Gjulem ersätter Arby i Gais

Och där kom bekräftelsen på den väntade förändringen i Gais. Sebastian Arby lämnar rollen som klubbdirektör och ersätts av Leif Gjulem, tidigare sportchef på ungdomssidan. Han får rollen som klubbchef. Det är Gais officiella hemsida som berättar nyheten  först, och 1894.se som intervjuar Leif Gjulem.

Leif Gjulems viktigaste uppgift blir att organisera kansliet, öka intäkterna och få balans i ekonomin.

Arby slutar i Gais vid årsskiftet.