Extremt stort nyhetsintresse gav nya trafikrekord

De senaste veckorna har vi gång på gång slagit trafikrekord i våra digitala kanaler. KIA-index officiella veckostatistik från i onsdags visar på nya toppnoteringar. För första gången passerar gp.se och GP i mobilen 12 miljoner sidvisningar. Läsningen i mobilen står för den största ökningen. Förförra veckan hade GP 697 289 unika läsare i mobilen. Ett rekord som vi inte ens hann fira innan det var dags för nya toppsiffror med 853 940 unika mobilläsare.
Det här är förstås en effekt av det nyhetsintresse som följt efter terrordåd, höjd beredskap och jakt på misstänkta terrorister. GP:s redaktion har fått bekänna färg. Vi har haft team med utsända i Paris och Bryssel. Vi har direktrapporterat i närmare 50 timmar i våra digitala kanaler. Vi har skickat otaliga nyhetspushar och vi har publicerat drygt 60 nyhetssidor med analyser, bakgrunder, intervjuer och reportage.
Allmänhetens nyhetsintresse har inte bara handlat om att ta del av GP:s innehåll, utan också om att diskutera nyhetsvärderingar, vinklar och bildval. Den senaste debatten har handlat om bevakningen av Säpos jakt på misstänkta terrorister och mediernas bild- och namnpublicering av den terrormisstänkte 22-åring som i söndags friades från alla misstankar.
Vid namnpubliceringar i ofördelaktiga sammanhang görs alltid en avvägning mellan allmänintresset och den personliga integriteten. Gällande 22-åringen gjorde vi på GP samma bedömning som de flesta andra medier, att allmänintresset trots allt övervägde. Men då mannen släpptes valde vi att anonymisera honom och ta bort hans namn från alla tidigare publicerade artiklar på våra sajter. Allt för att minska den framtida publicitetskadan.
Vilka uppgifter var det som fick Säpo att höja hotnivån? Varför gick man ut med rikslarm och bad om allmänhetens hjälp? Varför kunde man inte lokalisera 22-åringen med lite mindre buller och bång? På vilka grunder ansågs han farlig? Var misstankarna mot mannen överhuvudtaget relevanta? Förväxlades han rent av med någon annan? Många frågor väntar på svar.
Viktigaste lärdomen för framtiden är att medierna aldrig får glömma sin granskande roll. Vårt uppdrag att syna myndigheternas agerande får inte förringas – inte ens i skuggan av begångna terrordåd mitt i Europa eller vid situationer när rikets säkerhet synes vara hotad.

Länk till KIA-index:
Här ser man desktop-siffrorna: http://www.kiaindex.se/?object_id=190
Här ser man mobil-siffrorna: http://www.kiaindex.se/?object_id=749