Inga tåg för långväga resenärer

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Ju fler pendeltåg, desto färre fjärrtåg. Det blir konsekvensen av trängseln på de svenska järnvägarna.

9 april lägger SJ ner tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö. Sedan återstår bara regionaltåg och pendeltåg.

Regionaltågen stannar vid elva stationer mellan Göteborg och Malmö. Komforten är anpassad för korta resor men till Malmö tar resan drygt tre timmar, längre tid än till Stockholm.

Mellan Göteborg och Kungsbacka, mellan Göteborg och Alingsås, mellan Malmö och Lund, mellan Norrköping och Linköping, mellan Borlänge och Falun och på flera andra sträckor är det numera så tätt mellan lokaltågen att SJ och andra företag som vill bedriva långväga tågtrafik på kommersiella villkor har mycket svårt att få plats på spåren.

I december invigs Alependeln mellan Göteborg och Älvängen. Samtidigt utökas regionaltågstrafiken mellan Göteborg och Vänersborg.

Pendeltågen kommer att gå varje kvart, regionaltågen troligen varje halvtimma.

Det innebär att kapaciteten på Vänerbanan som nu byggs ut till dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan för sju miljarder kronor i stort sett är intecknad från början.

Det kommer att bli svårt för SJ att köra fler tåg till Karlstad, det blir svårt för NSB att köra fler tåg till Oslo och det blir ännu svårare för Green Cargo och andra godstågsföretag att köra fler godståg på banan, åtminstone dagtid.

Om det mot förmodan finns plats för fler fjärrtåg för de framföras i moppefart, eller åtminstone i pendeltågsfart.

De växande problemen för de långväga tågtrafiken, både för persontåg och godståg, är en följd av den satsning som landsting och regioner gör på skattefinansierad lokal och regional tågtrafik.

De resenärer som tycker priset är avgörande eller mycket viktigt för resan väljer att åka med skattesubventionerade tåg eller billiga expressbussar.

Det medför att antalet resenärer med tåg som körs av företag på kommersiella villkor minskar och att det därför blir svårare att resa med tåg på långa sträckor.

Sverige riskerar att bli en regionernas nation med ett fragmentiserat tågtrafiknät där den som skall åka långt tvingas till ett otal osynkroniserade byten och mycket långa restider.

När tågtrafiken började avregleras fruktade många att det sammanhängande trafiksystemet skulle slås sönder av utländska och privata tågtrafikföretag.

Nu verkar det vara landstingen och länstrafikbolagen som gör jobbet.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

11 kommentarer om “Inga tåg för långväga resenärer

 1. Ser man på Storstockholm så har snart alla banor runt Stockholm 4 spår. Man håller nu på att bygga ut mellan Huvudsta-Kungsängen till 4 spår. Men här i väst så dröjer det nog 50 år till innan något händer i den frågan. Först måste dagens politiker pensioneras så lokalpatriotismen (Lerum) försvinner.

 2. Vi behöver snarare titta på en utbyggnad av spåren för pendeltågen än att drömma om snabbtågsjärnvägar, som naturligtvis också skulle fyllas av pendeltåg.

 3. Men är det inte kostigt att de subventionerade tågen är dyrare än SJ? Idag kostade en biljett med öresundståget över 300 kronor, medan billigaste SJ kostade 150. SJ kanske inte vill få lönsamhet på sträckan, men det vore ju konstigt om man inte kan fylla vagnarna.

 4. Varför hörs inte en kommentar från miljöpartiet? eller miljöministern.
  Det kommer inte att finnas ett realistiskt alternativ till bilen. I regionen Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn bor åtta miljoner människor. Nån glesbygd är det knappast. En region som växer mycket snabbt och med ESS kommer mer att hända. Det är underlag nog att satsa på fler och snabbare spår. Så varför ingen politiker intresserar sig är obegripligt.
  Jag skulle hellre jobba på ett bekvämt snabbtåg än behöva köra

 5. Bra,Ulf att du tar upp detta. Hoppas att dina sypunkter når högsta poltiska nivån. SJ är det enda tågbolag som bedriver långdistanstrafik av någon betydelse – utan skattepengar i ryggen. Hur skall SJ våga satsa på den tredje generationens snabbtåg om man måste krýpköra bakom pendeltåg och dessutom konkurera med skattedopade medtävlare?

 6. Då det gäller den nya banan till Trollhättan planeras förutom regionaltågstrafiken en ökning av tågen till Karlstad från 5 dubbelturer till 7. Detta genom ett samarbete mellan SJ, Västtrafik och Värmlandstrafik.
  För Norgetågen finns också ett samarbete för att möjliggöra en eller två ytterligare turer per dag mellan Oslo och Göteborg. I bägge dessa fall är en förutsättning för ekonomin för de långväga turerna att man har resenärer på mellansträckorna. Både Karlstadstågens och Oslotågens ekonomi förutsätter att man tex har många resenärer mellan Trollhättan och Göteborg. Leif Blomqvist

 7. Priset för slakten och uppstyckningen av SJ och avregleringen av den svenska järnvägstrafiken som inleddes för många år sedan börjar bli plågsamt högt.

  Mördande konkurrens. Och offren är resenärerna.

 8. Tänkvärd artikel/dystra profetior.
  Undrar hur mycket ett ännu mer utvecklat signalsystem skulle kunna öka kapaciteten på spåren.
  För flyget har Håkan Lantz arbete öppnat nya möjligheter. Tänk om liknande system skulle kunna användas på järnvägen. Tänk om varje tåg hade GPS-kunskap om framförvarande tåg och dess rörelser. Då skulle de kanske kunna köra ännu närmare varandra och därmed utnyttja spåren bättre.

  På området landsvägstrafik forskas det på system där bl a bussar skall ha sändare, vara en sorts ledare på vägen, och bakomvarande trafik kopplar in sig och styrs av bussen. Alla fordon rullar då i samma hastighet, bromsar samtidigt mm mm.

  Fast, sjutton vet om jag vill transporteras helt och hållet av datorer i stället för av tänkande människor och marginaler.

  Det säkraste är säkert, som en debattör skriver, fler spår i bredd.

 9. Om man skall jämföra trafikintensitet så borde det vara:

  4 – 5 spår mellan Göteborg C/Sävenäs och Alingsås.
  Med fjärrpersontåg via Bergslagbanan till Angereds bron -(tunnel)- till Floda – Alingsås.

  3 spår Göteborg C – Varberg.

  3 spår Göteborg Lärje – Älvängen.

  2 spår Göteborg C – Stenungsund.

 10. Ja, det ser mörkt ut för SJ. Åker ofta mellan Alingsås och Göteborg och föredrar alltid att åka med dem, de är snabbare, bekvämare och nästan 50% billigare. Förstår inte hur det går ihop men tydligen åker folk med Västtrafik trots att en enkelbiljett kostar nästan 90 kronor.

Kommenteringen är stängd.