Valet i fokus på redaktionen

”Jag har kvar valbibeln” sa en luttrad samhällsreporter på GP under ett av veckans möten om det parlamentariska läget i landet. Valbibeln är det interna namnet på den manual GP:s redaktion alltid förbereder inför en valnatt. Ett detaljerat dokument med planering för tidningen sida för sida, minutspecifika lämningstider till tryckeriet, och planering för gp.se timme för timme med tv-sändningar, chattar och uppdateringar.
Årets valbibel har alltså inte lagts till handlingarna innan det nu är dags igen. Planeringen inför extravalet är igång och det saknas inte journalistiska uppgifter. De politiska partierna talar om utsträckta händer och ansvar, men frågan är om inte många tycker att de mest pekar finger sinsemellan. Jag har talat med vanliga GP-läsare som undrar: varför kan de inte bara komma överens?
I morgondagens tidning kommer vi att titta närmare på politisk prestige och det som experterna kallar ”blame game”, det vill säga det politiska spelet om att utse vem som bär ansvaret för den uppkomna situationen.
Vi har nu drygt tre månader på oss att ställa politikerna till svars, att skärskåda alternativen, förslagen, debatterna och att förse läsarna med beslutsunderlag inför valet. Det är en uppgift vi tar på stort allvar.
GP:s politiska reporter Gunilla Grahn-Hinnfors tror att det blir färre utspel i valrörelsen.
– Därmed blir det viktigt för oss att granska de förslag som faktiskt ligger. Enligt flera bedömare kommer integrationsfrågan och invandringsfrågan högre på agendan. Vad vill partierna där?
För partierna blir extravalet en chans att fundera igenom vad de kunde gjort bättre i den förra valrörelsen, och nå bättre resultat den här gången. På samma sätt har vi på GP gjort en eftervalsanalys om vår journalistik. Bland de saker vi och läsarna varit mest nöjda med finns chatten på gp.se, bevakningen av Almedalen och våra tv-satsningar.
Det finns också sådant som vi själva tycker att vi kunde ha gjort bättre. Vi behöver till exempel ladda ännu mer för tiden efter valet. Regeringsförhandlingar och risk för oklara majoritetsförhållanden i riksdagen gör att vi behöver växla upp för att erbjuda angelägen, snabb och fördjupande journalistik. Även efter valnatten.

Anders Goliger