Nyhetsarbetet allt viktigare

Ett öppet samhälle och en fungerande demokrati förutsätter kvalitetsjournalistik som bidrar till att människor fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. Här har GP en viktig roll att spela. Stort tack för det gångna året! Tack för all förståelse och alla uppmuntrande tillrop som vi på GP fått sedan Stampen i slutet av maj ansökte … Läs mer ››