Så värnar vi GP:s trovärdighet

Trovärdigheten är en av Göteborgs-Postens viktigaste tillgångar. Ni läsare ska kunna lita på att vår journalistik är sann och relevant. På redaktionen för vi dagligen samtal om nyhetsvärdering och vinklar. Vårt uppdrag är att berätta vad som sker och försöka förklara varför. All pressetik bygger på en avvägning mellan allmänhetens behov av information och enskildas rätt … Läs mer ››

Upptäck förändringarna i papperstidningen

Den här hösten slår vi ett extra slag för att göra innehållet i GP:s papperstidning ännu bättre. Jag hoppas att ni redan har upptäckt några av förändringarna. De närmaste veckorna kommer vi att lansera en rad nya inslag i tidningen. En viktig satsning som många efterfrågat är att vi nu stärker GP:s näringslivsbevakning. Lördagen den 17 oktober … Läs mer ››