Allt fler PO-anmäler av politiska skäl

I veckan presenterade Allmänhetens Pressombudsman, Ola Sigvardsson, PO:s årsberättelse för 2015.
Totalt gjordes 530 PO-anmälningar förra året. Det är den näst högsta siffran någonsin. Kvällstidningarna toppar listan, medan Göteborgs-Posten hamnar på sjätte plats med elva anmälningar.
Det är långt ifrån alla anmälningar som leder till fällningar. Trots att allt fler publiceringar anmäls till PO så är antalet fällningar i Pressens Opinionsnämnd relativt konstant. Totalt var det 24 tidningar som fälldes i fjol. Ingen av anmälningarna mot GP ledde till fällande dom.
Hur ser då anmälningarna till PO ut jämfört med för tio år sedan? Några intressanta förändringar har skett. Antalet anmälningar mot lokaltidningar har sjunkit kraftigt. Från 51 procent av klagomålen till 19 procent förra året. Samtidigt har anmälningarna mot kvällstidningarna ökat från 22 till 42 procent och mot storstädernas morgontidningar från 13 till 21 procent.
I dag anmäls artiklar också mycket snabbare än förr. 54 procent av anmälningarna görs den första veckan efter publiceringen. Majoriteten av anmälarna är män – 75 procent 2015 jämfört med 64 procent 2005.
Den vanligaste orsaken till klagomål i dag liksom för tio år sedan är att man anser att tidningen publicerat felaktiga eller nedsättande uppgifter, eller att man omotiverat publicerat namn på berörda personer. Däremot är det allt färre som klagar över att de känt sig utpekade utan namns nämnande eller på att de inte fått komma till tals. En trolig förklaring är, enligt Ola Sigvardsson, att journalistkåren blivit allt mer professionell när det gäller att snabbt fatta etiskt välgrundade beslut inför publiceringar i tidningen och på nätet.
En ny trend är att allt fler anmälningar har politisk grund. I första hand kommer dessa anmälningar från medlemmar av eller sympatisörer till Sverigedemokraterna som känt sig kränkta då det framförts kritik mot partiet, Jimmie Åkesson eller någon annan ledande företrädare för partiet, skriver Ola Sigvardsson i sin årsrapport.
PO:s uppdrag begränsar sig till att hjälpa personer som känner sig personligen kränkta eller på annat sätt orättvist behandlad i en publicering. Eftersom anmälningarna på politisk grund inte uppfyllde kriteriet att anmälaren ska vara personligen utpekad så ledde dessa inte heller till någon vidare åtgärd från PO:s eller PON:s sida.

PO:s årsberättelse med hela klanderligan och beskrivning av fjolårets fällningar finns på PO / PON:s hemsida: http://www.po.se/