Traditionella medier viktigare än någonsin

Behövs fortfarande traditionella medier när allt fler får sina nyheter från andra håll?

Svaret är ja, vi är viktigare än någonsin.

Det visar inte minst avslöjandet om Sverigedemokraternas agerande vid ett styrelsemöte i december. Bakgrunden är ett par GP-artiklar där SD-toppen Lars Hansson i mars förra året fick intern kritik och anonymt anklagades för fiffel och toppstyre. Nu kan GP avslöja att partiledningen i Göteborg tillsatt en grupp för att ta reda på vilka som pratade med GP.

Det är allvarligt när högt uppsatta förtroendevalda börjar jaga källor som påtalat missförhållanden eller oegentligheter, och det går stick i stäv mot Sveriges grundlagsskyddade meddelarfrihet.

Meddelarfriheten handlar om offentliganställdas rätt att anonymt vända sig till media och lämna uppgifter eller tips. Den ger anställda vid statliga och kommunala myndigheter rätt att informera medier om i stort sett vad som helst, och den förbjuder arbetsgivaren att efterforska källan.

Nu handlar det inte om anställda vid en myndighet, utan om Sverigedemokraternas högsta partiföreträdare i Göteborg. Närvarande på styrelsemötet var bland andra Jörgen Fogelklou, distriktsordförande och pressansvarig för SD i Göteborg, ledamot i kommunfullmäktige och medlem i partiets valberedning på riksnivå, samt kommunalrådet Lars Hansson som också är vice ordförande och kassör i SD:s distriktsstyrelse och ledamot i bland annat regionfullmäktige, Västtrafiks styrelse och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Att dessa förtroendevalda politiker beslutar att tillsätta en grupp om sju personer för att ta reda på vilka som låg bakom de interna anklagelserna mot partitoppen är inget brott mot grundlagen. Men vad säger det om deras värderingar och SD:s interna kultur? Och vad händer om dessa partiföreträdare får större inflytande och mer makt i kommunen?

Myndigheter och makthavare behöver granskas. Det är viktigt för demokratin och för att medborgarna ska vara väl informerade. Utan GP hade berättelsen om den interna kritiken i SD kanske aldrig nått göteborgarna. Det är därför som traditionella medier är viktigare än någonsin.

Ministerns kritik efter GP:s avslöjande: Anders Ygeman kommenterar

Läs också Arne Larssons analys: SD:s demokratisyn avslöjad