FLER ÄN NÅGONSIN LÄSER GP

Med en noslängd vinner GP före Svenska Dagbladet titeln Sveriges näst största morgontidning. Det visar årsstatistiken från såväl TS Media som från Orvesto Konsument. Här i Storgöteborg har Göteborgs-Posten ett ännu stadigare grepp. GP är den av storstadstidningarna som når absolut flest läsare på sin hemmaplan. 35 procent av alla i Göteborgsregionen läser GP:s papperstidning varje dag. Motsvarande siffra för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i Storstockholm är 25 respektive 12 procent.

Sett över tid tappar GP, precis som alla andra tidningar, pappersläsare. Detta samtidigt som läsningen i mobilen och på webben växer snabbt. Under förra året ökade antalet sidvisningar online med 30 procent jämfört med 2014, en ökning som vi sett accelerera än snabbare under de första månaderna i år. Totalt sett är det fler läsare än någonsin som väljer GP – online eller i pappersform.

Det är också spännande att allt fler upptäckt eGP, som inte ska förväxlas med nyhetssajten gp.se. Nyhetssajten är gratis för läsaren och finansieras av digitala annonser, medan eGP är en kopia av papperstidningen som ingår i pappersprenumerationen, men som man också kan prenumerera på separat. Läsningen av eGP ökade förra året med 77 procent. I snitt läser mer än 51 000 personer eGP varje dag.

När jag gläds över GP:s digitala framgångar får jag alltid frågor från pappersläsare som tolkar detta som att vi inte längre bryr oss om papperstidningen. Inget kan vara mer fel. Så länge som läsarna finns kommer papperstidningen leva vidare – och vi kommer att fortsätta att utveckla och förbättra innehållet.

Vi vet att väldigt många älskar papperstidningar och inte kan tänka sig en morgon utan sin tidning. Samtidigt har vi också en växande skara som vill ta del av nyheter online, alldeles oavsett tid på dygnet. På sikt är inte heller distributionsformen det avgörande.  För mig som publicist är innehållet och den roll som medierna spelar i samhället mycket viktigare. Ett öppet samhälle och en fungerande demokrati förutsätter kvalitetsjournalistik som tillhandahåller information och bidrar till att människor fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor.

Vårt uppdrag är att erbjuda innehåll som berör och påverkar samhällsdebatten. Sedan är det av underordnad betydelse om GP:s innehåll levereras i form av en papperstidning sju dagar i veckan, eller återfinns i digital form. Viktigast är att GP:s journalistik är angelägen, relevant och efterfrågad.

Länk till TS Medias upplagestatistik för 2015

Länk till Orvesto Konsuments räckviddsrapport för 2015