GP mörkar inte – vi tar ansvar

Det finns en växande misstro mot etablerade medier. En del av misstron beror på okunskap. Därför är det viktigt att vi blir bättre på att förklara hur vi arbetar och vad som ligger bakom våra publicistiska beslut.

I måndags drog branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) igång en informationskampanj som handlar om mediers trovärdighet. Kanske har du har sett annonserna i Göteborgs-Posten och andra tidningar under veckan? Annonser som handlar om varför svenska medier sällan publicerar namn och bild på brottsmisstänka personer.

Bakgrunden till kampanjen är den misstro som vi på landets redaktioner allt oftare möter. Vi anklagas för censur och för att mörka sanningen när vi inte namnger misstänkta eller skriver ut signalement på eftersökta gärningsmän. Ofta handlar det om en förväntan att få en förutfattad mening bekräftad – att den misstänkte är av utländsk härkomst. I polisrapporten kan det stå att förövaren ”uppges ha utländskt utseende”, och när det sprids på nätet tar anklagelser om ”PK-media” och mörkning fart.

Ansvarstagande medier namnger ytterst sällan personer som inte är dömda, och ansvarstagande medier är generellt försiktiga med alla typer av signalement. Signalement är, särskilt i ett tidigt skede i en brottsutredning, väldigt osäkra. Vi har ingen möjlighet att kontrollera om signalementet stämmer och det finns risk att vi sprider felaktiga uppgifter.

Att en förövare uppges ha utländskt utseende är också väldigt vagt. Vad betyder utländskt utseende? Drygt 20 procent av landets innevånare är födda utanför Sverige eller har två föräldrar som är det.

Det är domstolar som dömer brottslingar. Inte medier. Därför undviker vi i de flesta fall att identifiera misstänkta. Vi tar hänsyn till dem vi skriver om, och till deras familj och anhöriga.

Dessa publiceringsbeslut handlar inte om mörkning eller censur, utan om genomtänkta avväganden mellan allmänhetens intresse och behov av information och enskildas rätt till integritet. I Sverige har vi en långtgående tryck- och yttrandefrihet som ger medier stor frihet att publicera nyheter och åsikter. Det är raka motsatsen till censur, en viktig hörnsten i ett öppet samhälle och något som vi värnar om. Lagstiftningen bygger på frihet under ansvar. För att inte öppna för inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten har medierna enats om ett självsanerade pressetiskt system med de pressetiska reglerna som grund. Syftet är ytterst att ge enskilda personer skydd mot publicitetsskador.

Med sin informationskampanj vill TU sprida kunskap om detta – om hur vi arbetar och om pressetik. Mediers trovärdighet har ifrågasatts förr. Men med en stor skillnad. Tidigare har misstroendet baserats på att allmänheten vill att media ska vara försiktigare och visa större hänsyn. I dag önskar många motsatsen. Eftersom en del av misstron beror på okunskap så är det viktigt att vi blir bättre på att förklara hur vi arbetar och vad som ligger bakom våra publicistiska beslut.

Tidigare blogginlägg: Därför följer GP de pressetiska reglerna.

Läs också: GP:s Etikregler

19 kommentarer om “GP mörkar inte – vi tar ansvar

 1. Det har ju skett en publicistisk-härdsmälta hos er, som hos den övriga etablerade svenska median, och ni borde tillsätta en haverikommission. Göra en revision av den egna organisationen med sanningen som ledord. Visar ni lite självinsikt om den egna organisationens fel och brister, så kanske ni kan locka tillbaka prenumeranter. Men fortsätter ni leta efter felet hos läsarna kommer ni bara tappa än mer.

 2. Tycker att GP ändå verkar ha inlett en resa mot rapportering som känns mer relevant och trovärdig än vissa andra inom den sk. gammalmedian.
  Men fortsätt jobbet. Våga mer! Det bör inte vara så att oron för felrapportering minskar ert värde för oss kunder. Säg som det är och mörka inte fakta, och göm er inte bakom påstående som att det kan försvåra polisiärt arbete etc.
  Vi vill ha så mycket ofiltrerad och ocensurerad journalistik som möjligt! Då kommer jag tipsa mina tonåringar om vilket media man skall lita på.

 3. Lika lite som politiska partier skall bry sig om andra partiers värderingar, för det är mellan partiet och väljarna. Jo väljarna är dem som avgör hur sammansättningen i riksdagen ser ut. Det är de som avgör vem/vilka partier som övriga partier skall samarbeta med. Det är alltså inte upp till töntarna i c eller L att avgöra. Angående GP:s (och övrig slaskmedias) försök att styra folks åsikter vad gäller allt mellan himmel och jord, däribland signalement på kriminella. Det är inte ”journalisters” ”ansvar” att taga. Ni har en djävla uppgift och det är att rapportera det som händer, inget annat. Att agera mot det som är åt helvete, det jobbet ligger på våra politiker. Att tycka om saken det är helt och hållet upp till läsarna, och detta oavsett vad några vänstermarinerade vänster”journalister” tycker. Ni kan ha en ledare där ni tycker, utanför den ledarsidan skall ni hålla käft och tassarna borta. Görs inte detta då kommer det bli restriktioner på er utgivningsrätt. Klarar ni inte detta då måste jag hålla med Alice, byt jobb!

 4. Ceclia Krönlein!
  Det är inte utan ett stort intresse som jag läste din blogg om ”GP mörkar inte – vi tar ansvar”. Men gör ni verkligen det? Det är synnerligen viktigt att det ni tar upp och rapporterar om är korrekt och sakligt och det är här ni trampar fel i ert journalistiska arbete. Du hävdar att ni ofta möts av en misstro hos läsarna, något som ni på landets redaktioner allt oftare möter. Skälet till detta ligger, självklart inte inte hos era läsare, utan är en följd av er eget journalistiska arbetssätt och hur ni presterar och presenterar ert uppdrag.

  Slående, för mig när jag läser ditt inlägg, är, att du hävdar att en del av misstron mot medierna (inkl GP) beror på okunskap!
  ”Okunskap” – men hos vem finns denna? Av ditt blogginlägg framgår att okunskapen, den finns hos gemene man och absolut inte inte inom din egen journalistkår. Men jag är inte så säker på att du har rätt. Den individförminskande attityden som du sätter upp gent emot era läsare är en ren skymf.

  Läsaren av idag är med upplyst och kunnig än vad ni antyder. Därför blir ansatsen att kritiken mot ert rapporterande bygger på okunskap helt fel . Det är hög tid att ni förstår att läsaren är fullt kapabel att ta till sig informationen utan särskilda pekpinnar.

  Er underskattningen av läsaren förmåga att ta del av lämnad information är hårresande. Du hävdar att ni anklagas för censur och för att mörka sanningen när ni inte namnger misstänkta eller skriver ut signalement på eftersökta gärningsmän. Skälet till att ni gör, som ni gör, har sin orsak i att ni påför läsaren uppfattningen att denne har en förväntan att få en förutfattad mening bekräftad – att den misstänkte är av utländsk härkomst. Hur vet du att det förhåller sig på detta vis? Det behöver inte alls vara så. En rak, konsekvensneutral rapportering, där sakfakta presenteras läsaren råder bot på journalisters oro att läsaren inte är kapabel att ta del av fakta.

  Vidare hävdar du i ditt blogginlägg att era publiceringsbeslut handlar inte om mörkning eller censur, utan om genomtänkta avväganden mellan allmänhetens intresse och behov av information och enskildas rätt till integritet.

  Jag kan hålla med dig om att den enskildes integritet måste värnas, men jag förstår inte hur du, som journalist, kan ”göra genomtänkta avväganden mellan allmänhetens intresse och behov av information” med mindre än att du själv går in med en förutfattad uppfattning om vad som är allmänhetens intresse respektive behov av information. För mig låter det som att ”vi journalister” har ett kompetensförsprång före läsaren. Lite elakt kan jag påstå att det du argumenterar för snarare kan ses som en självpåtagen åsiktsstyrning (censur).

  Underskatta inte era läsare – tvärt om – se dem som en resurs i er fortsatta journalistiska gärning. Utan dem kommer tidningsdöden att slakta många inom ”gammelmedia”

 5. Jag behöver inte genomföra en informationskampanj som handlar om min trovärdighet. Skulle vara förfärligt om så var fallet. Inget jag vill ha i mitt CV. Nu har ni det i ert. Så lycka till med er golgatavandring. Alla vet hur det slutar.

 6. Med påståenden som ”En del av misstron beror på okunskap” försöker du flytta över ansvaret på läsarna, bara för att er vinklade agenda-journalistik inte accepteras. Typ ”du är dum”, vilket är ett barns försvar.

 7. Ha ha ha, vad ynkliga ni är!

  ”Vi anklagas för censur”
  Din kommentar inväntar granskning.

 8. Jag tycker att vissa av kommentarerna här är lite väl orättvisa, för det märks ändå att ni på GP försöker ge en helhetsbild av nyhetsrapporteringen. Och där nyhetsartiklarna brister balanserar ni upp med era klarsynta och synnerligen skickliga ledarskribenter.

  Om man tar exemplet med ”Undgomar hotar barn i Majorna”, så är ni verkligen heltäckande:
  http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/vi-m%C3%A5ste-k%C3%B6ra-barnen-till-skolan-1.4134002
  http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/ungdomar-hotar-barn-i-majorna-1.4133994
  http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/bilden-av-majorna-g%C3%A5r-is%C3%A4r-1.4135162

  Först, all heder till er att ni synliggör brottsoffren och deras föräldrar. I nyhetsrapporteringen rent generellt läser man ofta om siffror, men bakom dessa siffror gömmer sig massvis med brottsoffer som sällan får upprättelse. I den sista artikeln blir det även tydligt vilken faktaresistens S-styret besitter.

  Marina Johansson säger ”Alla kanske inte delar bilden av hur det sett ut. Bilden av att barn inte vågar går till skolan har inte nått oss och vad det beror på vet inte jag.”.
  När både polis och föräldrar påtalar ett allvarligt problem bör man förutsätta att dom talar sanning och inte göra det till en tolkningsfråga. Där skulle ni på GP kunna sätta mer press på politikerna och inte låta dom svänga sig med ”alternativa fakta”.

  Sist, ni skriver inte ut om det är invandrare eller inhemska ungdomar i gänget, utan säger istället att dom är hemmahörande i andra stadsdelar. Detta irriterar säkert en del SD-väljare, men läser man mellan raderna fattar man ändå att det handlar om ett invandrargäng. Då är frågan, ska ni skriva ut om förövarna är invandrare? och för vems skull i så fall?

  Jag upplever att många av mina vänsterorienterade vänner befinner sig i en slags filterbubbla, där man är skrämmande opåläst av vad som faktiskt händer i staden. Så för deras skull vore det bra med en rapportering som inte lämnar några frågetecken. Personer som begår grova brott gentemot andra har liksom förverkat sin rätt till anonymitet och bör inte skyddas, oavsett om det rör sig om inhemska eller invandrade kriminella.

  Bör nämna att jag är för invandring, men inte utan villkor. Begår man brott under de fem första åren bör man inte få stanna. Det finns hederliga hårt arbetande invandrare som blir utvisade pga. sjuka regler, dessa personer bör verkligen få stanna, medan brottslingar bör utvisas.

  Tack för att man fick kommentera! Förstår att ni inte har kommentarer på överallt, då det skulle fordra alltför mycket moderering.

 9. Hej.
  Jag måste nog ändå ta GP i försvar något eftersom Alice T är en av få journalister som faktiskt vågar skriva vad vi vanliga människor tycker o tänker.
  De flesta andra journalister är så hårt styrda av pk:ismen att man inte vågar lyfta fram alla problem som finns i detta land.
  istället för att fokusera på problemen i skolan, sjukvården, polisen, intregrationen, förortsproblemen, våldtäktsepdemin. Det enda journalister har för ögonen är att smutskasta personer som med en annan åsikt än deras egen. December överenskommelsen hyllades av media… rent fruktansvärt att leka med demokratin på detta vis, men likväl hyllades den av pk media.
  samma sak pågår nu när det bara skrivs negativa artiklar om USAs president, hur kan allt vara negativt?

  Johan

  1. Håller med om att Alice T är ett undantag, på gränsen till ett lysande undantag.

  2. ”Vad vi vanliga människor tycker”? Intressant att du törs dra med sådana begrepp när du bara har 13% medhåll från oss ”vanliga svenskar”. Skall vi dra en vild gissning på att vi lever i en prominent vit förort med hög inkomst och har lika mycket insikt i hur invandrare har det i detta landet som min hund? Jag tycker det låter som ett resonligt antagande och gör således detta vedertaget, för så får man ju tydligen göra i denna debatten om man är svensk och det är ju jag. Flytta ut i förorten och var skillnaden du vill se i samhället. Arten behöver inte dig och det gör inte sverige heller, så snälla dra någonstans där du inte påverkar något av dessa med ens en ynka röst i ett val – således föreslår jag åt helvete.
   En art, en planet. Inte mer och inte mindre, din inskränkthet till trots.
   Om ”Alice T” representerar vad gemene man faktiskt tycker i detta land idag så är vi bortom förlorade och en skam för mänskligheten.

 10. Du säger att: ”En del av misstron beror på okunskap.”. Vore det inte bättre att fokusera på den misstron som bygger på kunskap. När man läser din artikel får man för sig att du tycker att problemen med misstron framförallt ligger hos ”läsarna” inte hos medierna. Tror detta är en ganska dålig utgångspunkt om man vill öka förtroendet för medierna.
  Mitt generella intryck av journalistkåren är att dom mer och mer ser sig själva som någon sort intellektuell elit som har som uppgift att utbilda den okunniga folkmassan.
  Bara för att man kan uttrycka sig via skrift i tidningar bättre än andra, så har man liksom fått för sig att ens åsikter är mer värdefulla.

 11. Att läsa denna surrealistiskt indoktrinerande smörja är precis vad jag förväntar mig av någon som jobbar på gp. Jag har läst gp så länge jag kan minnas, tidningen var alltid en del av frukostbordet under hela min uppväxt, och fram tills för ungefär två-tre år sedan var det fortfarande en bra tidning – sen hände något. Alla ledare blev vinklade, artiklar hade en solklar politisk ståndpunkt och det man en gång i tiden kallade god journalism förkastades för att fortsätta sälja tidningar. Ni tar ansvar? Ja, på samma sätt som jorden är platt och gud hör böner – ser vi tråden än?
  Ni tog in flera skribenter av utländsk härkomst och många av oss jublade över att det inte var så färglöst som på KKK’s årsstämma, förstå besvikelsen när budskapet dessa börjar skicka ur sig är en homage till trångsyntheten hos just KKK.
  Publicera bilder när förövraren är utländsk går ju jättebra men att publicera bilder på tex Soilders of Odins medlemmar som misshandlar människor skulle ju aldrig gå för sig, de är ju ariska och goda medborgare verkar det som.
  Vill du ta lite ansvar? Vill du försöka göra saker bättre? Vill du se en förändring åt det bättre?
  Sparka varenda ledarskribent, be om ursäkt för ditt agerande i denna populistiska tid och avgå. Det är inte svårare än så.
  Det ni nu gör går att hitta massor av exempel på genom historien, men då ni publicerat stora artiklar om förintelsen till minne av befrielsedagen så tar vi det som exempel: hur såg tyska tidningar ut före lägrena började byggas? Jag låter dig kontemplera denna själv och hoppas fan du skäms när du gör det.
  Lita på tidningar och journalister är något som många av oss är villiga att göra igen när och om ni börjar göra erat jobb och tar tag i vinklingen av det som publiceras, fram tills dess så duger eran tidning knappt som en bränsle till våra kaminer.
  Denna kommentar lär garanterat inte få finnas kvar i så många minuter, för ni vill inte läsa den och det är er fria vilja att inte behöva göra det, men då är ni verkligen i fel yrke och av fel anledningar. Jag hade rekommenderat ett jobb på hovet, det verkar likvärdigt i den impregnering mot kungskap som man nu får läsa när man öppnar upp gp.

  1. ”Jag hade rekommenderat ett jobb på hovet, det verkar likvärdigt i den impregnering mot kungskap som man nu får läsa när man öppnar upp gp.”

   …ibland vet man inte om folk är seriösa.

 12. Hej Cecilia,

  Låt oss ställa oss följande fråga; vad är läsarnas förväntningar och förväntade nytta av media?

  Tidigare skulle jag ha svarat; Medias uppgift är att granska makten och vad som sker i samhället och förmedla detta till allmänheten så att allmänheten får rätt beslutsunderlag för att utöva sina demokratiska rättigheter.

  Med facit i hand kan vi konstatera att det inte är så ni har skött er uppgift. Genom att du och dina kollegor systematisk valt att utlämna det mesta av den information som utmålar invandringen som något negativt har ni i betydande grad medverkat till allmänheten inte fått en bild som stämmer med verkligheten avseende invandrings konsekvenser för Sverige.

  Låt oss ta signalementen på brottslingar som exempel. Jag avslutade min prenumeration på GP när jag vid några tillfällen konstaterat att när ni återger Polisen signalementen på gärningsmän systematisk utelämnar beskrivningar såsom ”utländsk utseende” och liknande. Vid dessa tillfällen nämner ni inte ett ord om att ni tagit bort innehåll ur signalementet vilket är direkt vilseledande för allmänheten då endast ett fåtal kommer gå in på polisen hemsida och läsa signalementet även där och göra samma upptäckt som jag. Om Polisen som måste anses vara mer rutinerade på att utreda brott än GP väljer att ta med denna uppgift om ”utländsk härkomst” borde den väl rimligen kunna anses relevant i sammanhanget och inget som ni godtyckligt kan censureras? Det är inte särskilt långsökt att peka på att Ert agerande försvårar polisens utredning.

  Om du och dina kollegor hade rapporterat konsekvensneutralt istället, tror du då att Svenska folket hade accepterat den okontrollerade invandring som skett och de konsekvenser med skjutningar, handgranater, våldtäkter astronomiska bidragskostnader osv. som först på senare tid kommit fram genom alternativmedia? Jag har mycket svårt att tro det. Hade vi haft samma politiskt styrande partier? Jag har svårt även att tro det. Svenska folket hade stoppat denna galenskap i tid om ni hade gjort ert jobb.

  Ni är med andra ord medskyldiga till att detta inträffat genom att ni underlåtit att utöva ert uppdrag på det sätt som förväntas av er. Ni har undanhållit och förskönat fakta om invandring, ni har brunstämplat folk och i slutändan vilselett det svenska folket. Sverige har blivit ett mycket farligare land att leva i och elementära välfärdsfunktioner som sjukvård och polis håller på att haverera. Jag tycker ni borde ställas till svars för att ni svikit och vilselett det svenska folket systematisk, dina pressetiska regler kan inte skyllas för detta, det är ni journalister i er åsiktskorridor som själva drivit den här agendan.

 13. Ni finner alltid skäl för ert engagemang och era artiklar. När ni nu åberopar okunskap som anledning till misstron mot media anser jag att det många gånger är fel. Som medborgare och född, uppvuxen och fostrad i Sverige är jag trött på ert försvar av en hållning som många gånger är ihålig. När det gäller kriminalitet och brott anser jag att ni i alla lägen skall påvisa alla fakta kring gärning, offer och förövare. Offret ifråga skall givetvis skyddas vad gäller identitet men förövaren skall beskrivas på alla tänkbara sätt, ja jag väjer inte ens för namn och bild.
  Vi ser idag exempel på brott där förövaren publicerats med namn och bild i samma artiklar som offret, senast var det Lotta mordet, där förövaren gavs möjlighet att misshandla henne till den grad att hon avlider. Vi har exempel på flera liknande händelser där man däremot valt att hålla förövarens identitet ”hemlig” av den anledning att denne inte är medborgare i Sverige. När denne sen blir dömd för brottet och straffet för brottet är avklarat får förövaren ofta av humanitära skäl stanna i landet som vilken medborgare som helst. Då har vi övriga medborgare ingen kunskap om förövaren, vet ej hur denne ser ut, vart denne befinner sig eller när nästa brott kommer ske. I mina ögon har förövaren förverkat sin rätt till den humanism ni erbjuder och delar ut till dessa. Vi vill också kunna skydda våra kära och familj från dessa, men saknar informationen.
  Ni ställer inte heller de kritiska frågor som krävs gentemot myndighetspersoner, ni ifrågsätter väldigt sällan besluten som upprör människor. Senast var det den nioåriga flickan som skulle utvisas till Marocko pga av en ofullständig familjebild och en far i utlandet, samtidigt ges möjlighet för våldtäktsmän, mördare och grovt kriminella och Daesh terrorister att stanna och verka i landet. Ni anser att er konsekvensneutralitet är viktigare än att ifrågasätta beslut som är helt uppåt väggarna men gör istället ett ställningstagande genom snyfthistorier som ska väcka känslor hos medborgarna. Samma ställningstagande borde vara självklart i alla ärenden, artiklar.
  Vi kunde ta del av en ganska intetsägande debatt i Opinion live på SVT i veckan, där Belinda Olsson hade Sarah Britz och Jan Sjunnesson som gäster bla.
  Man diskuterade misstron mot etablerad media men Belinda ägnade den mesta tiden av inslaget med att samtala med representanterna från samma sfär som hon själv, J Sjunnesson fick ca 2 min av programtiden och det var givetvis målet, att inte låta honom komma till tals, sen kan man visa att man visst diskuterar obekväma frågor.
  Sanningen är den viktigaste informationen oavsett hur obekväm den än är, ni deltar dagligen i förvanskningen av densamma.
  Steffe.

 14. Det är ju lite fantastiskt att man kan kommentera det här blogginlägget, men varför har ni tagit bort kommentatorsfältet på andra ställen? Är ni inte intresserade av era läsares insiktsfulla kommentarer? Som skattebetalare har jag ju tvingats bidra till er tidnings överlevnad och då vore det inte mer än rätt att jag som läsare tillåts kommentera precis allting ni skriver. Jag är ju numera ändå något av en delägare, om än en motvillig sådan.

 15. Men tidningarna skriver ju ofta att gärningsmännen är män. Sen vaknar twitter och beskyller alla män för att vara det ena och det andra. Eftersom signalementen vid ett sådant tidigt skede är osäkra, varför skriva det? Jag vill mena att hudfärg är ett enklare karaktärsdrag att identifiera än kön – idag ser kvinnor och män ut hur som helst, delvis eftersom det är ett lätt attribut att påverka med klädsel, hår osv. Det är svårare att ändra hudfärg. Dessutom kan vi nog vara överens om att det är väldigt ovanligt att människor överlag förändrar sin hudfärg, förövare eller ej.

Kommenteringen är stängd.