Därför publicerade GP namnet på 22-åringen

Vi var många som i torsdags namngav den tidigare terroristmisstänkte 22-åringen, som nu friats från alla anklagelser och släppts på fri fot. I efterhand och med facit i hand finns det all anledning att rannsaka sig. Var det ett förhastat och felaktigt beslut?

På en redaktion fattas varje dag avgörande publiceringsbeslut som kan få stora konsekvenser för enskilda individer. Det kan vara mer eller mindre svåra beslut, men gemensamt för dem alla är att varje beslut är unikt och att det fattas utifrån de omständigheter som råder vid just det tillfället.

Om vi vetat vad vi vet i dag hade Göteborgs-Posten inte publicerat namn och bild på den nu friade 22-åringen. När vi fattade det beslutet var dock läget helt annorlunda. Säkerhetspolisen, Säpo, hade höjt hotnivån för terrorbrott i riket till den näst högsta nivån, nivå fyra. 22-åringen var en jagad man, anhållen i sin frånvaro och misstänkt för ett mycket allvarligt brott. Allmänintresset var tveklöst mycket stort och det var enligt Säpo av största vikt att mannen greps. Mannen misstänktes förbereda terrordåd i Sverige och befarades vara farlig för allmänheten. I det läget föreföll det också som ett ansvarigt beslut att namnge mannen och publicera polisens bild av honom.

2 kommentarer om “Därför publicerade GP namnet på 22-åringen

  1. Då det gäller befolkningen då får man väl ta det säkra före det osäkra. Han har ju blivit avförd från misstankarna, detta också i media.
    Från att ha varit ”okänd” har han ju blivit en ”kändis” istället.

    1. Exakt. Hans chanser att få ett jobb etc lär ju öka enormt nu när han är känd som den felaktigt uthängde terroristen. Dessutom verkar han ju ha en vettig inställning, som uttrycker förståelse för Säpo och berömmer den behandling han fått av dem.

Kommenteringen är stängd.