snett och ingen verkar ta upp orimligheten varför just vinster i vård och skola skulle vara så hemskt.

 5. Moderaterna kallas för höger därför att Moderaterna föreslår skärpta straff för en del brott. Är det då vänster att motsätta sig detta? Knappast.

  På den gamla goda tiden var höger den politik som ville stärka den enskilda äganderätten och gynna enskilt företagande. Vänster ville stärka den kollektiva äganderätten gärna med stat och kommun som ägare, med förutsättningen att den politiska majoriteten var vänster.

  På de gamla goda tiden var högern anhängare till liberala politiska ideal och accepterade en splittring på flera partier. Vänstern knöt till sig arbetarrörelsen. Eftersom arbetarna i ett samhälle alltid skulle vara flera än andra grupper så skulle arbetarrörelsen organisera sig i ett parti och detta parti hade genom majoritet i befolkningen rätt till den politiska makten.

  Nu är det den nya goda tiden som gäller. Svenska värderingar är ämnet för dagen. Värderingar är emellertid internationella och finns i både lika och olika tappningar över hela världen. Gunnar Hökmark slår fast, att de värderingar som omfattas av svenskarna har tagit sig uttryck i den svenska lagen.

  Främst bland lagarna är grundlagarna, vår författning. Regeringsformen 74 utgår ifrån att riksdagsmajoriteten skall ha all makt och att riksdagsmajoriteten skall företrädas av ett parti. Eftersom Regeringsformen74 kom fram efter Socialdemokraternas utredningar kan det finnas fog för att tro att majoritetspartiet skulle vara socialdemokraterna. Verkligheten har visat, att ett enda parti med absolut majoritet inte längre är tänkbart.

  Följaktligen måste grundlagen arbetas om och sammanfatta de politiska idéer som är gemensamma för oss alla, alltså de svenska värderingarna = vår författning.

 6. Hej.
  Kan inte komma på att Alice har skrivit
  något som jag har en annat åsikt om,

  Det enda kanske är att i o med att hon
  alltid har rätt kan bli lite för stor
  o inte svarar på meil.

 7. Offerkofta och förklaringar till mänskliga beteenden

  Alice Teodorescus ledakrönika den 28 maj innehåller en motsägesfull diskussion mellan å ena sidan ett framhållande att det är människors fia vilja och egna val som är orsaken till att individer bränner bilar, å andra sidan ett framhållande av att det är omgivningen som genom sitt agerande, ”användandet av utsatthet som svepskäl för oacceptabelt beteende, är orsaken till att dessa individer bränner bilar.

  Det tycks som om Alice Teodorsesco menar att individers beteende är beroende av omgivningens agerande och då blir segregation, utanförskap etc. ett problem – liksom den fria viljan.

  Om den fria vilja som Alice framhåller som orsak till att det finns ”de som sköter sig” och ”de som inte sköter sig” kan den fria viljan både förklara allt och inget. Den fria vilja måste sättas i ett sammanhang där sociala, socialpsykologiska och psykologiska mekanismer beaktas.

  Att ojämlikhet kan vara en (bland flera) viktig förklaringsfaktorer för variationer i kriminalitet, ohälsa med mera visar t.ex. Wilkinson och Pickets statistiska analyser där såväl variationer mellan amerikanska delstater som mellan ett antal stater undersöks.

  Åtgärderna för att minska t.ex. kriminalitet varierar. Det är inte givet att höga straff, t.ex. dödsstraff, minskar en viss brottskategori.

 8. Ann Heberleins krönika Vi måste tala om islam (den 26 mars) är läsvärd. Tyvärr så tappar hon i sin trovärdighet på grund av dålig faktakoll.

 9. Hej Alice!
  Hade nöjet att lyssna på dig i onsdagskväll och fick många aha upplevelser och nyttiga funderingar. Du sa ju väldigt mycket och antagligen det mesta. Efteråt upplevde jag att mycket handlar om ”HUR” vi ska hantera t ex flyktingfrågan, och mindre om ”VAD” vi vill resp inte vill skapa. I dagens riksdagsdebatt, just nu, hänvisar man till ingångna internationella avtal som odiskutabla rättesnören.
  Dagen innan hade Mikael Levy, som far, medborgare, rektor och kanske jude, en mycket viktig debatt artikel i GP om vilka värden som vi och han i sina olika roller ska värna om. Har vi det klart för oss, kanske det är enklare att välja mellan olika HUR.
  Skulle hälsa en dialog om VAD vi vill skapa! Kanske behöver det utvecklas när världen förändras, för de lär väl inte vara huggna i sten?
  Per R

 10. GPs ledarredaktion har en intressant mix av inkompatibla ståndpunkter.

  För någon vecka sedan argumenterade Adam Cwejman för att det finns kulturella orsaker, kulturella förklaringar, till de rapporterade sexuella övergreppen i Köln, Stockholm med mera. Detta i en tänkt polemik med de som främst hävdar patriarkala strukturer som förklaring.

  Idag (20/2 2016) hävdar Alice Teodorescu att individer gör ett fritt val, som de själva har ansvar för, när de t.ex. ansluter sig till IS. Detta i en tänkt polemik mot de som hävdar att de finns sociala förklaringar, t.ex. utanförskap, till att unga i förorten gör vissa handlingar. Som jag uppfattar Alice skulle nämnda sociala förklaringar kunna användas som ett försvar för något som inte är moraliskt rätt.

  Det intressanta blir om vi kopplar ihop Adams och Alice syn på människors handlingar. De kulturella faktorer som Adam framhåller har berörda individer inte valt. Det vill säga de har inte valt att födas i ett visst samhälle med vissa normer. Om vi godtar detta synsätt blir individens fria val villkorad. Fortfarande kan vi dock anta att i både Adams och Alice syn ingår att individen har ansvar för sina handlingar. Men i Adams fall kan vi både förklara och förstå handlingen utan att för den skull försöka försvara den, medan vissa handlingar blir oförståeliga i Alice version.

  I Alice synsätt ingår dock kulturella normer, t.ex. på arbete. I flera krönikor har Alice betonat vikten av att individer lönearbetar – det är bra för individen och det är bra för samhället. För någon dag sedan hävdade Alice att för att an arbetstagare ska kunna få ett arbeta måste en arbetsgivare anställa. Och för att arbetsgivaren ska välja att anställa behövs lägre ingångslöner. Arbetsgivarens fria vilja att anställa anses här vara helt beroende av att individer får lägre löner. För löntagaren gäller valet arbete eller inte arbete – detta är då villkorat dels kulturellt (Arbetslinjen som uppbärs av både Socialdemokratin och Alliansen), men också av ekonomiska villkor.

  Ovanstående går stick i stäv med en krönika som Adam skrev för några månader sedan. I denna krönika menade Adam att vi bör åter se basinkomst som en möjlighet. Detta på grund av den accelererande automatiseringen av vårt arbetsliv – med en möjligt utfall av att 2-3 miljoner arbetstillfällen försvinner i Sverige inom en 20-årsperiod.

  I båda fallen, större lönespridning och basinkomst, finns det ett antal inbyggda motsättningar – som jag tyvärr av utrymmesskäl här väljer att hoppa över.

  Istället undrar jag varför så få ser en tredje möjlighet. En möjlighet som varken sätter en global kapitalistisk ekonomi eller en stark stat i centrum utan som ser en potential i civilsamhället (t.ex. Elenor Ostroms tankar) eller en demokratisering av arbetslivet. Att istället för som nu utgå från att en marknadsekonomi per automatik styrs av kapitalister, investerare, som säger vad som ska produceras och som anställer löntagare. Så länge kapitalisterna var intresserade av produktionen fungerar detta bra, men när vinsten är det största, kanske enda, intresset skapas det moraliska problem med överproduktion och överkonsumtion. I ett demokratiskt företag visar empirin att vinsten kommer i andra hand, trivseln på arbetet blir viktigare – dessutom lär arbetslösheten kunna minskas med fler demokratiska företag eftersom alla sitter i samma båt – vilket kan innebära att istället för att sparka en medarbetare, arbetskamrat, sänker arbetarna solidariskt sina löner.

  Ovanstående menar jag kan vara ett alternativ till de tillfälliga, osäkra och flexibla arbetsvillkor som tycks vara det pris en grupp människor får betala när den ekonomiska vinsten har blivit det viktigaste i vår ekonomi och i våra arbetsliv.

 11. Adam och Alice har gjort mycket bra ifrån sig I sina krönikor. Jag och många andra uppskattar verkligen deras journalistik, omdömesgilla balanserade, analytiska. Jag hoppas verkligen att fler journalister inspireras av deras arbete.

 12. Byt ut rubriken ”Debatt” mot något annat eftersom debatt inte längre förekommer på GP:s internetsidor. Förut tog Ni på ledarsidan och debattsidorna in S-märkta S-krönikörer som Stefan Edman och Leif Padgorsky. Detta gjorde att ledarsidorna blev intressanta att läsa. Även Lars Hjörnes inlägg var ofta intressanta. Ta in gästkrönikörer igen på ledarsidan!

 13. Vad tycker ledarredaktionen om Västlänken? Alice har fått frågan och lovat att återkomma. När är det dags? Mycket intressanta fakta och diskussioner finns i FB-gruppen ovan.

 14. Jag förstår bara inte varför Adam behöver ha SvD som exempel. Varför inte se hur många gånger GP själva (Gunilla) har med Bjereld så fort hon vill ha lite vänsterpropaganda i sina ”analyser”.

 15. Cwejmans inpass ang. Bjereld är precis vad jag efterlyst länge. Varför är media så besatta av denne s-märkte partigängare? Han (och hans likaledes s-märkta fru) får hur mycket utrymme som helst för att kommentera politiska frågor i någon slags ”objektiv” forskarroll. Det är beklämmande, men bra att AC uppmärksammar detta.

 16. Min analys av den politiska krisens orsaker i Sverige bottnar i att svenskarna har haft det för bra och kunnat strunta i politik och dess ideologier. Det har gjort att vi har fått en inkompetent statsledning då minst tre grupper har kunnat ta över de politiska partierna:

  – Politisk adel; dvs barn till tidigare politiker; Speciellt inom S och C.

  – Politiska broiler; Efter lite studier i statskunskap och karriär inom något ungdomsförbund har man snabbt kunna skaffa sig en position vid ”Köttgrytorna”.

  – Intressegruppernas infiltration i samtliga partier. Kanske mest inom MP och FP.

  Eftersom FP är aktuellt kan man titta närmare på dem. Där finns i stort sett inga liberaler eller liberal ideologisk diskussion. Partiet domineras helt av ett halvdussin intressegrupper där kanske frikyrkofolk och lärare dominerar.

  Frikyrkofolket är orsaken till FP’s kraftiga Israel-stöd. Vilket beror på gruppens gammalkristna ideal med amerikanska rötter.

  Lärarnas inflytande: Har främst märkts att man har fått igenom höjda lärarlöner och nya karriärvägar. Polisen och sjuksköterskor har inte samma effektiva intressegrupper.
  Lärarkårens främsta problem är nog snarare att man har samma politiska struktur som journalistkåren, med tillhörande mobbing av oliktänkande i lärarrummen.

 17. Gp har blivit en något bättre tidning efter att man bytt ut de gamla kommunisterna på ledarsidorna och de som skrev krönikor. Fortsätt så och ni kanske överlever tidningsdöden. Vi får se hur det går med det. Kanske jag till och med kan tänka mig att köpa ett exemplar senare.
  Och Du Alice…Du gör stor skillnad för GP !

 18. DNs ledare den 10 november om moderaternas utspel om svensk flyktingmottagande: ”Fler frågor än svar från Moderaterna”.

  GPs ledare den 11 november om moderaternas utspel om svensk flyktingmottangde:
  ”Bra att M börjar ta ansvar”.

  Tänk att två borgerliga tidningar kan se så olika på samma sak.

  Inte förvånande har Expressen denna gång valt att lägga sig mitt emellan DN och GP i sin ledare den 9 november: ”Nödbromsen måste vara sista utvägen”.

  Det positiva mitt i allt är att ordet verkar i detta fall vara fritt.

 19. Vad anser GPs ledarredaktion om dagens DN-debattartikel (10 nov.) och Vänsterpartiets strategi att hantera flyktingkrisen i Sverige och samtidigt bygga ut Sveriges välfärden?

  Är det i dagens läge möjligt för politiken/staten att återta en del av makten från privata aktörer/marknaden?

  Eller är det Ellinor Ostroems analys som så sent som 2009 fick nobelpriset i ekonomi som blir framtidens melodi?

  Det finns en pedagogisk svårighet i dagens samhälle – hur ska vi förklara för våra barn, barnbarn etc. så att de kan förstå vad som hände i början av detta årtusende där människor hyllar till synes oförenliga värden.

  Människor hyllar å ena sidan demokrati som ett slutet beslutssystem inom ett geografiskt område där politiker ska värna områdets gränser, å andra sidan hyllar människor en fri global marknad där politiker inte ska styra kapitalets rörlighet över statsgränserna – hur går detta ihop?

  Människor hyllar å ena sidan privat ägande, å andra sidan hyllar människor att människor har ett gemensamt ansvar för jordens miljö och klimat – hur går detta ihop?

 20. Hej

  Jag är en person som tänker och analyserar mycket kring dagens debattklimat samt retorik och sociologi. Det vore jättekul att få skriva t ex en ledarkrönika hos er om något som rör detta. Jag är inte partipolitiskt bunden men ligger väl närmast moderaterna. Är detta möjligt? Ska jag skriva något och skicka till er så att du kan titta/rata? Jag mailade Ninni Jonzon som tyckte att jag skulle höra av mig hit.

  Hälsningar

  Anders

 21. Hej

  Vill bara gratulera Alice Teodorescu till det bästa sommarprogrammet hittils. Du verkar vara en klok person så skapa ett parti och jag röstar på dig.

  Bästa hälsningar

  Klas

 22. Underbart att se att svensk debatt inte längre enbart är vänster, utan att även andra åsikter får möjlighet att höras. Ska uttrycket ”Vi gillar olika” ha någon betydelse måste givetvis det betyda att alla åsikter får ventileras, inte enbart de legitima inom den smala åsiktskorridoren.

  Tack GP för denna utveckling!

 23. Ja, nu börjar skeppet GP sin kursändring mot styrbord, dikt styrbord verkar det som.
  Har i runt 30 år prenumererat på GP, vars socioliberala inriktning passat mina åsikter ganska bra. MEN nu invaderar högerinriktade ledarskribenter som tagit hand om rodret. Och nu har mitt tålamod tagit slut. Samtidigt har även blaskan blivit tunnare för varje vecka, och snart så står det ju mer i Metro än i GP. Så varför betala nästan 300 kr i månaden, och inte få några nyheter samtidigt som ledarsidan hela tiden snackar skit om vanligt folk, sådana som byggde Göteborg och hela Sverige.
  Nix, no more will I stand up for you, I will desert the sinking ship destined for wrecking against the shores of lies.

 24. GP:s ledarsida har blivit mycket intressant, det har vi Alice T att tacka för. Marika Formgrens artikel, lysande. GP kommer att se en lysande framtid där fristående debattörer får uttrycka sig

 25. Tack för att Alice började arbeta hos er och tack för att Marika Formgren får gästskriva. Äntligen börjar skutan GP gå i rätt riktning.

 26. Stort tack framförallt till Alice och Håkan för sällsynt klarsynta inlägg i en debatt som sedan länge stått i behov av en ordentlig intellektuell uppryckning. Jag och min hustru (sudanesisk-emiratiska och muslim) är oändligt tacksamma för att ni har modet att stå upp för saklig argumentation utan rädsla för alla de epitet och anti-intellektuella påhopp ni kan antas bli utsatta för. Min familj tillhör precis den grupp som påstås känna sig som mest utsatt av en frank diskussion om Sveriges destruktiva invandrings och integrations politik. Verkligen är dock den rakt motsatta! Nivien Khalid & Jonas Lindblad

 27. ” Vass penna med hårt stift av mycket god kvalité, bytes mot mjuk filtpenna med rundad topp, gärna beige, pga. ändrade arbetsförhållanden. ”. Jag bjuder på det annonsutkastet Redaktör’n, inför stundande flytt till DN. Mina, måhända fördomar, säger att alltför stor klarsyn och för mycket sanningssägande inte uppskattas av DN.
  Tack för alla välskrivna ledare och krönikor under GP tiden. Ha en god sommar.

 28. Funderar på om någon utan utbildning i filmmanusförfattande, hade mäktat med att skriva en ledare med ett sådant försåtligt och listigt upplägg som CBP:s ”Kongress med gamla idéer”. Skickligt.

 29. Tack för lyftningen av ledarredaktionen i vår. Äntligen ledarskribenter som kan och vill tänka själva. Ni tänker ju framåt och inte bara på dagens populära modefrågor. Jag håller inte med om allt ni skriver men så skall det ju vara i en debatt. Fortsätt så som ni startat och behåll gärna Csaba Bene Perlenberg.

 30. All heder åt Hjörne & Co.
  Normalt håller jag med Peter Hjörne, men att fullständigt blunda/tystad när det gäller mörkläggningen/spelet gällande nedläggningen av Göteborg City Airport finner jag orimligt. Varför tar ni inte skattebetalarnas intressen i denna fråga? Kommunen ger bort sin del till staten, mot vad? Hulten & Co bryr sig i vanlig ordning inte. Kan jag förstå, men GP som jag hoppas kan granska och belysa väljer att inte granska förstår jag inte såvida det inte ligger lite ”ryggdunk” bakom.

  Nåja, som trogen prenumerant de senaste 27 åren är det dags att säga upp detta och förlita sig på seriös media istället, typ Aftonbladet. Helst inte. Svar önskas! Jonas, besviken prenumerant.

 31. Vill bara ord för ord instämma med carina dahlström. Som det brukar heta hade jag inte kunnat säga det bättre själv. Vill dock passa på att berömma Alice för det sätt hon klädde av rasisten (ja, så uttrycker sig en riktig rasist!) från den sk Rättviseförmedlingen in på bara skinnet i TV. Det var en ren fröjd att höra tomma floskler bemötas med sakliga argument.

 32. Tack GP för att ni har förnyat ledarredaktionen!!!
  Efter många år som prenumerant (30 ! ) och med intresse för politik och samhällsfrågor har jag sista åren sett hur det har gått utför med tidningen. Så tråkig , gnällig och PK så det finns inte. Men plötsligt händer det : nya medarbetare knyts till redaktionen, åsiktskorridoren breddas, som en ny frisk fläkt drar Alice, Malin och Csaba mfl in. Man kan bara gratulera !! Jag har aldrig sett så mycket artiklar delas på sociala medier, diskuterats på arbetsplatser och fester. Många är lyckliga :) det låter inte klokt men så är det. Det finns hopp och det är viktig för debatten!
  Med vänlig hälsning
  medelålders vit kvinna

 33. Hur går det att jobba ihop Alice och Malin? Minns att det slängdes käft er i mellan för ett antal år sedan…
  Minns inte om vad iof.

 34. Alice T. vilket tillskott, nu kan vi på den rätta sidan av Sverige också vilja hitta till Göteborgsposten…

 35. Min kommentar den 28 NOVEMBER 2014 KL. 20:59 gällde den gamla ledarredaktionen och de journalister som skrev i tidningen vid den tidpunkten. Nu tar jag tillbaka min kritik av ledarskribenterna men det finns fortfarande dåliga journalister på tidningen.

 36. Jag ser att GP har lyssnat på kritiken och bytt ut ledarskribenterna. Jag läser nu några ledare av Csaba Bene Perlenberg och blir glad att ni bättrar er. Hoppas han får vara kvar.

 37. Hej!
  Jag är väldigt glad att Teodorescu tillträtt. Många med mig ser fram emot öppna och kloka debatter utan epitet. Hon är smart nog att knyta ihop skeenden och funktioner.
  Jag tror att GP kommer att bli i absoluta toppen bland opinionsbildare då hon kan skilja på sakfrågor och enskilda oönskade beteenden – för det krävs det en begåvning och integritet, och det har Alice.

 38. Jag reagerar kraftigt när jag läser dagens ledare ”Därför behövs Västlänken”! Hela texten andas partiskhet – från rubriken, via laddade ord, och subjektiva omdömen! Några exempel: inlägg i debatten formuleras: … Det hindrade inte den politiske vilden Martin Wannholt att anklaga verket.. ; Medan ..hade Helene Odenljung (F) ett klokt förslag..
  Jag har lärt mej att en journalist ska informera (inte agitera!) och hålla sej opartisk! Även om jag inser att en ledare får uttrycka tidningens synpunkt, är den här ledaren ju skriven som ett referat en (klargörande!) information från Kommunfullmäktige!? Jag har läst era policydokument om GPs Trovärdighet (GPs grundval..) liksom GPs pressetik. Ingenstans där finner jag stöd för alla subjektiva formuleringar som i dagens ledare! Jag motser er kommentar på ovan.
  med hälsningar från en mångårig prenumerant
  Lena Larsson

 39. Länge sedan jag hade GP. Tittar någon gång på nätet. Jag tycker att Ni har blivit lite vassare, ärligare…m.a.o inte så fega som media gänget i den förlorade Huvudstaden. Har jag fel ?

  Kanske GP skall sätta Göteborg på Sverige kartan en gång för alla !!?

 40. Jag blir faktiskt lite förvånad av att GP låter amatörer utan förmåga till analys skriva ledare. Är GP en simpel lantsortstidning utan resurser att anställa professionella journalister? Förstår dessa amatörer vad som händer? Försök tänka efter till nästa ledare!

  Jag antar att Britt-Marie Mattsson är undantaget som bekräftar regeln

 41. Jag önskar inte kommentera. Jag undrar om GP (eller någon annan) har en plats på nätet, där jag kan kondolera med anledning av Göran Johanssons bortgång. Har googlat och letat utan resultat.

 42. Aftonbladet har förstört för alliansen med sina lögner,jag läser aldrig detta blad.

 43. Jag tror att Alliansen förlorade på att göteborgarna har så svårt att inse hur dålig kompetensen är på dne ledning som varit i Göteborg i flera år,både bland politiker och tjänstemän,tillsatta med partibok.
  se på alla mutor och annat som förekommit under Görans tid.

 44. Vi är alla invandrare, skriver GP på ledarsidan. Och??? Varje normalt bildad person vet ju att alla länder förutom några runt sydöstra Afrika där Homo Sapiens (=vis människa) såg dagens ljus för kanske 200 000 år sen befolkas av invandrare. Tyvärr, GP, krävs det bättre argument för att motverka att
  sverigedemokratena fortsätter växa. Sverigedemokratofobi är har inte varit rätt medicin hittills och lär inte vara det i framtiden tycker en som röstat som de 87 procenten.

 45. …Och man kan tyvärr konstatera, att det nödvändiga maktskiftet i Göteborg, förlorades på grund av att allianspartierna helt enkelt inte brydde sig om Göteborgarna och deras uppfattning om ”Muteborg” och hanterandet av västlänken, folkomröstningen och det västsvenska paketet, vilket med all tydlighet framkom under höstens debatt i KF om folkomröstningen..

 46. Jag hoppas att GP nu står upp tydligt för det demokratiska resultatet av folkomröstningen.

 47. Vad gäller GP:s ledarredaktion, så är den väl klar och entydig i sin beslutsamhet att alltid säga att Regeringen gör allt bäst här i världen och knappast någon är duktigare än Fredrik Rainfelt, alla idéer och förslag från socialdemokrater och miljöpartister avfärdas som dumma och okunninga.
  Några andra åsikter får knappast komma fram i GP. Jag förstår faktiskt inte varför vi som är Miljöpartister, Socialdemokrater eller Vänsterpartister ska läsa GP än mindre prenummerera och betala för den. När dess ledarredaktion ständigt talar illa och nedlåtande om våra och våra företrädares idéer.

 48. Får den samlade eliten på GP inte kommentera politikernas penningrullningar?
  Den billigaste lösningen vore en ny trafikcentral i gränstrakterna mot Mölndal och en på Hisingen. Gbg M och Gbg H.
  Där finns gott om öppen mark. Arbetsplatserna i gamla inerstaden minskar hela tiden. De återstående bör angripas utifrån en ringled, delvis på pelare, som skytrain. Gbg C och hela spårkaoset där kan säljas till bra pris, som kan vara med och bekosta omvälvningen.
  Vi blir ständigt fler onyttiga och tärande på jorden än närande, som måste betala. En procent om året gor 35% fram till 2050. Nuvarande 9,8 miljoner i lilla Sverige växer snabbt till 13 miljoner på denna korta tid. De flesta nya svenskarna kommer inte att finna jobb, om ens några alls, inom de gamla stadskärnorna i Krångelsverige.
  Det är oansvarigt, att vältra över stora onödiga nya kostnader på framtiden, när det finns så väldigt många misstag gjorda hela tiden sedan 1970-talet att rätta till!
  Sluta att undra, läs och begrunda! Väljarna ger jag det viktigaste rådet: MEDTAG PENNA OCH ANVÄND DEN TILL ATT STRYKA ÖVER ICKE ÖNSKVÄRDA OCH FÖRBRUKADE VASSNÄBBADE KANDIDATER PÅ VALSEDLARNA!
  Tack för ordet!
  Svensk och människa trots allt.

 49. Läste Ledaren om att ”Fler bygger bättre”.
  Här i Göteborg har man tagit beslut på, att bara ha byggbolag, som kan bygga 100 lägenheter eller mer. Det gör att man nu har endast ett par byggbolag i kommunen, som man kan”samarbeta” med. Dessa byggbolag har de högsta priser per kvm bostad, någonsin.
  Ta reda på hur det är först, sen kan Ni ha dessa käcka Ledare om Göteborg.
  WW

 50. Varför inte ta bort fliken ”DEBATT” från första sidan. Här kan inte ske någon debatt eftersom ni tagit bort möjligheten att kommentera artiklarna. Jag tycker det är synd, får börja läsa Aftonbladet istället.

  Tack för mig.

 51. Apropå ekonomisk tillväxt:

  ”Vi samlar på osss mer och mer skulder för att finansiera ekonomisk tillväxt, och vi behöver ännu mer framtida tillväxt för att betala av skulderna” (Herman Daly, f.d. Senior Economist vid Världsbanken).

  Hur var det nu med Sveriges ekonomi?
  a) Det är bra att hushållens konsumtion ökar för det sätter fart på tillväxten!
  b) Det är dåligt att hushållens skulder ökar för att finansiera hushållens ökade konsumtion!

 52. Gert Gelottes artikel den 2 juni 2014 om sambandet mellan tillväxt och välfärd.

  Få samband är väl så förankrade i vår ryggmärg som att ekonomisk tillväxt är nödvändig för en gemensam välfärd. Vi kan helt enkelt inte tänka bort tillväxten. Vi kan tänka oss ett annat klimat, en annan skola, ett annat universum men vi kan inte lämna 1900-talets tro på en evig tillväxt.

  Av denna anledning är det märkligt att ett forskningsprojekt vid KTH, med titeln ”Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande”, laborerar med tre scenarier: 1) negativ tillväxt, 2) nolltillväxt och 3) låg tillväxt.

  Om jag tolkar Gert Gelottes artikel rätt så kan ev. scenarie 3 passa in, men knappast heller den. Det är väl snarare en hög ekonomisk tillväxt som eftersträvas i artikeln.

  Vad är då tillväxt och hur mäts den. Den mäts exponentiellt. Detta innebär att om vi har en medelhög tillväxt på ca. 4% per år kommer vi inom 500 år att vara över 250 miljoner gånger rikare än vad vi är idag. En exponentiell tillväxt ger, enligt nationalencyklopedin, oönskade utslag i förlängningen.

  Ändå är det denna tillväxt vi hyllar. Det kanske är det enda som vi idag betraktar som heligt. Utom just i en del forskningsprojekt där man kan tänka sig bortom denna BNP-tillväxt.

 53. Hej, hur i h-vete kan Fi ta in en kvinna vars dotter fått gifta sig vid 16-års ålder. Och detta skriver ingen om. Är det för att kvinnan i fråga är romsk och nu sitter i Fi ? I så fall är det skrämmande att ni väljer att tona ner detta. Vänligen förklara hur ni tänkte
  Eva Olde

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ledarbloggen

Om cookies på våra tjänster

!

GP:s bloggar sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda GP:s bloggar godkänner du detta. » Om cookies och personuppgifter