Rimligt straff för Tolsa

Läser nu att Jari Tolsa får två matchers avstängning för förseelsen i onsdags, då han körde på en assisterande domare i matchen mot AIK. Det beslöt Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd i dag.

Det innebär att Tolsa är tillbaka i spel igen 12 januari borta mot Djurgården, och att han missar kvällens bortamatch mot HV71 och hemmamatchen mot Linköping 3 januari. Han döms dessutom att betala ett bötesbelopp på 9 000 kronor.

***

Här är nämndens motivering till beslutet – och beslutet:

”Av anmälan framgår att Frölunda reagerar på en offsideavblåsning från domaren. När domaren intar position på tekningspunkten där nedsläpp ska utföras, kommer Jari Tolsa skrikande emot domaren och kör på domarens högra axel, varvid denne får en kroppslig rotation. Jari Tolsa har anfört att han visserligen reagerar på en felaktig avblåsning samt att han touchar domarens högra sida men att kroppskontakten är så lätt att den omöjligt kan ha orsakat en rotation. Han har vidare anfört att han inte haft något uppsåt att åka på domaren.

Disciplinnämnden finner det utrett att Jari Tolsa reagerat på ett domslut och att han efter en diskussion med domaren avsiktligt kommit åt denne. Sådan fysisk kontakt är inte tillåten och ska regelmässigt leda till avstängning. Mot bakgrund av att kontakten är lätt kan påföljden stanna vid en avstängning motsvarande totalt tre matcher, varav en match omvandlas till böter.”

***

Vad tycker då jag om detta? Känns som Tolsa och Frölunda kommer lindrigt undan. Trodde nog på en längre avstängning. Tror även Kenta Johansson & Co pustar ut en smula inombords.