Så värnar vi GP:s trovärdighet

Trovärdigheten är en av Göteborgs-Postens viktigaste tillgångar. Ni läsare ska kunna lita på att vår journalistik är sann och relevant. På redaktionen för vi dagligen samtal om nyhetsvärdering och vinklar.
Vårt uppdrag är att berätta vad som sker och försöka förklara varför. All pressetik bygger på en avvägning mellan allmänhetens behov av information och enskildas rätt till integritet.

En vanlig frågeställning handlar om namnpubliceringar och utpekanden. Publicering av namn på personer som varit inblandade i ett negativt sammanhang kräver genomtänkta överväganden:
· Ska personens namn publiceras?
· Ska personen pekas ut, även om namnet inte skrivs ut?
· Ska personen vara fullständigt anonym?
Eftersom varje publicering är unik finns det inga standardsvar. Det är precis det som ansvariga utgivarskapet handlar om, att göra väl grundade bedömningar vid varje enskilt publiceringstillfälle.
Den som fått andras förtroende eller har stort inflytande över andra människor omfattas i högre grad av allmänintresset än andra. Därför publiceras ofta namn på politiker och personer med ekonomiskt inflytande även i ansvarsutkrävande eller misskrediterande sammanhang. Det är dock viktigt att personer som namnges eller pekas ut i ett sammanhang där de kan lida publicitetsskada också erbjuds möjlighet att bemöta kritiken, och att de får komma till tals med sina bästa argument.
GP följer de pressetiska regler som branschen enats kring. Dessa handlar om att ge korrekta nyheter, vara generös med bemötanden, respektera den personliga integriteten, vara varsam med bilder, höra båda sidor och vara försiktig med namn. Som stöd för att hålla pressetiken levande i det dagliga arbetet har vi ett dokument som vi kallar för GP:s etikbibel. Det har uppdaterats ett antal gånger under årens lopp, och nu har vi gjort det igen.

Du hittar vårt etikdokument på gp.se under länken http://info.gp.se/om-goteborgs-posten/17452-2/#hem

Där kan du läsa mer om hur vi resonerar i en rad pressetiska frågor.
Det är mycket som förändrar sig när det gäller journalistikens villkor. För oss som jobbar på en tidningsredaktion har möjligheten att rapportera i realtid skapat helt nya förutsättningar, som också ställer särskilda krav på omdöme. Trovärdigheten kommer alltid främst, men det är inte ovanligt att bilden av vad som händer växer fram i takt med att nya uppgifter kommer fram. En styrka med liverapporteringen är då just möjligheten att korrigera och uppdatera löpande. Viktigast är att vara tydlig med vad som är obekräftat och ge er läsare en möjlighet att värdera uppgifterna.

På pressombudsmannens hemsida hittar du de pressetiska reglerna: http://www.po.se/regler/pressetiska-regler

7 kommentarer om “Så värnar vi GP:s trovärdighet

 1. Trovärdigheten är medias enda valuta, naggas den i kanten så är det kört i slutändan då folk helt enkelt tröttnar på att betala. Jag vill gärna betala för GP men då är ärlighet ALLTID nyckelordet, ingen progaganda.

 2. Jag själv läser mest GP, Aftonbladet och Expressen i antisyfte. Genom att ta del av era lögner får man samtidigt en vägledning in i vad som är sant. Tycker det fungerar mycket bra. Ni får mig verkligen att tänka.

  1. Du tar verkligen i om du beskyller oss för att ljuga, men det glädjer mig att vår journalistik får dig att tänka.

 3. Pressetiska regler……..från 50-talet. Kommunisten Sigvardsson jublar. Allmänheten tycker att ni befinner er på ett sluttande plan. Märkt det ?

 4. Eftersom du inte vill ha några kommentarer om förändringar av papperstidningen får du några synpunkter här.
  Dialogen med läsarna bör ökas ut även i tidningen och inte bara på sociala medier.
  Fria ord bör få minst en helsida varje dag, och ta tillbaka den omtyckta chatten (minst en dag i veckan) och presentera en stor del av ”inslagen” på en helsida under helgen.

 5. När det gäller trovärdighet är det en lång bit kvar för GP framförallt när det gäller den politiska rapporteringen och dom tvivelaktiga artiklarna om Västsvenska paketet inkl. Trängselskatten. Dom senare får väl också räknas mer till politisk rapportering än försök att förmedla fakta.

Kommenteringen är stängd.