Rätt och fel i kollektivtrafiken

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Biljettkontrollanter som grep och kvarhöll Jeanette Halldin på en spårvagn för tre veckor sedan frias av stadsjuristerna i Göteborg.

Filmerna från övervakningskamerorna ombord på spårvagnen visade att Halldin inte betalade vid påstigning utan först sex minuter senare när kontrollanterna kom ombord.

Stadsjuristerna som utrett händelsen anser att kontrollanterna hade rätt att gripa och kvarhålla Halldin.

Den som använder kollektivtrafiken utan att betala gör sig skyldig till bedrägligt beteende vilken kan ge fängelse i sex månader.

Därmed har var och en som upptäcker brottet, exempelvis en biljettkontrollant eller en medresenär, rätt att gripa och kvarhålla den personen i väntan på polis.

Stadsjuristerna  lutar sig mot Högsta domstolen som tolkat rätten till envarsingripande som att gripande och kvarhållande är tillåtet även om det föreligger osäkerhet om personen i fråga faktiskt är skyldig till brott.

Men tolkningen är inte självklar och man kan diskutera proportionerna mellan brottet och formerna för överlämnadet av den så kallade tilläggsavgiften.

Det öppna systemet i Göteborg utan spärrar och utan visering av biljetterna av förarna medför att det måste finnas någon form av biljettkontroll. Annars sjunker betalningsmoralen snabbt så djupt att skattebetalarna får stå för hela notan.

Men med tanke på det komplicerade pris- och biljettysstemet som Västtrafik sedan några år tillämpar behöver vi en översyn av kontrollverksamheten.

Det är inte enbart de som medvetet fuskar som åker buss och spårvagn i Göteborg utan giltigt färdbevis.

När Västtrafik i början av året berättade  att man skulle börja annonsera var och när en del av biljettkontrollerna skulle äga rum lovade man också att tillåta att resenärer som registrerat sitt periodkort och glömt det kunde uppvisa det i efterhand mot en avgift på 150 kronor.

Kanske kan det finns fler resenärer som vill betala för sin resa men inte lyckas.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

11 kommentarer om “Rätt och fel i kollektivtrafiken

 1. Om man inte kunnat betala, för att automaterna inte fungerar, eller att föraren har glömt hur det fungerar. Så behöver man inte betala tilläggsavgift, utan enbart resans pris. Allt enligt Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

  Ska inte blandas ihop med Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Där inte ej fungerande automat är tillräckligt för att undkomma extra avgift.

  Finns även andra som slipper tilläggsavgift, enligt ålder, bristande lokalkännedom, osv

 2. Fruktansvärt många dumma okunniga insändare.Jag vet faktiskt något som tidigare jobbat som bussförare.
  Har resenären åkt sex hållplatser utan att stämpla ska självklart böter utfärdas.
  Kontrollanter bör vara civilklädda och jobba två och två.
  kontrollavgiften bör sänkas till 500 kronor så att den kan betalas direkt till kontrollanten om inte resenären kan så blir det 1 200 kronor och den vanliga proceduren.
  Sluta upp med att kontrollera avstigande resenärer, det är fullständigt galet att storma fram som Gestapo på hållplatser.
  Vem kan säga att det är motiverat att kollektivtrafiken kommer att öka så mycket som Västtrafik påstår?
  Trams.
  När det regnar kan man inte sitta på bänkarna i den nya bussterminalen Nisseplattan.Bänkarna blir blöta ?????
  När blir spårvagnsringen färdig?
  Nyström får pris för vadå? För att han inte för fram kritik eller vad för nåt annat?
  Hemsk resa idag, föraren kunde inte backa med ledbuss och därefter körde fruktansvärd dåligt, mer jobb till verkstan på spårvägen.
  Tre gånger i rad har förare på 58:an kört i hållplatskansten vid SKF, mer jobb för Veolias verkstad.
  Många bussförare förstår inte svenska.

 3. Jag åker spårvagn till och från jobbet, resan tar fem minuter. På de fem minutrarna ser jag nästan varje dag resenärer som tror att de stämplar in sina kort, men som inte gör det. De vill betala, men lyckas inte. De blir ofrivilligt tjuvåkare.

  En del viftar snabbt med kortet framför kortläsaren så att den blinkar rött och piper och går sedan och sätter sig utan att märka eller bry sig om att instämplingen misslyckades. Många försöker stämpla in flera på samma kontoladdningskort men gör fel; antingen så gör de samma procedur som för en person men de gör den två gånger (med resultatet att de stämplar ut den första instämplingen) eller så gör de precis som man ska men missar att trycka på K-knappen (vilket gör att de stämplar in en person i en zon).

  Visst kan man tycka att dessa resenärer är slarviga och får själva ta ansvaret för om de får en tilläggsavgift vid biljettkontroll. Men problemet är ju att det är bara en mycket liten andel av alla som gör fel som ”åker dit” och alla andra betalar helt enkelt för lite, fast de VILL göra rätt för sig.

  Det borde ju Västtrafik se som ett problem, att de förlorar biljettintäkter inte bara från de som medvetet tjuvåker utan också från de som faktiskt vill göra rätt för sig. Biljettsystemet de köpt in är alldeles för komplicerat i sin nuvarande utformning för att resenärerna ska kunna sköta det själva.

 4. Gratis kollektivtrafik?? Jag bor i Nossebro och varför skall jag bekosta några snåla göteborgares resor med deras spårvagnar? Vi har busslinjer som går med 2 timmars mellanrum till antingen Sollebrunn eller Vårgårda… Vi måste annars ta bil för att ta oss utanför Nossebro. Att påstå att gratis kollektivtrafik är solidariskt är rent skitsnack. Eftersom Västtrafik ägs av HELA regionen så blir vi i kommuner med dålig eller värdelös kollektivtrafik lidande ekonomiskt för att någon tjomme i Göteborg skall kunna åka gratis på sin spårvagn. Nä, ska det vara rättvist så vill jag (nej, jag KRÄVER) att man bekostar min bensin och min bilskatt. Undrar hur många göteborgare har lust med det? Nä, tänkte väl det..! Betala för er som vanligt folk och bete er också på era vagnar!

 5. En stor del av diskussionen tycks röra huruvida kontrollanterna följt regelverket/de formella ramarna för hur de ska agera eller inte. Även om det då visat sig att de följt sina direktiv kan det nu vara dags att snarare fundera över varför folk blir så upprörda över hur just dessa formella ramar fungerar. Uppenbarligen väcker dessa visserligen etablerade ramar för hur kontrollanter ska agera ont blod, och då kanske dessa bör ändras. Eventuellt kan det då också vara så att den strafflika dimension på boten (eller s.k. tilläggsavgiften) som uppgår till 1200 skr om man inte har betalt biljett, inte står i proportion till andra felsteg som medborgare tycker är av liknande dignitet. För den summan kan man ex. felparkera några gånger, medan man på spårvagnen riskerar att hamna i handgemäng med kontrollanter. Kan det helt enkelt vara så att när man hör denna summa så blir många så upprörda över dess omfattning att kontrollanterna tror att passageraren blir aggressiv. En annan enkel fundering är då förstås om inte det med facit i hand hade fungerat lika bra med konduktörer som istället för de tre numera smått militärliknande gestalter som kontrollerar biljetter säljer biljetter direkt på tåget. Det kanske inte går att rationalisera bort all service (som per definition borde bestå av en icke-aggressiv relation mellan företag och kund) i en verksamhet som just bygger sin affärsidé på service.

 6. Som vårt systemet ser ut nu har Halldin gjort sig skyldig till fuskåkning verkar det som. Men vårt nuvarande system är inte alls bra och i grunden väldigt odemokratiskt. Göteborg har som alla andra städer i världen stora klassklyftor och ett påfallande segregation. De som fuskåker på spårvagnen tillhör inte en gynnad grupp av det vår stadsminister kallar ”vanliga människor”. De är inte heller ”dåliga”, ”förkastliga” människor som samhället borde bura in. De är unga människor, lågavlönade människor och arbetslösa människor. Personer som inte har ett val och hellre tar risken att få betala ”tilläggsavgiften” än att behöva betala vad det kostar att resa varje dag. Vi har ett samhälle idag där medelklassen gynnas enormt och där svagare grupper får det allt sämre. För en person inom medelklassen är det tråkigt men ingen katastrof att få en ”tilläggsavgift”. Jag känner inte Halldin och vet inget om hennes bakgrund men en inte så vild gissning är att det faktiskt ÄR en katastrof för henne att få betala 1200 kr.

  Kollektivtrafiken borde vara helt skattefinansierad och därmed gratis för alla. Då slapp vi alla kontrollanter och alla betalsystem med allt vad det innebär i lönekostnader, underhåll m.m. Alla utom de allra rikaste i samhället skulle gynnas av detta. Ja även ”de vanliga människorna” dvs. medelklassen. Detta är ingen utopia utan helt ekonomiskt möjligt. Tidningen ETC har med hjälp av ekonomen Sten Ljunggren räknat ut detta. Läs mer här: http://goteborg.etc.se/nyhet/majoriteten-tjanar-pa-fri-kollektivtrafik

  …och ja, jag betalar för min resa.

 7. Jag tycker det är skamligt av median som rapporterat dessa händelser att missa få ut sådan fakta om att personen hade åkt fem hållplatser. Jag har varit under tron att personen i fråga gått på samma hållplats som kontrollanterna eller möjligen hållplatsen innan.

  Detta är ett solklart fall för fuskåkning. Undrar om övervakningvideon visar om hon sitter med kortet ”redo” att stämpla?

  Man kan ha synpunkter på hur man höll fast kvinnan men faktum kvarstår att hon hade inte stämplat på fem hållplatser och försökte också smita från platsen.

 8. Kortsystemet fungerar uruselt. Reste i helgen och följde alla konstens regler men ändå blev det så att ena vägen gick resan på 128 kr och åt andra hållet 96 kr. Enligt prisuppgift från hemsidan skulle det kostat 97 kr. 30% högre blev det alltså ena vägen. Systemet fungerar inte.
  Trots detta så är det så att det inte bara räcker att stämpla när man ser en kontrollant. Om hon inte visste hur hon skulle stämpla kunde hon frågat föraren. Att systemet är dåligt är inget skäl för att inte betala.

 9. Ahh… det där systemet som VT skaffade oss kan jag fortfarande inte förstå varför de betalade för. Ingen har fått stå till svars för det heller. Att vara göteborgare är som att vara med i världens största ”prank”. Eftersom elendet aldrig tar slut… det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter…

  Hur får vi tillbaka det som vi hade? Det som fungerade.

 10. Man märker tydligt på olika inlägg och kommentarer på olika sidor vilken naivitet som finns bland allmänheten, dvs bland dom som inte har ett serviceyrke. Många av er verkar tro att alla kunder sköter sig så himla bra hela tiden, att alla vill göra rätt för sig och att alla som råkar ut för någonting är offer.

  De flesta av oss som har ett serviceyrke kan nog intyga vilka svin till kunder som ibland dyker upp. De flesta kunder sköter sig givetvis alldeles utmärkt, men det finns en del, kanske en på 1 000, som i olika grad och på olika sätt ska krångla. Och sett till hur många som åker med kollektivtrafiken blir det till antalet rätt så många som inte sköter sig och det är bråkstakarna som märks.

  Dessa bråkstakar har alls ingen avsikt att sköta sig, genom att betala för sin resa. De vet mycket väl hur biljettsystem mm fungerar (eller så vill de inte lära sig, men doe är ute efter att smita undan på olika sätt och dom är absolut inga offer.

  Ärliga personer som vill göra rätt för sig, som har försökt förstå biljettsystemet, men kanske ändå inte lyckats, är ofta rätt lätt att skilja ut från bråkstakarna. Det brukar bla märkas en tydlig skillnad på attityden mellan dessa två kategorier kunder. Har man en trovärdig förklaring och en ödmjuk attityd brukar det lösa sig.

  Som alla har kunnat läsa de senaste dagarna har den vecka som kontrollanterna varit ur tjänst gått med rejäl förlust för Västtrafik i uteblivna intäkter för uteblivna stämplingar, vilket med all önskvärd tydlighet visar att kontrollanterna behövs. Skulle dom tas bort skulle vi ha långt fler resenärer som skulle ta sig friheten att inte betala.

 11. Resenären som blev tagen av kontrollanterna ville betala för sin resa när hon såg kontrollanterna, och hon lyckades snabbt med detta. När kontrollanterna inte finns i närheten, är det många som inte vet hur man gör eller tycker det är krångligt med att betala.

Kommenteringen är stängd.