Ahdrians efterträdare utsedd

Frölunda Indians och Mats Grauers har hittat Mats Ahdrians ersättare. Rekryteringsprocessen är klar och antalet kandidater har krympt från 87 till tolv till fem till två – och slutligen en.
Vem det är vill dock klubben inte offentliggöra förrän den nye klubbdirektörens personliga kontrakt (säger man så även när det gäller tjänstemän?) är färdigförhandlat och vederbörande hunnit informera arbetsgivare och omgivning.
Frölunda har tidigare sagt att hela proceduren skall vara avklarad under andra halvan av januari – en tidsplan de alltså håller.
Tidigare klubbdirektören Mats Ahdrian entledigades av Frölunda 5 oktober.
Sedan dess har ordföranden Mats Grauers tjänstgjort som tf klubbdirektör