Vi måste stå upp för det fria ordet

Vi har fått en mörk start på året. 2014 dödades minst 60 journalister.  Det visar en färsk rapport från The Committee to Protect Journalists https://www.cpj.org/about/, som arbetar för att främja pressfrihet över hela världen. En av de 60 var Sveriges Radios korrespondent Nils Horner som i mars sköts ihjäl i Kabul i Afghanistan.

Bara en vecka in på det nya året kan vi redan räkna till 12 döda i samband med attentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo. Två poliser och tio av tidningens medarbetare mejades ner av gärningsmännen som tvingade sig in på redaktionen i centrala Paris.

Det är vidrigt, avskyvärt och fullständigt oförsvarligt.

Tankarna går förstås till de anhöriga, till arbetskamrater, kollegor och vänner. Dådet har fått tragiska konsekvenser för väldigt många människor. Men det är också ett angrepp på det fria ordet. Var och ens rätt att få uttrycka sin åsikt, oavsett vad andra tycker om budskapet.

Medier världen över har fördömt massakern i Paris. Sociala medier har fyllts med uppmaningar till stöd för yttrandefriheten. Enigheten är stor, vi måste alla stå upp för det fria ordet, men när det gäller att återpublicera Charlie Hebdos satiriska teckningar har svenskamedier valt olika vägar.

Vissa publicerar teckningarna som en manifestation och en symbolhandling. Andra menar att teckningarna är homofoba och rasistiska, och har därför avstått. På GP har vi publicerat några av Charlie Hebdos omslag – när det varit relevant i nyhetsbevakningen och sammanhanget.

Som ansvarsfulla publicister väljer vi dagligen vad vi ska publicera och vad vi inte ska publicera. Vi fattar besluten utifrån nyhetsvärde och angelägenhetsgrad för våra läsare och vår publik. Att olika medier fattar egna och självständiga beslut är ett bevis för att press- och yttrandefriheten fungerar.

Det fria ordet är en grundbult i ett öppet samhälle. GP har också ett ansvar för att främja konstruktiv dialog. För att motarbeta polarisering och intolerans. Att verka för ömsesidig respekt och låta var och en uttrycka sina tankar och åsikter. Publiceringsbeslut grundar sig alltid på bedömningar vid ett givet tillfälle. Vi publicerar sällan alla bilder eller alla uppgifter. Den dagen rädsla, hot eller påtryckningar får oss att avstå från en publicering som vi anser angelägen och viktig, då är det fria ordet hotat.